pondělí 1. května 2017

Proč nevadí čapí hnízdo?

Někteří aktivisté se rozčilují, jak jsou Češi "blbí", když jim nevadí rozkrádání fondů EU a lidé, co to dělají.

EUrofondy

EUrofondy jsou prostředkem tlaku na politickou reprezentaci i obyvatelstvo, aby se podvolily neomarxistickým zhovadilostem, které EU a její politická reprezentace prosazuje. Existuje zuřivá snaha navodit stav, aby jednotlivé státy byly zcela závislé na přídělech, o nichž rozhodují prototypy zkorumpovanosti - bruselští úředníci. A aby touto cestou bylo vynutitelné zavedení všech šíleností a zhovadilostí, které si neomarxistická squadra v čele EU vymyslí.
Z tohoto hlediska je jasné, že naprostá většina občanů, uvědomujících si tento stav, má k EUrofondům minimálně ambivalentní postoje.

Užitečnost EUrofondů

Naprostá většina věcí, které jsou z EUrofondů zaplaceny, má problematický dopad. Existují jistě i užitečné věci, jako jsou obchvaty obcí nebo průtahy skrze obce, které zlepšují dopravní obslužnost území. Nicméně je otázkou, jak rychle by tyto stavby vznikly i bez EU a zvláště bez nutnosti vykrmovat bruselského Molocha. Řadu takovýchto užitečných akcí navíc blokovali a prodražili EU podporovaní zelení z nejrůznějších politických nevládek. Bez EU, která je protežuje, bychom mnoho těchto staveb zvládli rychleji a lépe.
Dalším velmi problematickým aspektem EUrofondů je velmi častá až pravidelná odpovídající vazba dotací na dodavatele ze "starých" zemí EU, ať už se týká materiálu, nebo prací. Je to sice kamuflováno různými objektivně se tvářícími pseudonormami, ty jsou ovšem zámerně konstruovány tak, aby vyhovovaly konkrétním dodavatelům, a zejména, aby jim nemohla vyhovět žádná místní firma. Tím se vlastně peníze, které nám EU "poskytuje", z velké části vracejí zpět do starých zemí EU. Navíc jsou tím ničeny naše firmy, které přicházejí o práci.
V řadě akcí je navíc požadována "spoluúčast", tedy spolufinancování projektu také našimi penězi. Vzhledem k velkému předražení EUroprojektů, zmíněnému výše, v podstatě i to znamená odtékání peněz z naší ekonomiky do ekonomik starých zemí EU. Tedy jev, který je z ekonomického hlediska pro nás naprosto jednoznačně nežádoucí.

Neužitečnost EUrofondů

Další věcí je, že s EUropeněz jsou financovány mnohé projekty pochybné či spíše negativní užitečnosti. Ty, které mají naprosto negativní dopad na ekonomiku státu i peněženky jednotlivých občanů.
Za EUropeníze byly např. vybudovány mnohé "alternativní" energetické zdroje, které jsou rozsáhlým způsobem dotovány z peněz koncových spotřebitelů (a v současné době vydá průměrná domácnost na výkrm bezcenných parazitů, kteří je provozují, kolem dvou tisícovek ročně). Nucené přidávání (opět EU protlačovaných) biopaliv do pohonných hmot vede ke zkracování živostnosti motorů, tedy jsou občané okrádáni jednak cenou těchto biopaliv, jednak nuceným poškozováním svého majetku.

Z tohoto pohledu je vcelku jasné, že normální člověk pohlíží na EUrofondy jako na komplexní zlodějinu a jejich rozkrádení bere jako lepší variantu než pokud by se za ně postavila třeba další sluneční či větrná elektrárna, kterou by musel ze své peněženky dlouhodobě dotovat.

A ještě něco:

Podobnou závislost prosazoval Ludvík XIV., jehož představou bylo, že "já stát" soustředí veškerou ekonomiku země do svých rukou a šlechtici budou závislí na tom, co jim "já stát" přidělí jako královskou apanáž. Vedlo to k děsivému ekonomickému i politickému propadu Francie, z něhož ji vyvedla až Velká revoluce (se vším negativním, co přinesla s sebou).

Žádné komentáře:

Okomentovat