středa 23. srpna 2017

Konspirace a cenzura

Existuje stále silnější snaha napadat "konspirační" weby, v reálu šířící informace a názory, které jsou nepohodlné "pokrokovým" skupinám typu sluníčkářů a pražských kavárníků. Typickým projektem tohoto druhu jsou "konspiratori.sk", kteří chtějí nepohodlné weby umlčovat pomocí ekonomiky.

Nová snaha

Objevil se nový typ snahy o postižení uvedených webů, a to jejich vytlačování z reklamních systémů, které jakémukoli webu překračujícímu určitou míru návštěvnosti, mohou přinést zisk.
V současné době je aktuální web "konspiratori.sk" z citovaného článku, který se snaží vytvořit databázi "závadných" webů (tedy "černou listinu") s tím, že by byl následně vytvořen tlak na zadavatele inzerce, aby vyřadily weby na jimi vytvořeném seznamu z webů, na nichž chtějí mít své reklamní prvky.
Zakladatelé webu se zaklínají, že se "vůbec nejedná o cenzuru", protože "oni přece nikomu nezakazují hlásat jakékoli názory" oni jenom "vytvářejí seznam webů, na nichž by umístěná reklama mohla jejího zadavatele zdiskreditovat".

Cenzura?

Pochopitelně, zcela jednoznačně se o cenzuru jedná, protože se aktivisté ze jmenovaného webu nijak netají záměr tyto weby odstřihnout od zdroje financí, a tak jim komplikovat život, případně je zcela umlčet.
Je to pouze "cenzura jinými prostředky", jaká zde byla za normalizace, protože cenzorský úřad, zrušený v roce 1968, nebyl po srpnové invazi již formálně obnoven, pouze příslušné stranické orgány "vydávaly doporučení", co se má a co se nemá publikovat.
V současné době máme pořád ještě režim s výraznými prvky demokracie, v němž je cenzura oficiálně zakázána, a to dokonce přímo v ústavě. To samé mají i na tom Slovensku. Z tohoto důvodu prototalitní aktivisté zkoušejí, co by mohlo jimi požadovanou a pro ně potřebnou cenzuru nahradit a dalo se o tom předstírat, že se o žádnou cenzuru nejedná.
Kdybychom přistoupili na argumentaci politruků z "konspiratori.sk", mohli bychom podobným řetězcem úvah, jaké předvádějí a jimiž se hájí, dospět k závěru, že cenzura zde nebyla ani za vlády komunistů, protože každý si přece mohl naladit Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky (nebo jiný svobodný rozhlasový vysílač) a šťastlivci co do místa bydliště i rakouskou nebo západoněmeckou televizi. Cenzurou podle explicitních výroků komunistických ideologů nebyl ani záměr na konci 80. let postavit v rezervaci na Pavlovských kopcích televizní vysílač, který měl "jen náhodnou shodou okolností" vysílat na stejné vlnové délce jako vídeňská televize, a tak rušit její příjem pro celou brněnskou aglomeraci.

Ještě jeden aspekt

Faktem je, že sluníčkáři a pražští kavárníci v podstatě znehodnotili své informační prostředky a nyní nemají ani jediný informační zdroj, který by splňoval kritéria bílé propagandy. I mainstreamová média klesla, minimálně v období mezi rokem 2015 a současností, na úroveň šedé propagandy, a to jednak informacemi o uprchlické krizi, volbách presidenta v USA i o Brexitu (ale i mnoha dalších věcech).
Vyhrabat se zpět na level poctivě informujícího média z kategorie bílé propagandy (a jako takového obecně přijímaného) představuje nutnost práce na mnoho let, během nichž by se tato média nesměla v uvedených ale i dalších kontraverzních tématech odchylovat od poskytování věcně správných informací a nešířit sluníčkářské a pražskokavárnické propagandistické bludy a nesmysly.
Problém sluníčkářů a pražských kavárníků spočívá v tom, že popírají existenci fakt, která jsou v rozporu jejich ideologickými žvásty a usvědčují je ze lživosti, a proto musejí atakovat weby, které tato fakta zveřejňují.
Takže strategie šiřitelů sluníčkářských a pražskokavárnických nesmyslů se vcelku logicky zaměřila na co největší omezování informačních zdrojů, nesoucích informace a komentáře, kompromitující jejich propagandistické lži.

Další nepravda "antikonspirátorů"

Antikonspirátoři tvrdí, že "bojují proti webům, šířícím ruskou propagandu. Problém vidím v tom, že tato weby jsou vcelku slušně placeny ruskou tajnou službou, diplomaty apod., fyzicky mohou být umístěny zdarma na ruských servrech, takže zcela jistě nejsou závislé na pár korunách výdělku z reklamy. Z tohoto důvodu lze onu "ruskou stopu" považovat za účelovou nepravdu.

Jaká je obrana?

V zásadě existují dva postupy, právní a aktivistický. Mohou fungovat nezávisle na sobě, i se vzájemně potencovat.
Jsem dost skeptický vůči úspěchu žaloby "antikonspiračních" webů u ústavního soudu, coby pachatelů cenzury. Dokud nebude v našem právním systému provedena stejná čistka od osob s komunistickou minulostí a protidemokraticky aktivistickou přítomností, jaká nyní probíhá v Polsku, bude s vysokou pravděpodobností přijetí takové žaloby vůbec odmítáno, případně bude její výsledek negativní. Toto jsou věci, které může změnit jen výrazná personální změna v zákonodárných orgánech a její nastartování mohou přinést volby, které budou za cca dva měsíce. Osobně bych byl proto, aby soudci všech stupňů procházeli volbami, jak je tomu v některých demokratických zemích.
Jiná situace je zařazení nějakého konkrétního webu na příslušnou "černou listinu" a následného řešení této akce. V takovém případě se jedná o akt, který se dá charakterizovat jako pomluva (a nejsou problémy s dokazováním, že se udál). Naopak konstruktér takovéto "černé listiny" musí o žalobci velice exaktně prokázat, že se skutečně jedná o web, šířící záměrně nepravdivé informace. Přičemž komentář, byť s pro sluníčkáře a pražskokavárníky nepohodlnými závěry, se za "nepravdivou informaci" dost dobře považovat nedá, protože ten pravdivě vypovídá o názorech komentujícího, případně přináší alternativní výklad obecně přijímaných fakt.
A právo, pokud není nějak účelově znásilňováno, funguje tak, že pokud chytíte ve svém bytě zloděje a nebudete mít o této události dostatečný počet věrohodných svědectví nebo věcných důkazů, tak můžete být za šíření této informace odsouzeni pro pomluvu. Ze svého širšího okolí o jednom podobném případu vím.
Pochopitelně, v případě pomluvy se nejedná jen o ušlý zisk za reklamu, ale i o újmu na cti pomlouvaného, která může výši náhrady postrčit podstatně výše. Takže "antikonspirační" weby by mohly po pár prohraných sporech skončit pro nedostatek finančních prostředků a neschopnost splácet vzniklé dluhy.
Pokud se týká aktivistického přístupu, potom je třeba vyjít z toho, že firma je zde od toho, aby generovala zisk a nikoli aby byla nástrojem rudých, hnědých či černých politruků. U sluníčkářů a pražskokavárníků se natolik nepřehledně mísí komunistické a fašistické/nacistické prvky, že se opravdu nehodlám pouštět do rozboru, ke které z těchto ideologií mají blíž. Za důležité považuji pouze to, že aktivně bojují proti demokracii.
Takže pokud se podaří zorganizovat bojkot firem, které přistoupí na hru s "černou listinou" konspiračních webů, může být bojkot jejich zboží a služeb čtenáři těchto webů popudem pro řadu z nich, aby tento politický aktivismus opustily (zejména pokud současně s nečekanou stagnací ekonomických výsledků, nebo dokonce poklesem, obdrží vícero emailů či dopisů na téma "přišli jste ve mě o zákazníka, protože spolupracujete s cenzorským projektem").
Dalším aktivistickým přístupem je větší používání adblocku a podobného SW, který zobrazení reklamy odfiltrovává. Uživatelská veřejnost IMHO pořád čeká na SW, který by prohlíženému webu hlásil, že reklamu zobrazuje, a reálně tak nečinil (což by eliminovalo snahy některých webů blokovat uživatele se zapnutým adblockem).
V souvislosti s podřizováním reklamních webů nějakým ideologickým aktivistům totiž zcela jednoznačně padá "amorálnost" blokování reklamy, protože její neblokování znamená podporu ideologie, s níž většina uživatelů internetu (ankety jsou v tomto neúprosné) nesouhlasí a naopak ji explicitně odmítá.
Pochopitelně, opět neuškodí pár e-mailů na téma "adblok vypnu, až budete neutrálně informovat o zboží a službách, a ne se podílet na hovadské politické indoktrinaci".
Pokud by se podařilo ekonomicky odstřelit reklamní weby, které na provozovateli nezávisle vkládají do webových stránek automatické reklamní prvky (mnohdy napsané tak idiotsky, že vyvolají zatuhnutí webového prohlížeče, nebo dokonce nutnost restartovat počítač) a navrátit do stavu "já vám do svého webu zakomponuji vaše reklamní prvky, které si ale sám vyberu tak, aby technicky nevadily mým čtenářům, a vy mi za to zaplatíte", tak by se také nestalo nic špatného a byl by to jednoznačně pozitivní side effect.

Můj osobní  názor je, že podobné pokusy o cenzuru, maskovanou jako necenzuru, je vhodné atakovat všemi dostupnými prostředky, a to co nejdříve, aby se neměly čas usadit. A opět je nutno v této souvislosti připomenout blížící se volby, v nichž bychom se měli snažit, aby sluníčkáři a pražští (spolu s jinými) kavárníci zůstali mimo parlamentní lavice.

úterý 22. srpna 2017

Máslo za padesát korun - vítejte v EU s jejími nesmyslnými regulacemi

Dnes je již jasné, že současná vlna zdražování mléka a mléčných výrobků, nejvíce pozorovatelná na cenách másla, je daná ekonomikou EU.

Regulace

EU sice ještě nedospěla tak daleko jako nacisté nebo komunisté, totiž aby ekonomiku rozvracela "plánovitým hospodářstvím", ale blíží se k témuž cíli pomocí nejrůznějších nesmyslných a škodlivých regulací.
Jednou z mnoha těchto regulací je i nařízené snižování počtu hovězího dobytka, včetně dojnic, z čehož plyne i omezování produkce mléka. Další regulace zasahují do samotné produkce, kdy určitá výroba je dotována a jiná ne (klasická situace, v níž se silně vyplácí korupce), a opět se i to týká mléka a mléčných výrobků (mimo jiných komodit).
Jistěže dalším faktorem je skutečnost, že zvýšení ceny másla na cca osm eur za kilo se více dotkne obyvatel nových zemí EU, jejichž platy jsou v porovnání s obyvateli zemí starých žebrácké. Ukazuje to tedy i na to, jak občané starých zemí a jejich vůdcové na obyvatelstvo zemí nových kálejí zvysoka. Zcela jistě i tento fakt hraje roli v tom, jak malou podporu mezi obyvateli nových zemí má avanturistická snaha některých levicových politiků "dostat se do jádra EU", protože normálním lidem je jasné, že by po nás bylo v této situaci šlapáno daleko víc.

Záměry a realita

Proponované (a možná i skutečné, přestože bych se vůbec nedivil tomu, že je něco úplně jinak) záměry EUroregulací by měly chránit jednotlivé výrobce asi jako když středověké a raně novověké cechy stanovovaly jednotlivým členům maximální počty výrobků a služeb, aby nedošlo ke snížení cen.
Pochopitelně, kdo je na tom bit, je spotřebitel, protože takto regulovaná ekonomika je vždy ekonomikou nedostatkovou. My s tím máme, v důsledku více než čtyř desítek let vlády komunistů, velmi jednoznačné zkušenosti a rok 1989 byl mimo jiné motivován i snahou utnout nesmyslné a škodlivé socialistické regulace a plánování, působící drahotu a všeobecný nedostatek všeho.
Je to naprosto logické, ekonomika je oblast natolik složitá, že selhává i její modelování na superpočítačích. Z tohoto důvodu jakýkoli zásah do ní nutně musí mít řadu nežádoucích vedlejších účinků, a to i takových, s nimiž nikdo nepočítal. S některými se počítá a je alespoň snaha, či předstírání snahy, o jejich kompenzaci. Ovšem je třeba si uvědomit, že do tak složitého systému opravné procesy vnášejí další a další chyby a zmatky, jejichž výsledkem jsou další neočekávané chyby, tedy vedlejší dopady v jiných oblastech.
Ekonomiku prostě řídit nelze, pokud naprosto nezrušíme volný trh jako třeba v Severní Korei a nezavedeme najaký vězeňsko - kasárenský systém, který bude velice striktně kontrolovat to, co si obyvatelé a v jakém množství a kvalitě, mohou zakoupit (případně jim to dávat jako příděl). Zcela jistě je právě toto cílem některých levicových sil v rámci vedení EU a jí vyvolávané krizové jevy v ekonomice se těmto silám v podstatě hodí.

Prosperita

Evropská nadvládní organizace prosperovala do té doby, než se EHS, zajišťující především volný pohyb osob (včetně podnikatelů a pracujících), zboží a služeb, proměnila na všechno regulující EU, navíc v mnoha konkrétních oblastech regulující zcela iracionálně, pokud ne antiracionálně.
Současná EU do značné míry žije z toho, co bylo vytvořeno a nahospodařeno v dobách EHS. Tyto zásoby stále více docházejí a stále více je EU odkázána na "reálný EUropeismus", který můžeme vzít jako paralelu s "reálným socialismem", což byl za Husáka takový stav socialismu, v němž by tento žil jen z vlastních zdrojů.
Reálný socialismus se ovšem nikdy nepovedl, i naše vysoké školství (mimo jiné) do roku 1989 (a mnohdy i poté) spotřebovávalo přístroje a zboží, získané před komunistickým pučem např. cestou UNRA.
Stejně tak i "reálný EUropeismus" pořád ještě (naštěstí) nemáme, nicméně ekonomické zhoršování, pozorované i přes současnou konjunkturu cyklického vývoje ekonomiky, ukazuje, že se tomuto "ideálu" začínáme přibližovat.
Navíc stále narůstá negativní očekávání, které začíná podvazovat podnikatelské aktivity (jako na zavolanou k tomuto bodu mi zrovna včera řekl soused, podnikatel, že odkládá plánovanou stavbu domu, přestože má pozemek, zasíťování i stavební povolení, protože očekává v dohledné době krizi a nechce se vydat z úspor).
Takováto negativní očekávání, která EU svými aktivitami vyvolává, mají, pochopitelně, na ekonomiku rovněž negativní dopad a mohou se stát významným faktorem prohlubování a prodlužování krize.

"Máslo za (či spíš přes) 50 Kč" (myšleno čtvrt kila) je důsledkem nesmyslných a škodlivých regulací EU v ekonomice a opět se jedná o pozitivní argument pro případný Czexit.

pondělí 21. srpna 2017

Co uylynulý týden dal

Islám

Teroristé

zaútočili v restauraci v hlavním městě afrického státu Burkina Faso. Osmnáct mrtvých a deset zraněných.

Chalífa Haftar

má v plánu dobýt celou Libyi. Je sice presentován jako "umírněný", nicméně pokud přijal titul chalífy, pak se hlásí ke stejným principům, k jakým se hlásí vůdcové nyní dobíjeného islámského státu. Jeho odborná vojenská kompetentnost se může změnit ve faktor, kterým by se situace v arabskoislámském světě změnila ve stylu "z louže pod okap".

V Mali

zaútočili islámští teroristé na mírové sbory OSN. Zabili sedm lidí. Přitom mírové sbory v mnoha lokalitách na světě nadržují spíše islamistům.

Írán

pohrozil vypovězením dohody s USA o omezení jeho jaderných programů. IMHO to dříve nebo později udělá a současně jistě i nyní tyto dohody porušuje, jak se jen trochu dá. To, konec konců, dokazuje i následující informace:
Provalilo se, že Írán staví na syrském území továrnu na rakety. Je opravdu nejvyšší čas zajistit Asadovi moc nad celou Sýrií a všechny protivládní síly z ní vykopat nebo pobít na místě.

Talíbán

vyhrožuje Trumpovi dopisem, vyzývajícm ho ke stažení US vojsk s Afghánistanu.

Saúdská Arábie

uvažuje o ukončení svého vojenského angažmá v Jemenu.

Džihádisté

z chalifátu vyhlásili v Sýrii všeobecnou vojenskou povinnost a současně se pokusili o protiofenzívu u města Rakká.

Sebevražedné atentátnice

v počtu tří z islámské organizace Boko Haram zaúročily v Nigérii. Zabily 27 lidí a několik desítek zranily.

Irácké síly

obklíčily město Tel Afar, ovládané džihádisty. Ve městě začal, k pláči sympatizantů džihádu, nedostatek potravin.

Libanon

zahájil vojenské operace vůči územím, drženým chalifátníky.

Imigrace


Provalily se

informace o hromadném znásiňování žen a dívek na festivalu ve Schorndorfu (Německo). Po zadržení tří podezřelých napadl policii tisícihlavý dav "uprchlíků".

Informace od muže,

který vyfotil muslimky v bazénu (podle islamofilních lhářů v burkinách, v reálu ani jedna z nich neměla hygienickému standardu odpovídající oděv) jsou ZDE i s fotografiemi.

Dokonce

i mainstreamový Reflex si už omočil v souvislosti s islámským terorismem.

Merkelová

se vyjádřila proti spojování dotací a přijímání imigrantů. Je otázka, zda se tím snaží přetáhnout hlasy EUroskeptickým stranám, nebo zda reflektuje fakt, že by takové odebírání dotací mohlo nastartovat odchod dalších zemí z EU po Velké Británii.

Abdesalam,

jediný přeživší terorista z Paříže, bude souzen následně i v Belgii. IMHO dokud nebudou tito lidé popravováni, tak budou vždy nebezpeční. Kolik vězňů zradikalizuje? Kolik lidí povraždí, až ho pustí? Jak vysoká pravděpodobnost je, že bude propuštěn předčasně, po pár letech? IMHO mnoho, mnoho, velká.

V srdci Barcelony

došlo krátce po sobě ke dvěma teroristickým útokům. Při prvním najela do davu lidí v centru města dodávka, řadu z nich zranila nebo usmrtila. Teroristovi, patrně imigrant Moussa Oukabir (podle pozdějších informaci snad Younes Abouyaaquoub), který řídil dodávku, úspěšně utekl (opět se na tom silně podepsalo odzbrojení občanů EU, které hodlá Brusel pro větší pohodlí pachatelů podobných činů ještě prohloubit).
Bylo hlášeno 13 mrtvých na místě a mnoho raněných, celkem ze 20 zemí světa.
V souvislosti s atentátem byl na sociálních sítích připomenut cca půl roku starý "vítací" projev starostky města (za ultralevici), zaměřený na imigranty, a tedy i pachatele atentátu.
Posléze se ještě provalilo, že mainstreamová média odmítala zveřejnit fotografie zavražděných dětí, ačkoli před pár měsíci bez zábran zveřejňovala fotografie utopeného syrského chlapce se lživou legendou o "utrpení uprchlíků". Posléze soudruzi museli přiznat, že utopený chlapec byl synem obchodníka s lidmi, ochotného kvůli výdělku ohrozit celou rodinu (což pro ni dopadlo špatně, utopili se všichni vyjma onoho obchodníka, který měl jediný z rodiny záchranný pás), a "dojemné" příběhy byly jen nehorázným lhaním.
Po atentátu byly organizovány minuty ticha a další "pietní" akce, které obětem životy a zdraví nevrátí a dalším podobným útokům nijak nezamezí.
Praha v pátek nasvítila Petřínskou rozhlednu barvami španělské vlajky.
Posléze se podařilo prokázat, že útok měl být daleko rozsáhlejší, teroristé sehnali náklaďák s výbušninami, ale neměli pro něho řidiče.
Příbuzní identifikovaných útočníků "jsou v šoku". Problémem je, že tam, kde jsou muslimové sami o sobě, jsou rodiny teroristů heroizovány a odměňovány. Což už se dozví jen ti, co aktivně podobné informace vyhledávají.
Hlavní rabín z Barcelony, Rabi Meir Bar-Hen, označil Evropu jako jedno z hlavních center islámského terorismu. "Částí problému je přítomnost velkého množství muslimů s radikálními sklony," řekl Bar-Hen. "Jakmile tito lidé žijí mezi vámi," řekl o teroristech a jejich přímých, či nepřímých podporovatelích, "je velmi těžké, se jich zbavit. Jen budou posilovat."

K dalšímu atentátu,

tentokrát nožem, naštěstí jen se dvěma mrtvými, došlo krátce po barcelonských atentátech ve Finsku. Pachatel byl identifikován jako osmnáctiletý imigrant a žadatel o azyl.

Podařilo

se zastavit další teroristický útok v Cambrils (rovněž Španělsko). Bylo zneškodněno pět teroristů. Posléze se ukázalo, že čtyři z nich zlikvidovala jediná policistka. I tato událost ukazuje důležitost vyzbrojení obyvatel.
Teroristé z Cambrils podle všeho chtěli vraždit noži, nikoli najetím do lidí.

K podobnému

útoku nožem došlo i v německém Wupertalu.

Další tábor

ilegálních migrantů vyklidila násilně francouzská policie na území hlavního města Paříže.

Na sociální ubytovně

v Divionu (Francie) zavraždil migrant jednoho francouzského občana.

V Surgutu

(Sibiř, Rusko) pobodal neznámý útočník na ulici sedm osob. Útočníkovi bylo teprve 19 a měl na sobě atrapu sebevražedného pásu.

V Belgii

vjel pickup do lidí, účastnících se noční slavnosti. Jen ranění (snad), naštěstí.

Odborníci

varují před stále přibývajícími fanatiky, kteří se vracejí po porážce chalifátu do evropských zemí.

Obecné


Do vyšetřování

incidentu v Charlottesville se zapojila FBI.

Média

přinesla zprávu o údajných úvahách královny Alžběty II., v současnosti nejdéle sloužící panovnice na světě, o abdikaci. Posléze se objevily informace o tom, že nehodlá předat vládu svému synovi Charlesovi.

Australští

kněží, kteří nenahlásí sexuální zneužívání dítěte, by měli čelit trestnímu stíhání.
Nejsem příznivcem privilegovaného postavení církví a věřících, nicméně zpovědní tajemství, stejně jako tajemství lékařské i advokátské považuji za důležitou součást demokratické kultury a pokusy o jejich napadání za růžky narůstající totality.
Existuje mnoho jiných způsobů, jak se o sexuálním zneužívání dozvědět.

V Brně

vyvinuli metodu, jak oddálit nástup Huntingtonovy chorey. Je to neurologické onemocnění se silnou vazbou na dědičnost. "Chorea" se nazývá proto, že bezděčné pohyby pacienta, doprovázející pokusy o pohyby normální, připomínaly starým lékařům pohyby při tanci. Při této chorobě dochází k nárůstajícímu poškození jader velkého mozku, která tvoří jakési "telefonní ústředny", podílející se na spolupráci vzdálených okrsků kůry velkého mozku. Právě z důvodu narušení této spolupráce dochází k dyskoordinaci pohybů. Choroba je nevyléčitelná, nicméně oddálení nástupu klinických potíží by vedlo k delšímu normálnímu životu pacienta.

"Demokraté"

tlačí na Trumpa, aby v souvislosti s událostmi v Charlottesville odsoudil "neonacismus" (je otázka, kde by se ten měl vzít mezi zastánci zachování pomníků demokraticky zvolených politiků Jihu USA).
Trump explicitně prohlásil, že za násilí mohou obě strany a i mezi odpůrci levičáků jsou dobří lidé (obávám se, že je jich tam víc než mezi příznivci levice). Hrozný řev levičáků o "ostudě" je samozřejmý.

Policejní šéf

odmítl "politický aspekt" kauzy Čapí hnízdo.
Je to jasné, policie má všechny podklady, které nyní vytáhla, v kapse od ledna tohoto roku a je čistou náhodou, že na tuto bezvýznamnou kauzu přišla řada až po půl roce. S tím, že se začala řešit dva měsíce před volbami, to opravdu nemá nic společného.
I v případě obvinění Babiše v této kauze by nic nebránilo jeho nastolení na premiérský post v případě volebního vítězství.

USA

ohlásily, že mají plán útoku na Severní Koreu, pokud selže ekonomický a politický nátlak. Současně zavedla Čína rozsáhlou restrikci dovozu zboží do Severné Koreje (mimo mořeplavby, a přístavy je možno začít blokovat, představují čínské železnice a silnice jediné cesty zboží do tohoto státu).
Na druhé straně ovšem Čína využívá stále více otrockou práci v severokorejských textilkách, pracujících pro čínské firmy.
Diskutovalo se také o tom, odkud má Kim plány moderních a výkonných raketových motorů. V řadě podezřelých se na prvním místě ocitla Ukrajina, která to ovšem horlivě popírá.
Kim zatím údajně odložil plány k útoku na ostrov Guam. Donald Trump toto rozhodnutí kvitoval pozitivně. Vyjádřil se také v tom smyslu, že v případě odvety na severokorejský útok bude konzultovat Soul.
Náčelník armády USA se vyjádřil, že válka se Severní Koreou by byla hrozná, ale její riziko je reálné.

EUroprůzkum

ukázal, že obyvatelé Česka jsou vůči EU nejskeptičtější z celé Visegradské čtyřky. Okamžitě se vyrojily levicové komentáře o tom, jak je to strašné.

Španělsko

se potýká s nadbytkem turitů, který je už na obtíž místním obyvatelům, zakládajícím "domobranu" proti turistům. Na druhé straně je to jistě dáno i snížením atraktivity řady turistických destinací islámským terorismem.
S trochou cynismu řečeno, terostisté, kteří v druhé polovině týdne spáchali ve Španělsku dva teroristické útoky, mohli k řešení tohoto problému "přispět" víc.

USA

se negativně vyjádřily k situaci ve Venezuele ve smyslu, že nebudou trpět, jak tam vzniká diktatura.

Raketa

Falcon 9 úspěšně odstartovala s nákladem pro ISS.

Další dva léky

na suchý kašel jsou na předpis, protože byly údajně zneužívány.
Novináři blábolí o "halucinogenních účincích", což ke naprostý nesmysl. V těchto lécích na suchý kašel může být buď nějaká stimulující látka, která omezuje prokrvení sliznic a spolu s dalšími látkami zvyšuje sekreci hlenu, nebo tam mohou být látky snižující činnost dýchacího centra (které je za kašel odpovědné), buď kodein, nebo látky jemu blízké, z nichž lze vytvořit deriváty s vazbou na morfinové receptory (kodein sám tuto aktivitu nemá, tudíž nemůže morfin nebo heroin substituovat).

Byl propuštěn

z vazby muž, který v Chomutově zastřelil Roma, najíždějícího pod vlivem alkoholu či drog do lidí.

Velká Británie

uvažuje o "dočasné celní unii s EU" po Brexitu.

Olomoucké arcibiskupství

se chystá soudit se státem o vrácení Květné zahrady v Kroměříži.
Patrně ji nezbytně potřebuje ke své duchovní činnosti.

Krize na Slovensku

skončila v duchu známého hesla: "Zvolte si z nás koho chcete, však my se už na vás nějak domluvíme."

Ústavní soud

řešil situaci dětí, za které rodiče neplatili poplatky za odpad a jim se pak v 18 objevily pohledávky megadluhů (nezaplacené poplatky, úroky, pokuty). Postavil se na stranu takto postižených dětí.

Další vlna

sociálfašistického omezování výkonu vysavačů se blíží, lidé nakupují kvalitní přístroje, dokud to jde, a obchodníci se předzásobují.

Padla

uzávěrka přihlášek do sněmovních voleb. Je do nich v konečné podobě přihlášeno 31 stran.

Premiér Fico

se hodlá se Slovenskem procpat do jádra EU. Budiž mu brusel lehkou.

Britská vláda

se pokouší řešit problém, jak neudělat Brexitem hranici mezi Irskem a jeho okupovanými severními provinciemi.

Jedovatý fipronil

se objevil i v maďarských vejcích.

Strana

sesazené jihokorejské presidentky požaduje rozmístění amerických jaderných zbraní v Jižní Koreji. Patrně by to vedlo k lepší vyjednávací pozici vůči severokorejskému režimu a mělo by to i nezanedbatelný odstrašující efekt.

President Zeman

nasbíral dost podpisů pro účast na dalších presidentských volbách. To samé ohlásil i jeho momentálně nejdůležitější soupeř Drahoš.

V Libanonu

zrušili oficiálně zákon, podle něhož když si muž vezme ženu, kterou znásilnil, může se tím vyhnout trestu. Problém je, že tam islamisté stejně prosazují šaríju, z níž byla tato zvyklost odvozena, takže to bude neoficiálně pokračovat dál.

Rusko

začalo připravovat novou generaci vojenských pilotek pro bojové nasazení. Ta předchozí se proslavila jako "noční čarodějnice", protože se velice dobře uplatnila při nočním bombardování. Uvedený jev souvisí s duplovaným chromozomem X u žen, na němž jsou geny pro některé zrakové pigmenty a ženy mají proto v průměru lepší schopnost rozpoznávat barvy i odstíny šedé než muži.

Roman Polanski

čelí dalšímu obvinění ze zneužití nezletilé. Bude to pro něj znamenat projití podobným soudem o jeho vydání nebo nevydání do USA, jakým už jednou prošel. Ten bude mít zkomplikovaný tím, že Polsko do jisté míry utlumilo levičácký politický aktivismus soudců (přes velký řev z Bruselu), takže se může stát, že vydán bude. Pak by ho v USA mohli soudit i v kauze, pro niž ho Polsko před nějakou dobou nevydalo.

Při posledním

průzkumu Věstonocké Venuše byly na její hlavě nalezeny vpichy, o nichž se někteří vedci domnívají, že tam byla zastrčena ptačí pera.
IMHO tam stejně mohly být i stopky listů, květů či plodů nějaké kultovní (totemové) rostliny.

Vojáci

aktivních záloh budou za cvičení dostávat víc pěněz. Současné odměny byly hluboce pod úrovní ušlých výdělků. Senát schválil novelu příslušného zákona.

Znásilněná

desetiletá Indka, které tamní soudy zakázaly potrat, porodila císařským řezem holčičku.

Policejní snahy

ovlivnit volby vidíme i v Německu. Tam pár si týdnů před volbami vyžádala policie (zcela jistě bez souvislosti s temi volbami) k vydání Frauke Petryové, předsedkyně AfD. Mají to, hoši, ovšem zkomplikované tím, že tato paní není lídrem AfD v nadcházejících volbách.

Termokamery

byly nasazeny na sledování a odchyt prasat nakažených africkým morem prasat (proč je chytají a nestřílejí, když tato choroba má stejně skoro stoprocentní smrtnost, je mi záhadou).

Bratislavou

prošel "duhový pochod".

Etologové

prokázali, že šimpanzi jsou s to pochopit hru "kámen - nůžky - papír".

neděle 20. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 3

Nicméně abych se vrátil k těm sportovkyním s testosteronem.

Základní premisa

Testosteron zvyšuje výkonnost a má tudíž i vliv na výsledky ve sportovním zápolení, zejména tam, kde se uplatňuje svalová síla a vůbec výkonnost svalstva, efektivita jeho činnosti a jeho kapacita při práci na kyslíkový dluh. Asi může mít i nějaké vlivy na kolektivní sporty, zejména tam, kde má podíl na kýženém výsledku agresivita a rvavost.
Věnuji pietní vzpomínku slečnám a paním z fotbalového oddílu Rudé hvězdy Karlovy Vary, jimž jsme jako vojáci základní služby dělali sparing partnera. Ty říkaly: "Naše brankářka je strašně fajn holka, ale občas ji odmítají pustit na veřejné ženské záchody."
Sportovní dopingoví drábové v podstatě nemohou dělat nic jiného, než se snažit (s pýthicky definovanou účinností) zabránit tomu, aby se na souteže dostaly sportovkyně, beroucí testosteron navíc ve formě injekcí nebo prášků. Dost dobře nemohou (a o tom se vede i kontraverze okolo v prvním dílu zmíněné Semnayové) řešit ty sportovkyně, které mají vysoké hodnoty testosteronu zajištěny vlastní produkcí.
Všem o tento problém se hlouběji zajímajícím je ovšem zcela a naprosto jasné, že tyto ženy jsou výrazně zvýhodněné proti normálním, a že jim ke stejnému výsledku stačí menší intenzita tréningu a dalších "investic" do sportovní kondice. Takže ony kontraverze se dějí proto, že část lidí kolem sportu chápe určitou nespravedlnost související s hodnocením žen s různými s hladinami testosteronu podle identických kritérií.
Navíc zde hrozí i riziko, že by sportovkyně nakonec vůbec nemusely soutěžit, ale že by se jim jednoduše mohla odebrat krev, na základě hladin testosteronu stanovit pořadí a vyhlásit výsledky a rozdat medaile. Přiznávám uvědomování si toho, že by tím atletické (a jiné) soutěže značně pozbyly na divácké atraktivnosti, což by se nutně promítlo i do cen reklam, do výhodnosti sponzoringů a do podobných zdrojů financí pro tyto druhy sportu, soutěží v nich i jednotlivých sportovkyň, takže sportovkyně by přestaly mít schopnost živit početné "realizační týmy".
Tohle je asi také jeden z hlavních motivů, proč lidé, omočení v těchto sportovních disciplínách, se snaží dehonestovat kohokoli, kdo by o těchto věcech chtěl diskutovat. Proto se také neštítí členové realizačního týmu Semnayové obviňovat všechny takové hlasy z "rasismu", protože mají to štěstí, že je jejich klientka černé pleti. Navíc i ze sexismu, protože je dotyčná paní (či slečna) lesbička, žijící dlouhodobě s partnerkou.
Na druhé straně je asi jasné, že působení sportovkyně s "přírodním dopingem" v souteži se ženami, odpovídajícími fyziologické normě, je dlouhodobě neúnosné a nakonec stejně povede k závěru u stále informovanější divácké obce, že se nejedná o férovou soutěž a tudíž nemá cenu to sledovat, dávat sázky atd. (s dopady na ekonomickou stránku věci jako výše).
Druhou věcí je, že se vrcholový sport stále více stává monsterparádou, která už dávno ztratila jakýkoli kontakt s antickým ideálem harmonického rozvoje celé osobnosti. Úspěšní vrcholoví sporotvci se stále blíží obrům, trpaslíkům,  srostlým dvojčatům a dalším hříčkám přírody, jaké se za starých časů předváděly v cirkusech. Dříve nebo později se toto nutně projeví demotivačně (nejsem zrůdička, tudíž nemohu provozovat vrcholový sport, který je jen pro zrůdičky), se všemi důsledky odpadnutí zájmu diváků, jaké jsem zmínil výše.

Dá se s tím něco dělat?

Zcela jistě ano a existuje řada sportů, v nichž se nějaké "něco" uplatňuje. Existují jednak určité systémy handicapů, jednak dělení sportovců na kategorie.

Kladný hendikep

Naprosto elegantním řešením by bylo zvednout ostatním sportovkyním tolerovanou hladinu testosteronu na hodnotu, jakou má "nejvíce testosteronová" z nich, což v tomto případě patrně pro současnou dobu znamená Semnayovou. A, pochopitelně, umožnit její zvýšení z externích zdrojů, což je nyní zakázáno.
Kvičeli by především členové antidopingových komisí.
Je však docela možné, že by některé sportovkyně buď ihned nebo po negativních zkušenostech s vedlejšími účinky testosteronu na svůj organismus (ale i třeba na partnerský vztah), na tento kladný hedndikep nepřistoupily. Mohly by se ovšem na tomto poli použít jako alternativa testosteronu v předchozím díle zmíněné preparáty odvozené od estrogenně působících látek.
V každém případě by se stal vrcholový atletický sport, podobně jako za socialismu, soubojem producentů preparátů (ono je tomu tak i nyní, ale skrytě).

Záporný hendikep

Tento se uplatňuje např. u žokejů, kdy příliš lehký žokej dostane závažíčka, aby to jeho kůň neměl zas až tak moc snadné.
V zásadě by se patrně v archivech antidopingových komisí dalo najít dost údajů o hladinách testosteronu u sportovkyň a jejích výsledcích v době okolo odběru, aby bylo možné vytvořit nějaká matici vztahů mezi těmito faktory a spočíst z ní korelaci a nějaký převodní koeficient.
Jednou z možností uplatnění takového hendikepu v praxi by byla korekce zaběhnutých časů na hladinu testosteronu. Pokud by se to provádělo dobře, tak by to mohlo zvýšit i diváckou atraktivitu, protože by se následně zaběhnuté časy korigovaly nějakým koeficientem podle naměřených hladin testosteronu. Pokud by se to ovšem dělalo blbě (což předpokládám), tak by to mohlo diváckou atraktivitu těchto souteží naopak snížit.
Další možností by bylo, podobně jako u těch dostihů, kompenzovat testosteronovou výhodu nějakou zátěží navíc, patrně derivovanou kromě od hladiny testosteronu také od tělesné hmotnosti. Problém vidím  v tom, že zde by šlo o dvě korelace, byť patrně lineární, jednu mezi testosteronem a výkonem, druhou mezi hmotností navíc a výkonem. Obě by byly přitom zatíženy nějakou chybou. takže si nejsem jist, zda by převod testosteronu na přívažek byl dostatečně exaktní.

Kategorie

V řadě sportů ovšem existují kategorie, nejčastěji hmotnostní. Asi nejznámější jsou v boxu a snad každému je jasné, že i podprůměrný boxer těžké váhy si velice snadno poradí i s mistrem muší váhy.
V zásadě by nebyl problém sportovkyně rozčlenit do kategorií podle hladin testosteronu. Případně i s tím, že by jim bylo umožněno dotáhnout pomocí preparátů na "strop" svojí kategorie, což by bylo podstatně méně rizikové pro jejich zdraví než se dotahovat na strop absolutní.
V takovém případě by měla každá sportovkyně jako soupeřky ženy jí co do hladin anabolických hormonů rovné a odpadla by nespravedlnost daná různou přírodní koncentrací testosteronu.

Kontraverze

Asi největší kontraverzi by nejspíš způsobilo, pokud by se řeklo, že žena má hladinu testosteronu do limitu uváděného v učebnicích enokrinologie, a osoba, která má hladinu vyšší, musí běhat s muži.

Paní (slečna) Semnayová je prostě živou ilustrací problému, který v atletických disciplínách zahnívá již delší dobu a nemá bezbolestné a pro všechny zúčastněné přijatelné řešení. Nicméně existuje vícero možností, z nichž některé jsem zmínil, jiné zcela určitě opomenul, jak lespoň trochu přiblížit současný nedobrý stav k ideálu férové hry.

sobota 19. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 2

Dovoluji si doplnit pár drobností, které ke v předchozím textu uvedeným informacím patří, byť se bezprostředně netýkají sportu, sportovkyň a dopingu pohlavními hormony.

Externí estrogeny

Pochopitelně, existují i zdroje nadbytečných estrogenů. Mimo to, o čem jsem se zmiňoval dříve, existuje skupina plísňových toxinů, jejichž zástupcem je mykotoxin zearalenon, které se mohou vyskytovat v obilí (včetně kukuřice). Tyto látky mají aktivitu estrogenů a udrží si ji i průchodem skrze trávicí ústrojí, takže mohou vyvolat hyperestrogenismus alimentární cestou. Nějakou dobu po požití jsou k nalezení i v krvi a svalovině.
Je zajímavé, že tyto hormony nemají steroidní jádro (jako klasické pohlavní hormony nebo skupina kortikoidů, rovněž produkovaná kůrou nadledvin). Mají místo něho základní cyklus, který si můžeme představit jako steroidní jádro, ale bez "příček", které z něho dělají kondenzát několika cyklických struktur. Nicméně tento unitární cyklus je "poskládán" takovým způsobem, že -CH3, -OH, =O a -O- skupiny na něm mohou "zapadnout" do patřičných míst na receptorech pro estrogeny a vyvolat na buňce stejnou odpověď, jakou by vyvolal opravdový hormon na bázi steroidního jádra.
Tyto látky jsou známy od 70. let a mohou dělat problémy u hospodářských zvířat.
Citlivost na ně je (v sestupném pořadí):
 • Kastrované samice, samice před pohlavní zralostí (u člověka též ženy dlouho po klimakteriu, které neberou hormony), u nich mohou vyvolat růst pohlavních orgánů (u člověka též prsů) a nepravidelné krvácení
 • Samice těsně před nástupem pohlavní zralosti (u člověka dívky těsně před pubertou), u nichž vyvolají předčasné nastartování tohoto procesu
 • Pohlavně nezralí samci (mají ochrannou hladinu testosteronu)
 • Pohlavně zralí samci (vyšší hladina testosteronu je chrání lépe), u samců obou kategorií dochází k poškození varlat a snížení plodnosti až k neplodnosti
 • Pohlavně zralé samice (mají poměrně vysoké hladiny svých pohlavních hormonů, které musejí být externí hormonálně aktivní látkou převýšeny), vyvolávají poruchy cyklu a plodnosti (u lidí působí podobně jako některé starší preparáty z počátků hormonální antikoncepce)
Bez ohledu na působení v oblasti pohlavních orgánů je nutné ještě (hlavně u lidí, vzhledem k délce jejich života) zohlednit i karcinogenní účinky estrogenně působících hormonů.
Podobný účinek mohou mít i fytoestrogeny z některých rostlinných olejů, např. řepkového, ale v reálu je jich v potravě výrazně méně a jejich účinky jsou slabší.
S plísňovými estrogeny je dávána některými autory do souvislosti časnější puberta dívek v subtropických a tropických zemích (protože se tato látky vyskytují v potravinách vypěstovaných v těchto zemích častěji). Nicméně je to jen teorie, která nebyla prakticky dokázána.
U nás vím o případu, ještě za časů socialismu, kdy se do jedné drůbežárny dostalo větší množství krmiva se zearalenonem (původem z napadené pšenice) a dalšími plísňovými estrogeny (na ně jsme neměli standardy k jejich přesnému určení). Protože zaměstnanci drůbežárny měli kuřata za režijní cenu, byla jejich spotřeba masa z této jediné drůbežárny výrazně větší než u běžné populace, která navíc měla z obchodní sítě i kuřata a slepice z dalších drůbežáren. Výsledkem takovéto systematické konzumace kontaminovaného masa bylo, že předpubertálním z rodin chlapcům zaměstnanců narostly prsy a stejně staré dívky měly krom toho ještě nepravidelné krvácení z pochvy. Děti tehdy ležely na endokrinologii v Praze na Karlově náměstí (patří k ní i část Faustova domu, viz také známý film "Kam čert nemůže", reflektující dobu působení akademika Charváta na této klinice), vzorky drůbeže analyzovala toxikologie na brněnské veterině a našla tam příslušné toxiny, naše pracoviště nalezlo tyto toxiny ve vzorcích krmiva.
Možná určitou odezvou této příhody byla televizní inscenace "Ta slepička kropenatá" s Brodským a Libičkem v roli pracovníků drůbežárny, kteří snědli omylem slepice z pokusu a začali se feminizovat. Možná je stejného původu i feminizace osob, žeroucích drůbeží maso podnikatele Hrabiše, v seriálu Kosmo.

Ženy a zearalenon

Zearalenon (respektive přípravky z něj odvozené) se též v některých zemích, zejména v USA, používá jako výkrmový hormon. Molekula tohoto toxinu je modifikována tak, že je zvýšen anabolický a potlačen pohlavní účinek molekuly.
V EU je použití těchto látek ze vcelku nesmyslných důvodů zakázáno. Jedná se jen a jen o náhradu cla či otevřeného zákazu dovozu masa z těchto zemí, které je dokáží vyrobit kvalitnější a za nižší cenu. Při dodržení patřičných karanténních lhůt je toto maso stejně bezpečné či nebezpečné jako maso ryze přírodní. Teoreticky může být i o něco bezpečnější, protože externí anabolikum se stopami estrogenních účinků může snížit u dobytčete produkci jeho vlastních estrogenů (které v mase těchto zvířat pochopitelně jsou a rovněž přejdou skrze střevní stěnu konzumenta do jeho krve).
Navíc byl tento preparát modifikován tak, že účinná látka je vázána na nosič ze silikonové gumy, který se implantuje pod kůži, a který je asi měsíc hormonálně aktivní. Na jatkách potom stačí kontrola stavu jizvy, aby se vyloučila dobytčata s nedodrženou karanténní lhůtou.
O preparát ve formě implantátu s dlouhodobým účinkem se svého času zajímaly i některé rozvojové země, protože by to usnadnilo vyřešení antikoncepce u té části obyvatelstva, která je natolik negramotná, že by nezvládla braní (byť zdarma rozdávaných) pilulek. Jaký je současný stav na tomto poli, nevím, jsou to problémy, které se mě po odborné stránce týkají jen okrajově.
Ještě před rokem 1989 pojal jeden tým na ČSAV záměr, že připraví původní československý výkrmový preparát na bázi zearalenonu. Sehnali si produkční kmen (ve sbírkách, i tuzemských, kmenů mikroskopických hub jsou k nalezení) a začali v "polokancelářských" podmínkách kultivovat plíseň a izolovat z kultur zearalenon k dalšímu chemickému zpracovávání. Připravili ho údajně kolem 1,5 g.
Při těchto pracech všechny zúčastněné pracovnice přibraly, v průměru kolem 15 kg, a jedna z nich potratila. Když došlo k oné nešťastné události, snížili se velcí pražáci k návštěvě brněnských pracovišť, které byly v práci s podobnými látkami trochu (víc než deset let) napřed. Zajímali se, zda pro práci s těmito látkami existují nějaké bezpečnostní předpisy. Dali jsme jim k dispozici náš bezpečnostní řád pro mykotoxinovou laboratoř a podobně asi dopadli i na veterině. I schlípli a od té doby nebylo o původním československém výkrmovém prostředku na bázi zearalenonu již ani slechu.
Nicméně na druhou stranu je jasné, že vykrmovat sportovní brojlery ženského pohlaví (dovolil jsem si kdysi jednu přednášku pro studenty fakulty sportovních studií nazvat "Sportovec jako brojler", kterýžto název asi dobře vystihuje podstatu výživové a léčebné péče o sportovce a její cíle) preparáty na bázi  testosteronu je docela krávovina. Daleko inteligentněji by stejnou práci odvedly preparáty odvozené od estrogenně působících látek, které by se přitom k ženskému organismu chovaly daleko šetrněji.
Představa, že se nějaké zázahy výkrmovými látkami nedějí, je IMHO naprosto mimo realitu, protože bez nich by nebylo možno dosáhnout těch výkonů, které sportovkyně běžně dosahují (pokud se nejedná o nějaké hříčky přírody, jakou je patrně v předchozím díle zmiňovaná slečna či mladá paní).

dokončení příště

čtvrtek 17. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 1

V současné době se zpravodajské weby zabývají kauzou běžkyně Caster Semenyaové.
Nicméně celá kauza má, pochopitelně širší souvislosti a důsledky.

Ženy a testosteron, normálně

Za normálních okolností u žen vytváří malé množství testosteronu kůra nadledvin, jejíž nejstarší buňky před svým zánikem produkují pohlavní hornomy obou pohlaví, tedy vedle testosteronu i estrogeny a progesteron, a to nejen u žen, ale i u mužů. U obou pohlaví tedy nalézáme v krvi pohlavní hormony druhého pohlaví, samozřejmě, normálně ve velmi nízké koncentraci.
Testosteron má anabolické účinky a také působí na psychiku, zejména v době pohlavního vývoje, kdy se postará o sexuální cítění mužského typu a nastavení chování mužského typu v jiných oblastech (což feministky zuřivě popírají, ale zcela jistě to existuje a znamená to, mj. že muži jsou lepšími vedoucími a jejich kolektivy jsou stabilnější a výkonnější).
Za normálních okolností se testosteron ještě podílí na řízení mohutnosti ochlupení (s tím, že jeho rozmístění je u žen dáno estrogeny). Ženy s vyšší hladinou testosteronu mají obecně větší ochlupení (existují výjimky a existuje i kosmetika, holení, depilace apod.).

Ženy a testosteron, patologie

Pokud se tvorba testosteronu v nadledvinách zvedne nad určitou úroveň, dochází k virilizaci, tedy zmužštění, se všemi možnými důsledky. Tyto stavy se musejí hlídat, protože jejich příčinou mohou být nádory kůry nadledvin, nejčastěji, naštěstí, nezhoubné, ale i ty se musejí řešit kvůli zachování ženské úrovně hladiny testosteronu. Pokud k tomuto jevu dojde před pubertou, dojde ke vzniku nepravé předčasné puberty (nepravé proto, že hormony nejdou z pohlavních žláz), přičemž ta (obecně) může směřovat k dospělci stejného nebo opačného pohlaví, takže v případě nadprodukce testosteronu dojde k vývoji směrem k mužskému fenotypu.
Další možností je tvorba testosteronu někde jinde.
Ponechávám stranou hormonálně aktivní zhoubné nádory, protože se jedná jednak o velice rozsáhnou a nepřehlednou problematiku, ale na druhé straně se tak chovají nejčastěji velmi zhoubné nádory, v nichž došlo k silné dediferenciaci původních buněk (takže jsou hormonálně aktivní i buňky, pocházející ze tkání, které normálně žádnou hormonální aktivitu neprovozují), nicméně pro vysokou zhoubnost těchto nádorů se nejedná o dlouhodobý stav, protože buď se podaří nádor vyléčit (a tedy i zlikvidovat coby zdroj nepatřičných hormonů) nebo ne, a pak pacient poměrně rychle umírá. Navíc se z důvodů nádorové kachexie např. anabolický účinek testosteronu nemůže u těchto pacientů projevit.
Daleko zajímavější jsou odlišnosti v karyotypu, které vedou k nadprodukci testosteronu, protože část (u jediců s různým karyotypem v jednom těle, kterým se říká chiméra a vznikají splynutím dvojčat různého pohlaví v raném embryonálním vývoji) nebo všechny (u geneticky mužů, kteří nezvládli vytvořit ženský fenotyp) buňky v jejich organismu mají mužskou kombinaci pohlavních chromozomů, XY.
U chimér je to jasné, jedná se o ženy, které mají v buňkách pohlavních žláz mužskou kombinaci chromozomů, což vede k nadprodukci testosteronu (protože jej ve větší nebo menší míře produkují i pohlavní žlázy, nejen kůra nadledvin).
V případě mužů se ženským fenotypem jde o nezvládnutí obrany raného embrya proti ženským pohlavním hormonům (za normálních okolností již šestimilimetrové mužské embryo, tedy staré dva až tři týdny, produkuje tolik testosteronu, že jím přebije ženské pohlavní hormony, které se do něj dostávají skrze placentu z krve matky). Pokud se toto nestane, vyvíjí se morfologie mužského zárodku směrem k ženě, která má ovšem mužský karyotyp (XY) a má i vyšší hladiny testosteronu. Zpravidla má ne zcela normální utváření genitálu.
Podobné důsledky může vyvolat i příliš intenzívní anabolický doping, protože prakticky veškerá anabolika jsou derivována z testosteronu a mají vedle anabolického účinku ještě účinek "mužsky hormonální".
Vykládal se za Husáka vtip o jedné z československých silových sportovkyň, že šla k doktorovi, protože má chlupaté břicho. Doktor se jí ptal, kam až směrem dolů ty chlupy jdou. "Až k ptákovi," zněla odpověď.
Nicméně takto morfologicky utvářené ženy vznikají i bez zásahů moderních medicínských a dopingových prostředků. Jsou zmiňovány již v Kámasůtře, v tom smyslu, že v harémech svými poštěváčky o velikosti malého penisu uspokojovaly spolumanželky, kterým momentálně manžel nevěnoval (nebo věnovat nestačil) pozornost. V současném erotickém průmyslu fungují pod názvem "shemale". Je ovšem nutno si uvedomit, že to, co tyto osoby předvádějí v obrazových materiálech, bývá často výsledkem plastických operací.

středa 16. srpna 2017

Opravdu pro odvrácení Brexitu chyběli vzdělanci?

Pan Čulík opakuje novou mantru levičáků: Brexit prý zavinilo to, že ve Velké Británii nebylo dost vzdělaných lidí, kteří by svým hlasováním proti zvrátili "katastrofální" výsledek.

Statistiky

Statistiky zcela jistě něco říkají, nicméně pro jakoukoli statistickou metodu platí ono známé "garbage in - garbage out".
Problém statistik, které používají levicoví agitátoři, je ten, že ty zohledňují jen formální znaky vzdělání a nikoli podstatu věci, tj. jestli je toto vzdělání vzděláním skutečným v nějakém vědeckém či technickém oboru, nebo zda se týká pouze o ideologickou indokrinaci ukončenou formálním titulem, jak se to děje v případě naprosté většiny humanitních oborů.
Takovéto statistiky, které v podstatě sčítají hrušky s jablky (či spíš bramborami či dokonce koňskými "koblížky"), mají jen velice malou výpovědní hodnotu, protože dávají do stejné skupiny bezcenné žvanily s lidmi skutečně prospěšnými pro chod ekonomiky i státu. A je vcelku jasné, že tyto skupiny mají rozdílné zájmy a patrně se budou i rozdílně chovat v praktické politice.

EU a věda

Začíná vycházet najevo, že jednou z významných motivací při hlasování pro Brexit byla otázka potlačování vědeckého a technického pokroku v EU, které je dáno jak postoji vrcholných orgánů této organizace a jí nadiktovanou legislativou, tak i podporou nejrůznějších parazitů, kteří se snaží vědecký pokrok zastavit nebo alespoň zbrzdit terorem a dalšími aktivistickými akcemi vůči vědeckým institucím i podnikatelům.
Velmi drasticky se antivědecké působení EU projevuje v oblasti biotechnologií. Praktické použití GMO je v EU (až na několik málo výjimek) postaveno mimo zákon. I uvedeným výjimkám jsou ovšem v praxi kladeny značné překážky, což do jisté míry financuje a organizuje EU prostřednictvím NGO.
EU nakonc musela povolit BT kukuřici. Její neškodnost je naprosto jasná a veškeré práce, které "prokazovaly" její negativní dopad, byly zcela jednoznačně identifikovány a prokázány jako podvodné. Tyto podvodné práce ovšem byly do jisté míry řízeny a financovány z prostředků EU. Nicméně i přes toto formální povolení rozloha ploch osetých touto plodinou stále klesá, protože z EU placené a řízené NGO posílají aktivisty na likvidaci polních kultur BT kukuřice a do značné míry zajišťuje beztrestnost zločinců, kteří tyto akce provádějí. EU např. prosadila zákaz protipěchotních min, kterými by se tato pole dala chránit přímo excelentně. Nehledě k tomu, že EU podporuje a prosazuje socany všeho druhu, kteří kladou nejrůznější překážky tomu, aby lidé mohli účinně chránit svůj majetek.
Další věcí je podvazování výzkumu v oblasti biotechnologií. Věci už došly tak daleko, že Česko má v biotechnologiích a jejich vědeckém zázemí několik význačných a světově uznávaných vědců, ale ti toho mohli dosáhnout jen působením mimo zapšklou bruselskou žumpu. To samé, a dříve, se stalo Velké Británii. Jednak mají více vědců, jednak je odchod z tohoto státu do bývalých kolonií pro občany Velké Británie jednodušší a spojený s menším kulturním šokem než podobný přesun pro naše občany.
Náš levičácký tisk a další sdělovací prostředky nás ovšem "zapomenuly" informovat o tom, že diskuse o cíleném a řízeném zaostávání EU v řadě vědeckých a technických oborů (ty GMO jsou jen příslovečnou nad hladinu vody trčící částí ledovce) ve Velké Británii v souvislosti s Brexitem probíhala, a že vědecky a technicky orientovaná inteligence se z tohoto důvodu přiklonila spíše pro Brexit.

Argument pro Czexit

Uvedené zaostávání EU v oblasti jak výzkumu tak i jeho aplikací (což se posléze promítá i do vzdělanosti) se nutně negativně promítají a promítat budou (s nárůstem spíše exponenciálním) rovněž do ekonomiky našeho státu. Czexit by mohl toto zlomit.
Naší výhodou proti rozvojovým zemím, do nichž část odborníků na tyto technologie utíká, je daleko vyšší kvalifikace průměrného obyvatele, která by umožňovala daleko snadnější zřizování menších firem (ale i třeba získávání pomocných sil pro výzkum a zcela jistě i výchovu dalších odborníků). Oproti Číně u nás není zcela nevyzpytatelný totalitní režim, v němž člověk neví dne ani hodiny, kdy se buď někomu mocnému znelíbí, nebo kdy nepřekročí nějaký obskurní a obecně neznámý paragraf z utajovaných (minimálně na úrovni výkladu) místních zákonů. Oproti Japonsku zase máme výhodu v daleko nižší míře rasismu obyvatelstva (to se týká i naší komparace s Izraelem).
Mohli bychom se poměrně snadno stát přinejmenším lokální mocností v biotechnologických disciplínách a zopakovat tak prvorepubliční úspěchy např. s produkcí bot na světové úrovni. Něco takového by bylo daleko rozumnějším rozvojovým programem než budování obskurního průmyslu "4D", který je připravován v podstatě na míru německé ekonomice a z nás by učinil jen ekonomický přívažek Německa, snadno odhoditelný v případě jakékoli krize.

Abych to tedy shrnul, ve Velké Británii pro zvrácení hlasování o Brexitu nechyběli vzdělanci, ale pologramotný odpad z "humanitních studií", případně rovnou pár let působení nějaké Sorosovské "Středoevropské univerzity", jaká takovéto bezcenné pseudovzdělance seká jak Baťa cvičky. Hlubší rozbor důvodů v oblasti vzdělanosti, které převážily pro Brexit, navíc napovídá, že Czexit by nemusel dopadnout zdaleka tak zle, jak to placení pohůnci Bruselu líčí.

úterý 15. srpna 2017

Co by měla dělat LGBT komunita

Kontraverze kolem Gay Pride ukazuje vcelku jasně, že okolo této akce se kupí síly, pro které je LBGT komunita jen nástrojem, a to z kategorie "použij a zahoď".

Síly proti

Síly proti Gay Pride mají v jednom pravdu. Tato akce i vše další, co na ni navazuje, nějakým způsobem ohrožuje tradiční model rodiny, který prosazují nábožensky orientované síly jako jediný možný.
V minulých glosách na toto téma jsem se snažil dokázat, že tento "tradiční" model rodiny není jediný možný, a že ataky proti nemu nemusejí vůbec znamenat ataky na rodinu jako takovou.
Je třeba si uvědomit, že uvedený model rodin (heterosexuální pár a jeho děti) byl převzat od primitivních babarů na úsvitu starověku. Jeho platnost byla do jisté míry odůvodněna konkrétními životními podmínkami těchto barbarů. Ty ovšem s našimi životními podmínkami nemají naprosto nic společného. Tento model je udržován uměle prostřednictvím ideologie, opět převzaté od oněch barbarů, a proto naprosto nekompatibilní se současnou dobou.
Tato ideologie a věci od ní odvozené představuje zcela jednoznačnou překážku v rozvoji lidstva. Navíc dochází k tomu, že se stále více míjí s realitou, a tím stále více narůstá sociální napětí, které směřuje k nějaké formě krize.
Faktem je, že už např. prodloužení života oproti oněm barbarům atakuje jejich model rodiny vznikem rodiny vícegenrační, v níž platí další vztahy, které barbaři, žijící po pubertě v průměru jedno dvě desetiletí, v podstatě nemuseli mít nijak vychytané.
Nicméně už středověká Evropa musela řešit problémy s psychicky a fyzicky nekompetentními prarodiči a řešila to nakonec předáním moci (a pravomocí rozhodování) do rukou kompetentních mladších členů rodiny (zpravidla syn nebo zeť) a vejminkem pro starší pár nebo jeho zbytek.
Existují i modely "vyhánění" dětí z rodiny po dosažení plnoletosti (zpravidla v průběhu nebo po skončení vysokoškolského studia nebo získání zaměstnání) s tím, že v původní domácnosti zůstávají mladší sourozenci, případně se, v souvislosti se sukcesívní polygamií, pár rozpadne a vytvoří nové rodiny s novými partnery a někdy i nové děti. Vzpomeňe na Galsworthyho "Ságu rodu Forsythů" a její pokračování (nebo alespoň tv seriál podle těchto románů), ukazující, že tyto věci se v bohatších zemích a v bohatších vrstvách, v nichž se lidé dožívali vyššího věku, děly již na přelomu předminulého a minulého století (manželské peripetie Karla IV nebo dokonce Jindřicha VIII nechávám stranou, protože v nich hrála dosti významnou roli politika).
Těmito příklady jsem jen chtěl demonstrovat fakt že model rodiny jako heterosexuálni dvojice, navíc "jednou pro vždy" dané, sama biologická i sociologická realita popírá.
Uvedené síly (organizující různé "trucakce", jsou tedy zcela mimo realitu.

Síly pro

Už jsem se zmiňoval, že vedle sil, které se snaží podporovat zcela jednoznačně pozitivní a celospolečensky přínosnou emancipaci LGBT osob se na Gay Pride účastní i síly, pro něž je celá LGBT komunita jen beranidlem proti společnosti a hlavně proti tradičnímu postavení rodin jako ekonomickému a sociologickému základu společnosti.
Tyto síly, LGBT komunitu zneužívající, jsou vesměs poplatné neomarxismu a podobným ideologiím, plánujícím značné společenské změny na bázi sociálního inženýrství. Ty se už v minulosti opakovaně (naposled v roce 1989, nepočítáme-li jejich krachy v případě brexitu a zvolení D. Trumpa) přsvědčily o tom, že společnost uspořádaná do fungujících rodin je hlavní překážkou zavádění jejich fantasmagorií.
Tyto síly se proto snaží rodiny (jakékoli) rozbít jakýmikoli způsoby. Bez ohledu na to, zda budou rozbíjet tradiční výchovu dětí v rodinách zaváděním povinné ústavní výchovy v co nejmladším věku (viz tažení současné ČSSD za povinnou školku od dvou let), rozbíjením rodin a nucenou výchovou dětí v ústavech nebo "prověřených" pěstounských rodinách, masovými zásahy různých pochybných institucí do dění v rodinách apod.
Zájmem těchto sil rozhodně není funkční rodina gayů, lesbiček a podobných alternativních osob, vychovávající děti, k nimž členové páru mají nějaký vztah (biologický nebo sociální), protože taková rodina by byla naprosto stejnou překážkou zavádění sociálně inženýrských fantasmagorií, jako rodina na bázi heterosexuálního páru. Tyto síly chtějí prostě rozbít všemi cestami tradiční rodiny (včetně těch, které jsou postaveny na netradiční "genderové" kombinaci dospělých členů) a podpora LGBT komunity (zcela jistě jen omezená a dočasná) je pouze jedou z nich.
Navíc jsou některé akce kolem Gay Pride rafinovaně organizovány a manipulovány tak, aby presentovaly LGBT komunitu co nejvíce negativním způsobem a vyvolaly vůči ní odpor i těch členů majoritní společnosti, kteří jinak nemají s příslušníky této komunity žádné problémy a podporují i takové věci, jako je např. zavedení plnohodnotného manželství gayů a lesbiček.
Řada členů uvedené komunity tuší tuto čertovinu, nebo alespoň obecně zlé záměry, části organizátorů Gay Pride a dění v jejím pozadí. Proto se také řada z nich od této akce distancuje, byť třeba prohlášením typu "já jsem homosexuál, ale ne gay", což poněkud připomíná podobná prohlášení ze strany jedné menšiny "já nejsem žádný Rom, ale poctivý Cigán", kdy jde v podstatě o to samé - zneužití této skupiny k atakům na celou společnost a distancování se části zneužívané skupiny od těchto škodlivých aktivit.

Co by měla LGBT komunita dělat

Jsem toho názoru, že LGBT komunita, chce-li si udržet respekt majoritní společnosti, by se neměla nechávat manipulovat do role nástroje tuto společnost atakujícího a ohrožujícího.
Část této komunity, jak jsem už uvedl, toto chápe a reaguje na to ignorováním celé této akce.
Ignorování ovšem, bohužel, nestačí. Bylo by velice záhodno, aby alespoň někteří z těchto členů LGBT komunity postupovali aktivně a zapojovali se do akcí, které by jednak představovaly veřejnosti jejich komunitu v pozitivních barvách (včetně vysvětlení problémů, které existovaly a existují). Patrně by se měli i distancovat od nejjasněji identifikovatelných výstřelků. Za takový výstřelek lze považovat i heslo letošní Gay Pride o "respektu" k LGBT komunitě, protože tento "respekt", jak tento pojem chápou neomarxisté, staví členy "respektované" komunity nad majoritní heterosexuální populaci, alespoň podle jeho významu v neomarxistickém newspeaku.

Jak třídit?

Zcela jistě bude nutné nějakým způsobem třídit aktivisty a organizace kolem Gay Pride na síly světlé a temné (jako ve Star Wars). To jistě může být trochu problém, protože skupiny a jednotlivci obou stran používají stejnou nebo alespoň velice podobnou frazeologii a síly temnoty se navíc aktivně maskují.
Existuje ovšem jedno velice jednoznačné a dobře fungující kritérium, které tyto síly dokáže od sebe rozpoznat: Tímto kritériem je vztah k islámu a islamizaci.
Kdo bude podporovat šíření informací o dění v islámském světě, včetně pronásledování "alternativně sexuálních" osob, nestojí na straně sil zla (alespoň ne zcela).
Kdo naopak bude pod různými záminkami bránit tomu, aby na doprovodných akcích byla např. mapka zemí, kde je homosexualita trestně postihována (a hlavně s vyznačením států, kde je za ni udělován trest smrti, což jsou prakticky výlučně země islámské), ten zcela jistě stojí na straně temnoty a jeho zapojení do dalších akcí umožňuje poměrně snadno identifikovat ty, které nejsou k prospěchu LGBT komunity.
Zcela jistě existuje dojemná, ale ovšem lživá, legenda na téma "LGBT komunita je pronásledována, muslimové jsou také pronásledováni, proto by to spolu měli dát dohromady". Tato legenda je stejně nesmyslná jako kdyby se někdo pokoušel dát rovnítko mezi působením antisemitských sil ve společnosti a omezováním neonacistů policejní mocí a justicí. Pomoc Židů neonacistům (asi proto, aby mohli postavit nové a ještě účinnější továrny na smrt pro Židy) coby naprostý nesmysl chápe vcelku každý, ale snahy některých sil kolem LGBT komunity o její zaměření na "pomoc" muslimům (asi proto, by mohli zavést šaríju, podle níž je homosexualita hrdelním zločinem) pro některé lidi (včetně LGBT) takto snadno, bohužel, čitelná není.
Je třeba nedát se zmást ani tím, že podporu islamistů organizují i někteří gayové. Tito lidé jsou zpravidla zahraniční občané a v okamžiku, kdy by začlo být v důsledku jejich aktivit zle, prostě vytáhnou ze šuplete pas a odjedou a místní LGBT nechají utopit v sajrajtu, který nadělali.
Tohle jsou věci, které za příslušníky LGBT komunity nemůže nikdo jiný udělat, protože pořádek ve svých věcech si musí tato komunita udělat sama. A udělat si ho musí, pokud nechce být vnímána majoritou jako hrozba (protože se s protispolečenskými aktivisty z Gay Pride, bohužel, svezou i ti LGBT, kteří se od její současné podoby distancují).

K těm alternativním rodinám

Reaguji touto glosou na diskusi k předchozímu textu na toto téma, alespoň stručně v několika bodech:
 1. "Přirozené" rozmnožování bez lékařské asistence zcela jistě fungovalo i u bezcenných barbarů na úsvitu starověku. Jistěže by bylo preferováno i v situaci nějakého civilizačního kolapsu. Nicméně už v této situaci by se patrně uplatnily postupy, které nevyžadují sofistifikovanou technologii, ale jen znalosti (jako je např. umělé oplodnění injekční stříkačkou, dala by se na to použít i bezová stříkačka, jaká byla dětskou hračkou snad již někdy ve středověku).
 2. Už kolonizace Marsu si patrně bude vyžadovat sterilizované kosmonauty a kosmonautky, kteří si povezou (třeba i svoje) spermie a vajíčka zmražené v nějakém olověném trezoru, kvůli ochraně před kosmickým zářením během cesty.
 3. Cesty ke hvězdám budou vyžadovat postupy ještě sofistifikovanější. Dokážu si představit i syntézu zárodečných buněk (nebo dokonce oplozeného vajíčka) v cílové soustavě podle informací, uložených v anorganické matrix, odolnější vůči poškození zářením než DNA. A jeho následné vyvinutí v umělé děloze.
 4. Takže pro nás, pro něž nejsou hvězdy jen dírky v černé kouli, položené nevysoko nad mraky (jak tomu bylo u těch raně starověkých barbarů), ale alternativními slunci s rodinami potenciálně obyvatelných a kolonizovatelných planet, musejḯ být představy těchto barbarů o rozmnožování a rodině zavádějící a bezcenné, protože se míjejí s našimi praktickými potřebami.
 5. Zcela mimo výše uvedenou HiTech oblast: V situaci, kdy máme vysoký (a časem spíše narůstající) počet nechtěně neplodných párů, bychom měli zcela nekompromisně podpořit každého, kdo chce nějakým (byť alternativním) způsobem mít dítě a v rodině (jakékoli) ho společně vychovávat, byť by to měl být třeba pár ovce s hodinami (jako ve známém televizním seriálu). Nehledě k tomu, že "přirozené postupy bez lékařské asistence" selhávají, jak je v současné praxi vidět, i u klasických heterosexuálních párů, takže se bez HiTech (včetně jeho dalšího rozvíjení) neobejdeme ani při tomto způsobu rozmnožování, nechceme-li vymřít.

Zkrátka a dobře, ne každý z těch, co se podílejí na organizaci a prosazování Gay Pride tak činí ze sympatií nebo jiných pozitivních vztahů k LGBT komunitě, ale mají vedlejší záměry, škodlivé pro celou společnost. Tato komunita by se s těmito lidmi a organizacemi měla rozejít a proti nim se vyhranit, především viditelně pro majoritu, která některé z popsaných již jako škůdce vnímá. Tito lidé a organizace LGBT komunitu jednak diskreditují a jednak vůči jejím členům nic pozitivního nezamýšlejí. Naopak, v dlouhodobějším časovém měřítku to mohou být věci horší než jaké prosazují bigoti, pořádající v současné době protiakce vůči Gay Pride. Musí to ovšem udělat tato komunita sama.

pondělí 14. srpna 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Německo

vyjednává s Irákem o vydání nezletilé džihádistky. jak jsem uvedl minulý týden, v Iráku ji za konkrétní aktivity pro chalifátníky hrozí až trest smrti.
V Iráku jsou již zločinci z chalifátu souzeni a věšeni.

Terorista,

který v Egyptě ubodal naši občanku byl převezen na psychiatrii. Obávám se, že je to úvodní manévr, směřující kauzu k jeho nepotrestání.
Egypt se brání odškodnění rodiny zavražděné Češky.

Podařilo se

zabít si stovku "lvíčat chalifátu", cvičených džihádisty na sebevražedné atentátníky a podobné "užitečné" profese. Smrt jim přinesl nálet v rámci leteckých úderů proti džihádistům.

Boko Haram

vraždila na jezeře Čad rybáře, obětí je třicet.

Turecko

začalo budovat zeď na hranici s Íránem. Jedná se o oblast, kde žijí Kudové, jejichž území tato (a další) mezistátní hranice dělí.

Podařilo se osvobodit

již polovinu města Rakká, které dosud drželi džihádisté z chalifátu. Sýrie dobyla z rukou džihádistů město Suchna.

K další

džihádistické střelbě došlo v Afghánistanu.

Neznámí ozbrojenci

vraždili záchranáře v Aleppu.

Írán

schválil další peníze na "balistický program". Z tohoto pohledu by byla drsná reakce USA na severokorejský útok docela žádoucí.

Imigrace


Italská prokuratura

zahájila vyšetřování 15 osob z německé nevládní organizace Jugend Rettet kvůli spolupráci s obchodníky s lidmi na transportu "uprchlíků" do Itálie. Zdá se, že se Italům podařilo dostat mezi nevládkáře své lidi.

"Ubohý"

Ahmad A., vrah z Hamburku začal vraždit poté, co se dozvěděl o konfliktu mezi Izraelci a palestinskými Araby na Chrámové hoře. To ho zcela jistě, alespoň v očích nevládkářů a dalších spolupracovníků s islamisty, zcela omlouvá a činí jeho činy normálními.
Posléze se rozplakal nad tím, že se mu nepodařilo zabít víc lidí.
Provalilo se také, že ho německá policie verbovala na informátora.

Itálie a Malta

se pokusily zablokovat lodě organizací, které ilegálně dovážejí migranty do těchto zemí, ale po několika dnech "vyměkly" a lodě odblokovaly. Tím jen ukázaly, že zločinci, spolupracující s obchodníky s lidmi mají zastání přesahující moc jednotlivých vlád států.

Francouzský aktivista,

pomáhající ilegálním migrantům, dostal čtyři měsíce podmíněně. Prohlásil, že bude to samé dělt dál. IMHO pak by měl jít natvrdo sedět.

Další

útok kuchyňským nožem se odehrál v Lipsku.

Do vojáků,

zapojených do preventivních protiteroristických opatření, najela dodávka. Pachatel ujel, takže islamofilové dlouho mlžili. Nicméně nakonec byl dopaden (s použitím střelných zbraní) a identifikován jako islámský terorista.

Rakousko

vyhlásilo velké zpřísnění kontrol na hranicích.

Imigranti

se pokusili do Německa dostat na spodku vlakových vagonů. No, přinejmenším je to pokus o sportovní výkon. Nicméně pod rychle jdoucím vlakem jsou takové tlaky a vzdušné víry, že člověka odervou a pak je to záležitost velmi rychlé dekompozice lidského těla na prvočinitele ve "mlýnu" mezi podvozkem a pražci.
Na akční filmy, kde to hrdinové dělají a ještě navíc lezou z vagonu na vagon, zapomeňte, to je ryzí fikce. Asi jako v Bohatýrské trilogii Rady a Žáka plavba na černo z Prahy do Chuchle v závěsu pod kýlem výletního parníčku.

Německo

začne vracet ilegály bez nároku na azyl do Řecka.

Tři organizace,

"zachraňující" (= pašující do Evropy ve spolupráci s obchodníky s lidmi) imigranty přerušily své aktivity.

Ostatní


Konflikt

mezi USA a Severní Koreou se stupňuje a není jasné, kam až eskalace dosáhne. Trump hrozí "ohnivou odvetou" zatímco Kim si libuje, že severokorejské rakety zasáhnou přinejmenším US ostrov Guam. Faktem je, že při "přesnosti" severokorejských raket by se mohlo snadno stát, že jim raketa spadne nikoli do moře u ostrova, ale přímo na suchou zemi patřící USA. Pokud v ní bude jaderná hlavice, nastane patrně mazec.
Havaj, která je rovněž v dosahu severokorejských střel s možnou jadernou hlavicí, se chystá na možný útok. Obnovují se kryty, cvičí se obyvatelstvo.
V souvislosti s tím se nechali slyšet naši novinářští "géniové", co je to prý za pitomost, mít v krytech zásoby jen na 14 dní. Faktem je, že v komunistických krytech pro prominenty (jeden je zpřístupněn v Brně, na Husově ulici) byl zásoby jen na 48 hodin. Potom se totiž počítalo s takovým poklesem radioaktivity rozpadem nejkratčeji žijících izotopů (cca na 1/1000), že by bylo možné odvézt lidi z krytu nejkratší cestou přes zamořené území mimo radioaktivní oblast. Za 14 dní musí radioaktivita poklesnout ještě mnohem víc, obyvatelstvo se ovšem musí skrývat déle proto, že Havajské ostrovy jsou členité a cesta na nezasažené území by byl asi delší, jak na kilometry tak i na čas.
Podobně se připravuje na jaderný útok i obyvatelstvo ostrova Guam.
Číňané vyhlásili, že zůstanou neutrální, pokud Severní Korea zaútočí jako první. To se asi dá považovat za "poslední vážné varování" Kimovi a spol.
Japonci zase přišli s tím, že Kim je jen figurka, řízená pěti funkcionáři, skrytými v pozadí.

USA a Rusko

jednaly prostřednictvím svých ministrů zahraničí v Manile (Filipíny).

Nejvyšší soud

rozhodl, že devadesátiletý muž by měl dostat příplatek k důchodu za nezákonnou internaci v roce 1950.

Australští rybáři

dostali na chrámpáně od keporkaka (druh velryby) a se zraněními se jim podařilo vrátit do přístavu.

Ústavní soud

bude řešit majetkové nároky rodin Rotschildů. Faktem je, že majetek jim zabavili Němci, a to ještě způsobem, aby to vypadalo na "dobrovonou transakci", navíc se Rorschildové hlásili k Němcům, takže se na ně vztahují Benešovy dekrety.

Vypadá to,

že vepřín v Letech bude za státní (tedy nás všech) peníze vykoupen. IMHO by se měla chtít finanční sanace od aktivistů, kteří tuto veskrze zbytečnou akci vynutili.

Thajsko

zrušilo vízovou povinnostpro české turisty.

Na Slovensku

se rozpadla vládní koalice, SNS vypověděla koaliční smlouvu straně Smer. Pozdější události naznačily, že se jednalo o bu-bu-bu uvnitř vládní koalice. Nějaké napětí mezi vládními stranami však asi panuje.

Ahold a Kaufland

mají zaplatit vysoké pokuty za plesnivé, prošlé a špatně označené potraviny.

Část

francouzské veřejnosti si nepřeje, aby Brigitte Macronová získala benefity a postavení spojené s pozicí první dámy. Je dobré upozornit na to, na co upozorňoval již před časem, byť v opačném gardu JXD v Reflexu, že totiž v USA jedna učitelka sedí "natvrdo" přesně za to, co dělal Macronová (tehdy ještě neprovdaná) se svým žákem a nynějším presidentem Francie.

V Austrálii

napadly při koupání studenta záhadné mořské organismy a těžce mu poškodily povrchové partie nohou. Shodou okolností před krátkou dobou vyšel v Oslovi článek o nově popsaném prapředkovi organismů, podezřelých z tohoto útoku, který byl mnohem mohutnější a měl i víc "kousacích" ostnů na hlavové části těla. Že by na studenta zaútočila nějaká "živá zkamenělina"?

Nové polské pasy

zobrazují význačné budovy z Ukrajiny a Litvy. Jedná se ovšem o polské památky jednak z dob polsko - litevského soustátí, jednak z doby před 2. světovou válkou, kdy část nynějších západních území Ukrajiny patřila Polsku. To o ně bylo připraveno sovětskou agresí na jejím začátku.

Firma Audi

bude souzena podobně jako Volkswagen za svoje naftová auta a jejich emise.

U Kanárských ostrovů

se objevily v moři toxické sinice. Může za to písek ze Sahary, který byl do moře v této oblasti zanesen větrem a který obsahuje pro tyto otganismy klíčový prvek - železo v rozpustné formě.

Radnice v Třinci

spustila sbírku na obnovu shořelého kostela. Je to problematická věc, protože novostavba nebude mít charakter památky a pomoc při církevní novostavbě fakticky zvýhodňuje jednu konkrétní církev před občany jiných konfesí.

V USA

se podařilo identifikovat další pozůstatky obětí teroristického útoku z 11. 9. 2001.

Ve Venezuele

pokračovaly boje mezi vládou a povstalci.
Rozklad státu ve Venezuele komentoval i Trump jako "katastrofu". Venezuelská opozice, která stát rozkládá, se ihned ozvala, že nechce US intervenci.

Vzplanul konflikt

mezi Ústavním soudem a obcemi, kterým nařizuje rušit vyhlášky, zakazující posedávat na veřejných prostranstvích mimo lavičky k tomu určené. Problém je v politickém aktivismu soudců, stojících na straně asociálních živlů, které tímto způsobem obtěžují občany a vyvolávají veřejné pohoršení.

V Německu,

Belgii a Nizozemí se prodávala slepičí vejce, obsahující fytocidní látku fipronil. Byl už dohledán obchodník, od něhož vejce pocházela. Později se nalezla i na Slovensku.
Belgie posléze obvinila Nizozemí, že o toxické látce ve vejcích vědělo už loni a nepodniklo patřičné kroky.
Vejce se na tuto látku začala testovat i u nás.
EUrokomisař za "zdraví  bezpečnost potravin" vyjevil touhu uspořádat "vaječný summit".
Zatím je těmito vejci postiženo 17 zemí.

Čunek

vyhlásil zákaz vstupu do lesů, kde jsou předpokládána ohniska afrického moru prasat.

Česko

je blízko plné zaměstnanosti, tedy stavu, kdy kdo chce, pracuje.

Volební komise

Senátu neschválila Karla Srpa do rady ÚSTR.

US vláda

tlačí na Trumpa ohledně "klimatické změny".

Průzkum ukázal,

že cca polovina obyvatel Česka jí občas prošlé potraviny.

Uhynul

orangutan Chantek, který uměl znakovou řeč. Žil v ZOO v Atlantě.

Google

propustil inženýra Jamese Damorea, který veřejně kritizoval pozitivní diskriminaci žen.

V Maďarsku

padl, IMHO rozumný, návrh odebrat negramotným osobám volební právo. Pochopitelně, levice, která vždy sázela na hlasy nevzdělaných a hloupých lidí, kvičí o "extrémismu".

Česko

podalo žalobu na EUnijní směrnici o zbraních, která má zcela odzbrojit obyvatelstvo a vydat ho bezbranné islámským teroristům.

Polsko

sanuje napadení stromů v Bělověžském pralese, zatímco aktivisté ječí, protože z něj chtějí udělat něco na způsob naší Šumavy.

Polská

komise, vyšetřující havárii u Smolensku přišla s tím, že našla na jednom z křídel letadla stopy výbuchu.

Několik

pracovníků US velvyslanectví na Kubě utrpělo vážné postižení sluchu, které vypadá na zkoušení nějaké velmi netradiční zbraně. USA za to vypověděly nějaké kubánské diplomaty.

Zemanovce

povede do volebního klání František Ringo Čech.

Nejvyšší soud

rozhodl, že úraz při akcích "teambuildingu" je pracovní úraz.

Policie

zažádala Sněmovnu o vydání Babiše a Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na Čapí hnízdo.
Kalousek tvrdí, že Česko bude muset dotaci na Čapí hnízdo vrátit EU. Nicméně toto je spíš argument proti EU, protože její úředníci podle svých předpisů naprosto nezávisle na orgánech státu rozhodují, kdo dotace dostane.
Podle sněmovní vyšetřující komise ANO politizuje státní zastupitelství.

Kandidát

na presidenta Drahoš objíždí Česko.

Trump

prohlásil, že na zvýšení konzumace drog zareagují USA vyhlášením stavu nouze.

Brusel

nám vnucuje miliardu na zbytečné a nesmyslné dobíjecí stanice pro elektromobily. Faktem je, že elektromobil byl první auto, které překročilo (na uzavřeném okruhu) "magickou" rychlost sto kilometrů za hodinu. Druhým faktem je, že elektromobily se od té doby nijak významně technicky nezlepšily. Současné nejmodernější nedojedou na jedno nabití ani vzdálenost Brno - Praha. Významná část obyvatel Česka by s takovým krámem nedojela na své chalupy či chaty. A ti, kdo nemají v této destinci zavedenou elektřinu, by "zdechli" cestou na ještě kratší vzdálenost.

Jako za dob Julese Verna

sestrojil dánský podnikatel ponorku. Ta se na první plavbě potopila a přitom zahynula novinářka. Podnikatel (který se zachránil) byl obviněn z jejího zavraždění (což je dost absurdní - když, tak neúmyslného zabití).

čtvrtek 10. srpna 2017

Představuje Gay Pride útok na rodinu?

O jekotu vůči GayPride jakožto útoku na rodinu jsem se již zmiňoval. Je tento jekot alespoň částečně oprávněný?

Rodina

Existuje silná snaha definovat rodinu výlučně jako heterosexuální dvojici s dětmi.
Tato definice ovšem fakticky nikdy a nikde nefungovala a nefunguje, mimo superrestriktivní režimy buď náboženského nebo sekulárního střihu. Minimálně existuje prakticky vždy u člověka tzv. sukcesívní monogamie, tedy střídání partnerů po rozchodu, případně úmrtí, partnera dosavadního. Tam, kde je rozchod zakázán, se uplatňuje fenomén, který roztomile a již v roce 1961 nazvali tvůrci stejnojmenné filmové komedie "rozvodem po italsku" a daleko dramatičtěji tento fenomén vylíčili bratři Mrštíkové v divadelní hře Maryša.
Vedle toho se vždy uplatňovaly různé mimomanželské vztahy.
Tím "vždy" je míněno opravdu vždy, protože pokud by se lidstvo byť i na jednu jedinou generaci zdrželo mimomanželských sexuálních aktivit, došlo by k vymizení sexuálně přenosných chorob. Faktem je, že to se nikdy nestalo. Naopak, sexuálně přenosnými chorobami trpěly i osoby, které by měly být etalonem heterosexuálně monogamního chování. Na syfilidu ráčilo zhynout i Jeho nejkatoličtější Veličenstvo, král Filip II. španělský. Stejnou chorobou trpěli i někteří papežové, o níže postavených kněžích a prelátech ani nemluvě.
Pan Vondráček ve svých pamětech vzpomíná na rodinu, která se k němu s pohlavní chorobou (tou samou) dostavila v pořadí:
Mladý pán, komorná, starý pán, milostpaní, komorník a milostslečna; čímž se objasnilo, kdo s kým...
Jinými slovy, ona definice se natolik příčí přirozenosti lidské, že prostě nefunguje.

Historie

V historii pochopitelně známe i jiné modely rodin od polyandrie po polygynii, včetně různých dalších forem skupinového soužití.
Pozadu nezůstala ani křesťanská církev, protože některé církevní řády byly původně koncipovány tak, že mniši a jeptišky stejného řádu žili v jedné komunitě, v níž se následně rodily a byly vychovávány děti. Dosti rozšířeno to bylo v oblastech keltských a k zániku těchto komunit došlo až tehdy, kdy začaly v křesťanské církvi dominovat výrazně méně civilizované germánské kmeny.
Ozvěnou uvedených vztahů jsou i některé křesťanské sekty, které různě uspořádané skupinové vztahy praktikují dodnes.
Vedle těchto nábožensky pojatých matrimoniálních vztahů existovala (opět od dávné historie po dnešní dobu) i společenství mužů a žen uspořádaná do sekulárně organizovaných skupinových manželství. Většinou fungovala a pokud zanikla, bylo to především na základě zevního tlaku. Na pomezí světskosti a náboženskosti bylo i hnutí beggardů a bekyní (do jisté míry funguje v některých protestantských zemích dodnes).
Existují tedy zcela jasné zkušenosti o tom, že mohou fungovat i jiné modely rodiny, než je heterosexuální pár.
Dalším faktorem je, že dvojice je velmi nestabilní skupina. Dokonce i v kosmonautice se pro delší cesty (stačil už program Apollo) počítalo vždy se třemi lidmi. Přitom se jednalo o vojenské aktivity, kde existovala vemi striktní velitelská posloupnost a příděl kompetencí a počítalo se jako se samozřejmostí s vybranou a kvalitně vycvičenou posádkou. Přesto, vyjma letů na oběžné dráze kolem Země, nějaký program pro delší lety dvojice kosmonautů prostě neexistoval. Byly za tím především posudky psychologů, kteří dvojici označili a označují za rizikovou skupinu z hlediska stability i udržení vzájemných vztahů.
Dvojice v manželství byla prakticky vždy vázána na totální podřízenost jednoho z manželů (nejčastěji ženy) druhému, takže nefungovala jako dvojice partnerů, ale jako pán a otrok. Na tomto pojetí rodiny se svou ideologií podílela i abrahámovská náboženství.

Možnosti

Opravdu neexistuje sebemenší důvod, proč bychom v souvislosti s uspořádáním rodiny museli kopírovat model, vytvořený bezcennými barbary z přelomu pravěku a starověku, případně převzatého jimi od barbarů ještě primitivnějších, který nám cestou Bible vnucovalo křesťanství.
V současné době došlo k velice výraznému posunu v možnostech plození a rození potomstva, které by se měly nějakým způsobem promítnout do sociální praxe.
Opět jsou to věci, jimiž jsem se zde již zabýval, které rozšířily klasickou kombinaci manželových spermií a manželčina vajíčka, propojených a odchovaných v manželčině děloze, o dárcovství těchto struktur, odnošení momo těla rodičů vzniklé kombinace v zapůjčené děloze a podobných věcech, které více či méně živoří i v EU. Dříve nebo později se objeví rovněž klonování, oplodnění enukleovaného vajíčka dvěma spermiemi (tedy dva gayové + dárkyně vaječné cytoplasmy), splynutí dvou vajíček (vhodné pro lesby) a podobné záležitosti.
K těmto věcem patrně dojde mimo stále více zaostávající bigotní EU a evropanky budou do těchto zemí cestovat, ať už legálně nebo ilegálně, stejně, jako současné Polky a Irky provádějí "potratovou turistiku".
Uvedeným kombinacím genetického materiálu budou odpovídat i modely manželství.
Pokud bych se vrátil ke gayům a lesbám: Už dnes by mohlo existovat manželství gay a lesbického páru, v němž by každé (umělým oplodněním počaté) dítě mělo matku a tetu + otce a strejdu. A dá se předpokládat, že by takové manželství mohlo bez problémů fungovat (občas podobné vztahy existují, byť ne na oficiální bázi).
Zkrátka manželství (coby základ rodiny) by mohlo být klidně definováno jako soužití blíže nestanoveného počtu dospělých osob a jejich potomků za účelem fungování coby ekonomická jednotka a současně prostředí pro plození, rození a výchovu dětí. Takto široce pojatá definice by pokryla i ty raně středověké klášterní komunity i třeba soužití Sněhurky se sedmi trpaslíky, ať už v pojetí podle Vodňanského a Skoumala nebo třeba podle Sapkovského.

Ohrožení manželství a rodiny

Jiné modely rodiny než heterosexuální pár nijak rodinu neohrožují. Ohrožují maximálně ty, kdo chtějí společnosti nadále vnucovat mravy bezcenných primitivů z dob před počátkem naší civilizace a nějakým způsobem na tomto vnucování profitovat (církevní sňatky, rozhodování o rozvodech apod.).
Co skutečně rodiny ohrožuje.
Rodinu (jakoukoli a dle jakéhokoli modelu či vzoru uspořádanou) jednoznačně ohrožují nejrůznější zásahy státu a se státem propojených institucí a organizací. Tohle pochopitelně nebudou náboženští bigoti reflektovat či alespoň ventilovat (protože sama církev takovéto aktivity prováděla a současný norský Barnevernet je jen čajíček proti tomu, jaké míry lezení do lidského soukromí se ona sama dopouštěla ještě někdy v 19. století).
Právě z tohoto důvodu se církevníci a na ně navázaní aktivisté dopouštějí matení pojmu, kdy neodlišují nekompetentní a v naprosté většině případů škodlivé zevní zásahy do fungování manželství a rodiny od povolení jiných modelů rodinného soužití.
Uvedené zásahy lze do jisté míry omezit podporou pravice. Ovšem autentické, klerikálové žádná pravice nejsou, byť se za ni vydávají. Jejich politická agenda s masovými státními zásahy do soukromí lidí i do ekonomiky je ryze socialistická, byť ne marxistická. Marx a Engels zmiňují "křesťanský socialismus" jako jeden z konkurenčních směrů ve své první společné práci, Manifestu komunistické strany.
Čili omezení zásahů státu a dalších institucí do rodiny od definování jejího modelu až po konkrétnosti v jejím fungování, to je autentický pravicový přístup (už proto, že znamená významnou redukci státních a drastické snížení podpory nestátních institucí, které toto konají). A je to současně i více svobody pro "alternativně sexuální" osoby.
Snad jedinou věc z křesťanského přístupu k rodině bych nechal.
V křesťanské kumunitě má každé dítě kmotra, který (i jeho partner/ka) má vůči dítěti závazky se o něj postarat v případě, že by rodiče dítěte postihla nějaká nehoda. Tohle jistě mělo značný význam v dobách, kdy smrt matky u porodu byla běžná a i muži umírali od různých průšvihů spojených s profesí až po řádění nepřátelských vojsk. Takže alespoň část dětí (pokud kmotrovskou rodinu nepostihlo to samé) měla možnost vyrůstat v náhradní rodině, předem dané.
Podobný institut, bez ohledu jestli ho nazveme po křesťansku kmotrovstvím, nebo po komunisticku "okamžitou kádrovou rezervou za rodiče", či úplně jinak, bych do právního řádu zavedl. Ten by měl význam i v situaci, kdy dojde k nějaké havárii ve funkčnosti rodiny (reálné či zcela fiktivní, účelově vykonstruované zločineckými organizacemi) a kolem ní začně mlsně obcházet nějaký ten Barnevernet s institutem placeného pěstounství coby vynikajícího způsobu tunelování společenských prostředků. Tak vynikajícího, že se vyplatí cíleně havárie rodiny navozovat, případně generovat naprosté fikce na toto téma, právě jak to vidíme v tom Norsku (nicméně u nás je řada organizací, které jsou přinejmenším potenciálně zločinecké, protože usilují o navození "norského typu péče o děti"). Takovýto institut jasně daných náhradních rodičů by ve většině případů uvedeným zločineckým organizacím a institucím zaťal tipec hned v zárodku a jejich aktivity by tudíž byly podstatně méně výnosné.

Chceme-li tedy opravdu chránit rodinu jako takovou, neměli bychom prosazovat jeden konkrétní (a přitom zdaleka ne ideální) model rodiny (protože už to je fakticky naopak ohrožováním rodiny), ale měli bychom chránit rodiny před nekompetentními a svévolnými zásahy ze strany jak státu, tak i samozvanců.

středa 9. srpna 2017

Hirošima a Nagasaki

V souvislosti s nekulatým (72) výročím bombardování Hirošimy (6. 8.) a Nagasaki (9. 8.) se opět rozvířila debata o užitečnosti či "zločinnosti" tohoto bombardování.

Typické

Uvedená debata má jednoznačně udělat z vítězů druhé světové války válečné zločince a z bezuzdně vraždích agresívních zrůd, což je charakteristika platná jak pro znacisované Němce, tak i pro Japonce, udělat "ubohé a nevinné oběti".
Velmi typický článek na toto téma přinesly Britské Listy, snažící se zpochybnit nutnost a přínosnost jaderného bombardování na konci války. Je typické, že uvedený zdroj naprosto ignoruje fakta a cituje zdroje, které jsou buď velice pochybné, případně se s celou problematikou míjejí. Nejsou nezajímavé ani vnitřní rozpory v samotném článku.

Rozpory

Autor cituje jakýsi "expertní" panel, který měl dojít k záveru, že "Japonci by se do konce roku 1945 stejně vzdali". To měla zajistit "drtivá převaha" amerického letectva.
Problémy zde dva
 1. Existuje stará vojenská poučka, že dobyté je pouze to území, na němž stanula bota pěšáka. Letadly lze jistě nepřátelské území totálně zdevastovat. Lze ho i klasickými bombami zdevastovat tak, že bude ekvivalentní epicentru jaderného bombardování. Nicméně ani takové území nebude dobyté a pořád v něm mohou přežívat zbytky nepřátelských vojáků, schopné přinejmenším záškodnické činnosti, byť by měla mít sebevražedný charakter. Příkladů takto přeživších malých jednotek a jedinců, schopných i v totálně zdevastovaném území pokračovat v nepřátelských aktivitách, by se našlo dost a bylo to typické právě pro Japonce (dobývání jednotlivých Japonci obsazených ostrovů).
 2. Vzhledem k materiálním poměrům, které v Japonsku v létě 1945 panovaly, by čekání do prosince 1945 znamenalo smrt mnoha milionů Japonců hladem. A pokud by Američané svou vojenskou převahu používali k pokračující likvidaci japonské zbrojní výroby (což by museli, aby si ji udrželi), tak by přibyly statisíce až miliony obětí bombardování. Problém spočíval v tom, že Japonsko velmi záhy decentralizovalo zbrojní výrobu do drobných "garážových" dílen, provádějících specializované operace, nebo vyrábějících konkrétní součástky. Tyto dílny byly navíc rozmístěny v běžné civilní zástavbě. Nešlo tedy o obrovské zbrojovky, jejichž kobercovým bombardováním byla ochromena zbrojní výroba v Německu a jeho satelitech (a na okupovaných územích). Musela se kobercově bombardovat civilní zástavba.
Takže paradoxně by postup, doporučovaný zmíněnými "experty", co do počtu obětí v řadách Japonců patrně nejméně desetkrát překročil počty obětí v Hirošimě a Nagasaki.
Je také pravděpodobné, že by konce války nedožil nikdo ze zajatců v japonských rukou, protože Japonci je, podle relativně čerstvě zveřejněných údajů, koncem války (mj.) běžně poráželi na maso a tento trend by nejspíše pokračoval a narůstal až do jejich "spotřebování".

"Disidentské hlasy"

Autor také cituje zmínky o výhradách některých amerických generálů proti ukončení války jaderným bombardováním a kapitulací.
Je třeba si uvědomit, že kapitulace Japonska vzala těmto generálům možnost předvést své bojové kvality při dobývání Japonska, takže určitou míru roztrpčení u nich lze očekávat a brát ji jako legitimní snahu o sebeuplatnění (či lítost, že k němu nedošlo).
V případě generála McArthura šlo jistě i o frustraci z nemožnosti provést odvetu za povraždění většiny jeho mužů, které Japonci zajali na začátku války na Filipínách.

Vstup Sovětů do války

Existují argumenty, že místo jaderného bombardování mělo hlavní význam riziko z invaze vojsk SSSR.
Problém vidím v tom, že SSSR neměl prakticky žádné zkušenosti ani technické vybavení na překonání tak velké vodní překážky, jakou by musel překonat mezi asijskou pevninou a japonskými ostrovy. Je třeba si uvědomit, že např. sporné souostroví Kurily by při invazi nebylo příliš velkou pomocí, protože jeho břehy jsou vesměs neschůdné a přístavy malé, většinou vhodné pouze pro omezený počet rybářských člunů. Navíc se tato oblast oceánu kolem Japonska začala blížit sezóně podzimních a zimních bouří.
Na operaci, která by svými technickými a organizačními nároky převyšovala operaci Overlord, sověti neměli ani technické vybavení, ani zkušené odborníky. Příprava Overlordu trvala více než rok, je tedy otázkou, zda by invazi na japonské ostrovy sověti do konce roku 1945 vůbec byli s to zvládnout. Navíc v situaci, kdy měli průmyslové kapacity postižené válkou a přežívající zaměřené na výrobu výzbroje a výstroje pozemního vojska. Největší sovětské námořní základny byly přitom na opačné polokouli (tento problém existoval i v Rusko - Japonské válce na začátku 20. století a byl jedním z faktorů, které vedly v roce 1905 ke katastrofální porážce Ruska).
Daleko dříve by se s americkými výrobními kapacitami, včetně možnosti přesunutí v rámci Overlordu použitých bojových prostředků z Francie a Velké Británie, podařilo zorganizovat invazi americkou. U ní počítali armádní experti s natažením bojů do poloviny roku 1946 a s necelým milionem ztrát na spojenecké straně.
Ztráty v souvislost se sovětským vyloděním by byly daleko vyšší pro horší vycvičenost vojáků i technické zajištění Rudé armády (nemli, k dispozici speciální "vyloďovací tanky" apod.). Svou roli by sehrála i nezkušenost sovětských velitelů s podobnou operací i jejich obvyklá taktika ve stylu "nas mnoga".
Kolik by při vylodění na japonské ostrovy zahynulo Japonců lze odhadovat podle zkušeností s dobýváním Japonci obsazených ostrovů během války v Tichomoří, kdy dominovaly sebevražedné akce japonských vojáků a nakonec (Okinawa, Iwojima) bylo nutno likvidovat i oddíly civilistů, ozbrojených bambusovými tyčemi, případně noži (útočili hlavně na lazarety a podobné cíle). Civilní obyvatelstvo také po potlačení japonského odporu páchalo masově sebevraždy. Tento jev japonská propaganda silně podporovala a šířila naprosto lživé informace o "strašlivém" zacházení Američanů s civilním obyvatelstvem (a hlavně o znásilňování žen; v případě sovětské invaze by zase ovšem těmito zprávami tolik nekecali). Zcela jistě se na tom podílelo i zlé svědomí Japonců dané řáděním jejich vojáků v Číně a Koreji, kde byly pobity miliony (přinejmenším)) civilních obyvatel a statisíce (přinejmenším) žen byly uneseny do japonských vojenských nevěstinců.
Dalším aspektem problému "vstupu sovětů" je otázka, nakolik by byla pro Japonce výhra přeměna Japonska nebo jeho části na něco podobného Severní Koreji.

Co autor (takticky) pomíjí

Autor naprosto ignoruje historická fakta, kdy významná část japonských "jestřábů" skutečně chtěla vést válku na území Japonska, o každý dům či keř, bez ohledu na vlastní ztráty. Hirohitův "kapitulační" projev (jeho rozhlasová nahrávka) byl pašován císařovým pobočníkem a jeho podřízenými do tokijského rozhlasu způsobem, který si nijak nezadal s poutí Dumasových tří mušketýrů (s d'Artagnanem ovšem) pro diamantové přívěsky. Přitom v tom Japonsku šlo o reálnou historii, nikoli o příběh vymyšlený zkušeným autorem tak, aby byl co nejnapínavější.
Teprve odvysílání Hirohitova projevu znamenalo odstavení kliky "jestřábů" od moci, protože věděli, že rozkazy, vydané ve výslovném rozporu s jasně stanovenou císařskou vůlí, by většina jejich podřízených nebyla ochotna splnit.
A Hirohitovo rozhodnutí přímo navazovalo na bombardování Nagasaki, které jasně ukázalo, že Američané nemají pouze jedinou bombu, takže dobývání Japonska dům od domu, keř od keře by ve skutečnosti mohlo dopadnout jako jeho postupné planýrování atomovkami.

Jediná námitka proti jadernému bombardování

Existuje opravdu jedna námitka proti tomuto bombardování:
Bombardování Hirošimy a Nagasaki jasně ukázalo, že lze vyrobit vojensky použitelnou jadernou nálož. To byla klíčová informace pro SSSR, kde stále existovala silná klika odpůrců jaderného výzkumu. Tato klika se ideologicky opírala o Leninovu práci "Materialismus a empiriokriticismus", v níž velký ideolog bolševické revoluce "roztrhal na cucky" filosofujícího fyzika Macha, včetně popření jím popisovaných fyzikálních jevů, na nichž je princip jaderné bomby založen. S Kurčatovem a dalšími jadernými vědci se původně nezacházelo o nic lépe než se sovětskými genetiky za Lysenka. Až zprávy o projektu Manhattan, který byl v důsledku neschopnosti F. D. Roosevelta a zrady v jeho nejbližším okolí prolezlý sovětskými špiony, vedly k tomu, že byla sovětským atomovým fyzikům, drženým v sovětských koncentrácích, umožněna práce na jaderné bombě. Která by se protáhla minimálně do konce 50. let, ne-li déle, pokud by neexistovaly informace od atomových špionů v USA.
Čistě teoreticky, pokud by se vyrobená jaderná bomba operačně nepoužila, projekt Manhattan prošel výraznou rekonstrukcí, vyvolávající v lidech mimo nejužší velení dojem skrečování, a současně byly vypuštěny fake o neúspěšnosti, případně o "nutnosti velmi dlouhého výzkumu pro operační nasazení", vedlo by to k těžkému otřesu v SSSR. Kurčatov a spol. by nejspíše byli popraveni za "sabotáž plýtváním prostředků" a vrchu by nabyla klika, citující Leninovy povrchní a s realitou se míjející filosofické úvahy.
Pokud by se operačně nasaditelná jaderná bomba použila následně v souvislosti s krizí v Číně (na podporu Čankajška a udržení demokracie v kontinentální Číně) nebo ve válce v Koreji, znamenalo by to pro sovětské velení těžký šok. Navíc by SSSR nebyl po výše zmíněných čistkách odborníků schopen začít ihned s vlastním výzkumem. Patrně by tam nezbyl ani nikdo, kdo by dokázal správně interpretovat špionážní informace z USA, natož aby je smysluplně prakticky využil.
Celá studená válka by mohla vypadat úplně jinak, neexistovala by "rovnováha vyhlazení", která nás celá desetiletí držela v sovětském impériu, a patrně by byl velice rychle rozbit i sovětský blok (takže k "listopadu 1989" by došlo někdy v první polovině 50. let). Je otázka, zdy by přežil bolševický režim v samotném SSSR.
Nicméně, aby k něčemu takovému došlo, nesměl by na presidentském postu v USA sedět FDR, sám koketující s totalitními ideologiemi a velký fanoušek "strýčka Joea", tedy jednoho z nejkrvavějších diktátorů v dějinách lidstva.

"Vědecké" údaje o zbytečnosti jaderného bombardování Hirošimy a Nagasaki jsou jednoznačná fake. Jejich cílem je dehonestovat vítěze druhé světové války a rehabilitovat zločiny poražených mocností. Je docela možné, že si takto přihřívají polívčičku i proislamistické síly, protože nasazení jaderných zbraní proti současné islamistické invazi by ji zlomilo a rozložilo.

úterý 8. srpna 2017

GayPride a její tváře

Gay Pride vyvolává jekot jistých vrstev občanstva, coby "útok na rodinu". Jiné občany na ní dráždí další jevy s ní spojené.

Gay Pride

Budu se trapně opakovat, nicméně pro stvoření uceleného textu je to podstatně a neopominutelné:
Pořád ještě žijí lidé, kteří pamatují období, kdy homosexualita byla trestný čin. Dokonce ještě žijí lidé, kteří v té době byli již sexuálně aktivní a měli s tím tudíž problémy. Navíc k narovnání homosexuality s hetero došlo až po roce 1989, do té doby byl stále trestný styk dospělého homosexuála/ky s partnerem/kou mezi 15 a 18 (což v případě heterosexuálního styku trestné nebylo).
Takže pořád ještě žije řada lidí, kteří zažili, jako reálné riziko, ale někteří i na vlastní kůži, kriminalizaci a pronásledování homosexuálů. Pro ty je Gay Pride jednoznačně určitou formou veřejného zadostiučinění.
Další věcí je, že existuje řada primitivních hovadastánů, v nichž je homosexualita trestným činem dodnes, v některých z nich dokonce hrdelním zločinem.
Gay Pride lze tady chápat i jako určitý protest a současně i manifestaci na podporu nešťastníků a nešťastnic, kteří jsou nuceni v těchto hovadastánech žít.

Degenerace

Na druhé straně ovšem vidíme v souvislosti s Gay Pride stále narůstající intenzitu degenerativních jevů. Můžeme to chápat jako určitou analogii s oslavami Prvního Máje.
V době, kdy tyto oslavy začínaly, se jednalo o aktivitu, trestně stíhanou státními orgány (Rakousko - Uhersko), nebo alespoň nelibě snášenou (první republika). Navíc šlo o vyjádření solidarity s politickými vůdci dělníků v jiných zemích, kteří byli pronásledováni, případně pod vykonstruovanými záminkami a na základě zfalšovaných důkazů souzeni a trestáni, někdy i hrdelně.
Jakmile se těchto oslav po únoru 1948 zmocnil komunistický totalitní režim, udělal z nich makabrózní oslavu totality, včetně všech zločinů a útisku, kterých se dopouštěla na běžných občanech. Účast na oslavách Prvního Máje byla povinná a sledovaná, neúčast bylo nutno složitě vysvětlovat. Pamatuji, jak vysokoškolští studenti, kteří na Prvního Máje jeli domů, zejména v letech, kdy tento svátek navazoval na víkend, nebo byl o víkendu, museli předkládat potvrzení, že se prvomájových oslav účastnili v místě bydliště.
Tento totalitní duch na mě zavanul ze zprávy, že britští památkáři dostali nařízeno, aby nosili "placku" GayPride. Ti, kdo se odvolávali na svobodu svědomí, byli vyzváni, aby neopouštěli své kanceláře, případně aby šli domů, tedy "nediskreditovali" instituci nenošením této placky.
Zde tedy vidíme v přímém přenosu, jak se tato oslava svobody v oblasti sexu přeměňuje v "demokratických" starých zemích EU pod taktovkou neomarxistů na odpudivé a totalitářské vzývání stádnosti a zákazů samostatného myšlení.

Konzervativní síly

Různé "prorodinné" organizace (které ovšem pod tímto a podobnými názvy skrývají nábožensko totalitní ideologii) proti Gay Pride a podobným akcím protestují.
Tyto organizace by ovšem velice rády viděly obnovení stavu, kdy homosexualita byla trestným činem a současně existoval církví organizovaný dohled nad sexuálními aktivitami členů populace. Konzervativnějším klerikálům (Marek Benda např.) se explicitně stýská po poměrech, které tu byly před nástupem josefínských reforem.
Výše zmíněné projevy degenerace GayPride se nám mohou právem hnusit. Naprosto stejně, jako se nám právem hnusí řada neomarxistických aktivistů, kteří se snaží tuto událost zneužít stejným způsobem jako druhdy komunisté První Máj (např. US exvelvyslanec A. Shapiro). Cíle těchto zneužívatelů nemají se svobodou homosexuálně (nebo jinak alternativně sexuálně) orientovaných lidí absolutně nic společného.
Přesto je ovšem třeba si uvědomit, že ty síly, které se veřejně ke GayPride vyjadřují kriticky až negativně, jsou přinejmenším stejně zlé a odpudivé, jako ty nejextrémističtější živly GayPride zneužívající. Přestože se "prorodinné" síly ohánějí "bojem za svobodu", v reálu jsou veškeré jejich aktivity zaměřeny k omezování jak lidských práv tak i občanských svobod.

Prznění GayPride

Vedle aktivistů, kteří se na organizování GayPride a aktivit kolem ní podílejí z pochopitelného a zcela legitimního nadšení, vidíme (už proto, že jsou na "zviditelňování se" vysazení a jde jim to lépe než jakákoli užitečná práce) aktivisty, kteří tuto akci zneužívají k politické agitaci, nemající se svobodou (ani tou sexuální) absolutně nic společného.
GayPride je pro tyto síly jen prostředek ke zviditelnění se a k možnosti propagovat své naprosto nesmyslné a protispolečenské politické požadavky.
Vidíme to názorně přinejmenším v tom, že tyto síly do značné míry (v důsledku politické naivity i trestuhodné neopatrnosti jak samotných gayů a leseb, tak i je zastupujících organizací) usměrňují celou akci kamsi, kam by zcela jistě směřovat neměla. Počínají si přitom ještě extrémističtěji než komunisté, když podobně prznili prvomájové oslavy. V důsledku toho neuvidíme (patrně, ale neviděli jsme ani v předchozích letech) žádné projevy solidarity s homosexuálně orientovanými osobami v zemích, kde jim hrozí dlouholeté vězení nebo smrt.
Takže jsme v minulých letech neslyšeli žádnou kritiku islámských zemí, které homosexuály běžně popravují, ani kritiku snah tyto islámské zvyklosti etablovat, např. cestou paralelní a oficiálně nelegální justice, do společnosti v civilizovaných zemích. A je velmi pravděpodobné, že podobnou "rasistickou a xenofóbní" kritiku neuslyšíme ani letos, jak v průběhu samotného průvodu, tak i na doplňkových akcích, které tentokrát trvají celý týden.
Maximálně uslyšíme pindání proti Rusku, které začalo kriminalizovat nikoli homosexualitu, ale neomarxistickou ideologii na ní v podstatě parazitující. Byť s jakýmsi přestřelem, který se mě samotnému také nelíbí. Nicméně jádro toho, co ruské zákony nazývají "homosexualismem" je skutečně neomarxistická ideologie, zneužívající gaye a lesbičky, která nemá s bojem za svobodu homosexuálně orientovaných osob nic společného.
Protože její organizátoři převzali neomarxistickou agendu, zrůdně rasisticky vyhraněnou proti civilizovaným lidem, připomíná GayPride tanec na palubě Titaniku, v němž je přísně zakázáno jakékoli zmínění se o vodě, hrnoucí se do podpalubí, a o nutnosti spíše místo tancování jít ucpávat díry, obsluhovat čerpadla nebo spouštět čluny a stloukat improvizovaná plavidla.

Právě ono takto definované prznění GayPride je důvodem, proč se od ní slušní lidé spíše odvracejí.