neděle 17. září 2017

Kvalita potravin

Tak už se to provalilo zcela oficiálně: Obchodní řetězce působící v EU zcela záměrně a systematicky okrádají naše občany tím, že jim prodávají nekvalitní napodobeniny západních potravin za mnohem (v některých případech i mnohonásobně) vyšší cenu, než za jakou prodávají originální potraviny za západ od bývalé "železné opony".

Reakce EUrohujerů

Pořád ještě existují EUropropagandisté, kteří blekotají do nedávna oficiální EUronesmysly o tom, že Češi jsou na nekvalitní potraviny zvyklí, že ty odpovídají více jejich chuťovým preferencím, že Češi nakupují podle cen a ne podle kvality.
Všechno jsou to, pochopitelně, jen bezcenné propagandistické blafy.
 1. Nekvalitní potraviny jsme tu měli, ale kvalita byla jasně fixována normami a normami byla garantována bezpečnost potravin (toxikologická, mikrobiologická atd.), což dnes prakticky není, protože normy, garantující nezávadnost potravin, byly v souvislosti se vstupem do EU výrazně změkčeny a trend k nastavování vyšší benevolence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin pokračoval a pokračuje i během našeho členství v EU.
 2. Češi si dost dobře nedokázali udělat nějaké chuťové preference na západní potraviny a nápoje, protože na to měli jen poměrně krátký hiatus mezi rokem 1989 a zahájením procesu vstupování do EU.
 3. Pokud existují nějaké "retro" potraviny, napodobující složení, chutí i obaly původní československé potraviny, pak se jedná o výrobky českých, případně slovenských, výrobců a nikoli západních firem.
 4. Ceny jsou zcela mimo realitu, vzhledem k tomu, že jsou k nám z EUrohnojiště prodávány nekvalitní napodobeniny za ceny výrazně vyšší než originály. Vliv cen se může projevit v podstatě jen "útěkem" k místním potravinám a odmítáním zahraničních (např. po akvizici tradičního výrobce kulatých piškotů polskou firmou se tento výrobek po chuťové stránce změnil na tak totální hnus, že ho lidé přestali kupovat).

Reakce oficiální

Oficiálně byl tento léta existující jev odkazován do ranku "alternativních" informací. Nakonec se podařilo na západě koupené potraviny a jejich v Česku prodávané protějšky poslat do renomovaných laboratoří, jejichž analýzy se zpochybňují velice obtížně. Stojí to ovšem nějaké peníze, proto se také EUrofašisté se proto starají o to, aby byly "alternativní" (= pravdivé informace přinášející) zpravodajské weby pokud možno odstřiženy od zdrojů financí.
Až v této situci EUrověrchuška přiznala božskou. Ovšem, pouze o těch nekvalitních potravinách, které už nemohla, díky "alternativním" médiím zapřít. Pochopitelně, dál zapírají, že o této situaci léta věděli, že ji nijak neřešili, zejména proto, že jim to v podstatě vyhovovalo.
Z tohoto pohledu je třeba vidět i blekotání Junckera nebo Jourové. Je to obhajoba kapsáře, který byl přistižen s rukou v cizí kapse a vymýšlí tisíce důvodů, proč ji tam vlastně měl.
Pochopitelně, z úst těchto a dalších představitelů EU se nedozvíme to podstatné, totiž, že EU je nastavena na okrádání obyvatel východních zemí, že je to její ekonomický a politický program. Soudruzi se budou vymlouvat naprosto stejně jako ti, co nám tu vládli před rokem 1989, kdy se také nakonec donutuli k přiznání nějaké nepravosti (pokud se ocitili v oné situaci přistiženého kapsáře), ale současně vehementně popírali, že by chyba byla někde jinde než v "osobním selhání jednotlivce".

Realita

Realita je taková, že občané zemí bývalého východního bloku jsou EU politiky chápáni jako cosi podřadného.
Ty falšované a současně nehorázně nadceněné potraviny lze chápat jako určitou obdobu "korálků a zrcadélek" a dalšího brakového zboží, které západní Evropané prodávali v koloniích za zlato, perly, slonovinu, drahé kameny a podobné zboží, "jehož cenu domorodci neznali".
Celá aféra ukazuje, že naprosto stejně jsme jimi chápáni i my. Nepomůže žádné naše chování na tomto poli, protože východní státy byly do EU přijaty jako jakýsi obdoba kolonií, umožňující jejich vykořisťování a přesun jejich aktiv do původních zemí EU.
Je zajímavé, že vlastníci ochranných známek a dalších podobných prvků ochrany kvality originálního zboží nijak neprotestují.
Ti se ozvou proti vietnamským šičkám "čím víc proužek, tím lepší Adidas", ale na potravinové řetězce, které pod jejich značkami prodávají totální humus, si nijak netroufají. Tohle svědčí (protože ti výrobci jsou také velké a globální firmy, a ne nějaké krcálky, jejichž majitelé by se měli bát ozvat) o tom, že jsou s těmito aktivitami srozuměni a patrně z nich mají i nějaký benefit.

Jaká by měla být reakce

Rozhodně nám nijak nepomůže stát se členem "tvrdého jádra EU", jak to propagují někteří EUrohujeři společně s fašistoidy různého střihu. Občané bývalé NDR takovými členy "tvrdého jádra" už dávno jsou, protože nikdo nepochybuje o tom, že toto tvrdé jádro bude tvořit Německo s několika vybranými satelitními státy, a přesto jsou neustále diskriminováni jak ve své původní zemi, tak i jako emigranti na území bývalé SRN.
"Integrace" či "posílení" EU nám rozhodně nijak nepomůže. Dokonce ani obnovení německého protektorátu z let 1939 až 1945, by nám v tomto nijak nepomohlo. To by nás v nejlepším případě přeměnilo na nějaké "osis" ještě podřadnější kategorie.
Přijetí EUra by nám rovněž nijak nepomohlo, jen by nám uložilo povinnost platit dluhy, které nasekaly jižní státy EUrozóny, především Řecko, Itálie a Španělsko. A zcela jistě bychom platili víc než obyvatelé západních zemí EU. Diskriminace v cenách a platech by pokračovala i nadále. Opět ji můžeme vidět i na území bývalé NDR (měl jsem tam příbuzné, takže vím, o čem píšu).
Jedinou racionální reakcí na uvedenou aféru je její využití pro získání co nejširší podpory pro Czexit. Pak bychom si totiž mohli dovolit nekvalitní napodobeniny na naše území nepustit a kvalitní a levnější originály (nebo jejich ekvivalenty) nakoupit mimo EU.

I současná aféra s kvalitou potravinářského zboží z EU jasně ukazuje, že nejlepší strategií pro budoucnost bude Czexit.

čtvrtek 14. září 2017

Nerovnost hlasů

Ozývají se hlasy, že by bylo správné omezit rovnost při hlasování. Je to zcela jistě proto, že "ty jediné správné" politické programy narážejí na totální nepodporu obyvatel.

Dotazník

Jeden fašista nabídl "řešení" spočívající v tom, že by každý volič vyplnil před volbami dotazník a podle počtu správných odpovědí by se jeho hlas multiplikoval. Zcela jistě je to "odůvodňováno" tím, že volí lidé, "kteří nemají zájem o politiku", "kteří věří nesmyslům" apod.
Zcela jistě by takový dotazník mohl být snadno zmanipulován tak, aby podpořil některé v současné době (a zcela jistě pro dobro celého státu) minoritní strany, jako jsou třeba zelení nebo jiné neomarxistické strany. Stačily by na to například dotazy na jména bezcenných tajtrlíků, kteří se v této části politické scény pohybují, nebo na podrobnosti obecně škodlivých programů těchto stran.
Zcela jistě by se dal udělat i dotazník na politické názory a postoje dotazovaného, který by umožnil držitele a hlasatele "těch správných" nějakým způsobem nadhodnotit.
Problém vidím v tom, že demokratický občan není blbý a ten dotazník by prostě vyplnil tak, jak by ho vyplnil příslušně vymozkovaný příslušník Sorosjugend, ANTIFA nebo jiné podobné protidemokratické a prototalitní organizace.

Riziko

Pokud ovšem nebude společnost proti podobným návrhům tvrdě postupovat, zcela jistě se dostaneme i k tomu, že se soudruzi pokusí navodit situaci stejnou, jaká byla za "reálného socialismu", kdy vplby nebyly tajné a volební komise kontrolovala, jak kdo hlasuje. A pořizovala také seznamy těch, kdo volili "nesprávně". Na našem pracovisti byl již zesnulý kolega, který za totality "poslancoval" na úrovni městské části, a ten nám jednou ukazoval seznamy voličů, kteří nevolili "jednotnou kandidátku Národní fronty", rozesílané volební komisí následně všem poslancům dané městské části.
Zcela jistě je tento komunistický postup vlhkým snem všech neomarxistů a nemarxistických levičáků všech možných barev, od zelené přes rudou po různé odstíny hnědé.

Rovnost hlasů

Rovnost hlasů je asi to nejmenší zlo a jakmile se s ní nějakým způsobem začne laborovat, nutně to vyústí do nějaké formy totality.
Já osobně bych také rád viděl nějaké zmenšení volební síly lidí, kteří dokazují svou mentálné nekompetentnost např. tím, že:
-věří v boha, ačkoli je jasně prokázáno, že žádný neexistuje
-věří v lidmi způsobené globální oteplování, ačkoli je jasně prokázáno, že se nejedná o nic jiného než podvod
-věří v perspektivnost uspořádání lidské společnosti podle marxismu, ačkoli všechny pokusy o něco takového skončily krachem, pokud ne něčím ještě horším (viz Severní Korea, proměněná marxisty na megakoncentrák, před nímž duchové osvětimských bachařů zelenají závistí).
A našlo by se toho víc.
Nicméně jakmile by se něco takového začlo dělat, dlouhodobější dopad na společnost by byl destruktivnější než nějaký krátkodobý zisk.
Pokud se skutečně antidemokratům podaří podobnou ideu prosadit, může rozdělení společnosti dospět do takových rozměrů, že to skončí občanskou válkou.

Za smysluplné bych ovšem považoval vyloučení z voleb občanů cizích států, bez ohledů na vlastnictví českého OP, protože tito lidé jsou v jednoznačném kopnfliktu zájmů a jejich zájmy nejsou totožné s těmi občany, kteří žádné cizí občanství paralelně nemají.

Koketování s nerovností hlasů, které můžeme pozorovat u fašistoidů na levě zeleném extrému našeho politického spektra, je nutno co nejrozhodněji odmítnout. Třeba i tvrdým upozorněním na skutečnost, že jejich celkové politické názory jsou minoritní a naprosto extrémistické, a že je v zájmu společenské majority jejich nositele potlačit. Otevření Pandořiny skříňky nerovnosti hlasů ve volbách by se vzhledem k tomu, že hlasatlé této téze jsou bezvýznamní a postradatelnosti pro společnost, mohlo snadno obrátit proti nim.

úterý 12. září 2017

Jak je to s tím alkoholem?

Minulý týden proskočila zpravodajskými weby informace o "objevu českých vědců, že alkohol škodí".

Realita

Studie je dílem Národního ústavu duševního zdraví, který vznikl přejmenováním jednoho z center psychiatrické terapie, vázaného na fakultní nemocnice UK v Praze. Pohled jeho výzkumníků je úzce psychiatrický, jinými než psychiatrickými a na ně navazujícími neurologickými poruchami (jako je alkoholická demence nebo fetální alkoholický syndrom) se nezabývají. Navíc celou problematiku silně nadhodnocují. Uvádějí např., že pro problémy s alkoholem bylo v letech 1994 až 2013 hospitalizováno 90375 lidí a více než 25000 zemřelo. Problém je, že se jedná o kumulativní čísla za 19 let, takže se jedná průměrně o 4757 hospitalizovaných a 1316 zemřelých za rok, což jsou vzhledem k celkové úmrtnosti a nemocnosti v ČR velmi malá čísla.

Objevili Ameriku

Český tým upozorňuje také na vznik fetálního alkoholického syndromu, který vzniká při konzumaci alkoholu těhotnými ženami.
Tyhle věci ovšem, byť v poněkud zkreslené podobě věděli již Staří Římané, kteří zakazovali oddávanému páru na svatbě pít víno (pivo nepili a kořalku neznali), aby nezplodili o svatební noci opilí postižené dítě.
O fetálním alkoholickém syndromu se učilo už když jsem studoval na medicíně já (a zcela jistě i dříve), takže hluboko v minulém století. Opravdu velmi čerstvé a neotřelé zjištění.

Jaká je realita?

Alkohol, respektive etylalkohol, je látka, která vzniká při metabolickém rozkladu některými mikroby, především kvasinkami a u nás nejčastěji používaným druhem Saccharomyces cerevisie, jehož různé vyšlechtěné linie existují na výrobu vína a piva (kvasí se ale i "divokými" kvasinkami), základní druh najdeme v pekařském droždí. Pro některé u nás exotické nápoje existují i jiné kvasinky, případně další houby. Alkohol ale dovedou vytvořit i některé bakterie (včetně těch, které máme ve střevě). Ke zdraví má vztah jednoznačně dvojaký.

Pozitivní vlivy

Jedná se o látku, která se s vodou mísí v libovolném poměru a její přísada ve vodě dokáže do vody dostat i liposolubilnější látky v čisté vodě nerozpustné. Pamětnici si vzpomenou na opačný postup, kdy se do benzínu přidávalo malé množství lihu (řádově jedna dvě deci na plnou nádrž), aby se kapky vody z horšího benzínu (hlavně když se tankovalo ze dna nádrže na benzínce) v této kapalině rozpustily a prošly skrze karburátor, protože jinak tam vytvářely kuličky, ucpávající trysky.
Z důvodu této rozpustnosti se alkohol používá a používal při výrobě nejrůznějších tinktur, které mají pochopitelně blízko ke kořalkám a likérům a dělí je poměrně neostrá hranice. Řada hořkých likérů má použití přinejmenším jako stomachikum, extrémem jsou zcela jistě "švédské kapky", které zpopularizovala bylinkářka Maria Treben, používané na mnoho diagnóz vnitřně i jako mazání. Nicméně i moderní materia medica obsahuje různé bylinné tinktury, které se samotné nebo jako součást směsí běžně ordinují. V této úpravě a takto použitý je alkohol spíše lék a život i jeho kvalitu prodlužuje.
Samotný alkohol se používal jako úvod do narkózy (injekce 10% alkohol ve fyziologickém roztoku), snižující jednak dávku dalších anestetik, jednak předoperační psychický stres pacienta.
Antistresový účinek alkoholu se využíval i zneužíval od dávných dob až po současnost. Již Seneca napsal, že "stálá lehká podroušenost je zdraví prospěšná". Žil v nelehké době (vláda "zlých císařů" v Římě) a nakonec mu byla nařízena sebevražda. Alkohol byl i základem "nápojů odvahy", které se reálně používaly na bojištích ještě za třicetileté války a byl i v pitném režimu berserkrů, byť tam byly hlavní drogou deriváty kyseliny ibotenové z červených muchomůrek.
Velmi známé je příznivé působení vína na srdečně cévní soustavu, jehož hlavním příčinným faktorem je resveratrol. Méně známé je, že resveratrolu je více v bílých než v modrých hroznech, nicméně bílé víno se lisuje čerstvé, takže do jeho šťávy resveratrol nepřejde, zatímco modré hrozny se pomačkají, nechají několik hodin až jeden den kvasit, a potom se teprve lisují, když už jsou ve šťávě desetiny procenta alkoholu, který zajistí přechod resveratrolu ze slupek do šťávy a následně až do finálního produktu.
Na ochraně srdečně cévní soustavy se ovšem podílí i alkohol jako takový, tj. i konzumace jiných druhů alkoholu než červeného vína do stropu odpovídajícímu dvěma drinkům denně má prokazatelně pozitivní účinky na stav cév. Vyšší dávky působí toxicky na srdeční sval.
Vedle výše zmíněného užití čistého alkoholu v souvislosti s narkózou se alkohol (etanol) používá jako antidotum při otravě metanolem. Méně známá je jeho interference s jaterními jedy, kdy nejčastěji zmiňovaná je blokáda toxinů zelené muchomůrky (Amanita phalloides). Jsou popsány kazuistiky, kdy z otrávené rodiny přežili pouze ti, co konzumovali alkoholické nápoje, a je známo, že zvířata, napájená 10% etanolem ve vodě mají vyšší LD50 těchto toxinů než zvířata napájená čistou vodou.

Nepříznivé účinky

Alkohol ovšem na druhé straně může zvýšit vstřebávání i některých nepříznivě působících látek. Asi nejznámnější a nejvýznamnější je zvýšení vstřebávání karcinogenů z tabákového kouře (včetně dýmky a doutníků) do sliznice dutiny ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Může zrychlit vstřebávání i některých jedů rozpustných v tucích.
Sám alkohol může drážděním (hlavně u nápojů typů destilátů) vyvolat rakovinné bujení, ale s velmi malou pravděpodobností. Ovšem stejným mechanismem by vyrobilo podobné problémy třeba olizování mýdla nebo jiné dráždivé substance.
Některé alkoholické nápoje (hlavně likéry) mohou obsahovat i mírně karcinogenní látky z rostlinných výluhů (zpravidla vedle látek, působících spíše příznivě). Je popsán i výskyt karcinogenních látek v pivech (hlavně tmavých, v souvislosti s produkty pražení). Konzumace alkoholu bez rozlišení konkrétních nápojů může tedy sloužit i jako znak příjmu těchto, s alkoholem přímo nesouvisejících, látek.
U těch karcinogenních a kardiovaskulárních účinků je ovšem nutné zohlednit i skutečnost, že na kardiovaskulární choroby u nás umírá podstatněvíce lidí, než kolik jich umírá na ty nádory, které můžeme spojit s konzumací alkoholu, a to ještě hlavní příčina uvedených nádorů je jiná a alkohol nebo konkrétní skupina alkoholických nápojů je jen minoritním vedlejším faktorem.

Mikrobiologické účinky

Historicky je důležité, že alkoholické kvašení zničí většinu choroboplodných bakterií, takže alkoholické nápoje jsou po této stránce bezpečné. Kdysi v dobách dřevních jsem absolvoval týděnní lyžařský pobyt na Kursovní chatě v Jeseníkách, kde po každém druhu sodovky dostal konzument do několika hodin průjem, takže se tam opravdu nedalo pít nic jiného než pivo nebo čaj. To samé se týáká i přidávání destilátů do jiných nápojů (rum do grogu apod.), což alespoň částečně vyřeší pitnost vody v tomto nápoji. Své o tom věděli hlavně námořníci, protože po několikaměsíční plavbě v teplých mořích bylo v nádržích na vodu pořádně živo (asi připomínala senný nálev) a bez přídavku destilátu byla takováto voda nepoživatelná. Stejně tak je známá konzumace alkoholu koloniálními důstojníky a úředníky v zemích s nízkým hygienickým standardem, jako prevence místních infekčních chorob.

Je zkrátka třeba mít na paměti i to, že "Alkohol v rukou lékaře je lék (a v rukou veterináře boží požehnání)".

pondělí 11. září 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Rohingové

tentokrát své aktivity vůči civilizovaným lidem přepískli a jejich menšina v Barmě je vystavena tvrdým represím. Faktem ovšem je, že za těmito represemi jsou desetiletí až staletí islámského teroru ze strany Rohingů, která se jim nyní vracejí.
Barma po vyhnání části Rohingů zaminovala hranici s Bangladéší, aby se teroristé přes ni nemohli dostávat zpět.

Lidl

kvičí a snaží se zlehčovat své proislamistické řiťolezectví, které projevil retušováním křížů.

Erdogan

obvinil Merkelovou z populismu kvůli odmítání islamofašizovaného Turecka.

Byl zveřejněn

loňský průzkum, podle něhož se více než polovina Britů hlásí k bezvěrectví (včetně různých "něcismů"). Nezachránila to ani masová imigrace muslimů a jejich vysoká porodnost. V dohledné době lze očekávat nárůst konfliktů mezi muslimy a bezvěrci, protože jejich dlouhodobé pokojné soužití v jednou státě je naprosto nemožné.

Rakouská školka

přes silné protesty veřejnosti i politiků přestala dávat dětem výrobky z vepřového.

Čeští vojáci

v Afghánistanu byli pod palbou Talíbanu.

Zátahy

na islámské teroristy byly provedeny ve Francii i ve španělské enklávě na severu Afriky. V Egyptě zase bylo zatřeleno policií deset islámistických radikálů, kteří chystali útoky v turisticky atraktivních lokalitách.

Imigrace


Polsko

chce vydat násilníky, kteří se provinili v Itálii na jeho občanech.

Na severu Itálie

zemřela čtyřletá dívka na malárii. Existuje vcelku vysoká pravděpodobnost, že zdrojem infekce byl některý z imigrantů, protože řada z nich toto onemocnění, třeba i v latentní formě, má. Přírodní podmínky pro šíření původce jsou v celé Itálii příznivé (proto také už od dob starého Říma docházelo k vysoušením bažin). Komáři, přenášející malárii, žijí i u nás.
Problém také je, že v oblastech, kde se malárie běžně nevyskytuje, na ni asi mnoho lékařů myslet nebude a naprostá většina z nich, nemají-li praxi v rozvojových zemích, ji ani nikdy neviděla.

Maďarsko

bude dál vzdorovat kvótám na imigranty.
Soudruzi ze starých zemí EU nejsou jednotní v tom, jak "zločinné" východní státy ztrestat.

Dvě třetiny

voličů východních zemí EU nechtějí kvóty na "uprchlíky".

Obecné


Volební duel

Merkelové a Schulze je přirovnáván spíše k duetu. Absence rozdílných názorů poškodila patrně více Schulze.

USA

konstatovaly na půdě Rady Bezpečnosti OSN, že Kim vyvolává hrozbu války.

Zemřel

Jiří Pavelka, dědeček bratrů Michalákových, kterému norský barnevernistcký stát ukradl vnuky. Ani na smrtelné posteli mu fašistoidní hnus nepovolil je kontaktovat (přes sociální sítě na internetu).
Matka ukradených chlapců podala stížnost na Norsko k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Lidovci

se nechali slyšet, že do vlády s Babišem nepůjdou. IMHO půjdou s kýmkoli, kdo jim nabídne sebemenší přístup k lizu. Jako ty vyzývavě oblečené dámy, co postávají na nárožích. Tak tomu bylo, je i bude, protože přesně tohle je křesťanská morálka.

Soud

právoplatně a konečně rozhodl o vyklizení squatterů z Kliniky. Ti se ještě hodlají dovolávat a hodlají dál překážet průchodu práva. I kvůli takovýmto týpkům (a zejména neschpnosti státu se s nimi vypořádat) narůstá podpora pro ustanovené "vlády tvrdé ruky".

Polsko

tlačí na otevření válečných reparací. Faktem je, že Němci z toho mají docela bobky, protože dluží prachy po celé Evropě (dluží obrovské částky i Řecku, které vysávají prostřednictvím eura) a, pochopitelně, dluh narůstá i o úroky.

Spolek Šalamoun

získal nové posudky, podle nichž je vyloučeno, aby Kramný zabíjel elektrickým proudem, jak konfabulovala obžaloba. V internetových diskusích toto v době procesu vyloučili i odborníci na elektřinu, podle nichž by musel Kramný obejít několikery pojistky, které by při pokusu o něco takového vypnuly. Mnoho lidí se domnívá, že rozsudek je motivován snahami Egypta o udržování iluze bezpečné turistiky, a že Kramného manželka a dcera se staly obětí nějakého rizika pro turisty (špatná kvalita potravin, infekce apod.).
Ministr spravedlnosti, jehož bratr je muslim, ovšem stížnost ve prospěch Kramného odmítá podat.

Fipronil

je možná ve vejcích a vaječných výrobcích i u nás, jsou na toto téma prováděna dalekosáhlá šetření. Slovensko zachytilo na svých hranicích nějaká vejce s fipronilem exportovaná od nás.
Od 13. 9. se u nás začala systematicky vyšetřovat všechna dovážená vejce.

Dozvuky katastrof

Léta po 11. 9. umírají New Yorkští hasiči na následky otravy toxickými látkami, které se uvolňovaly při požáru a následném zhroucení věží WTC. Začala rovněž vlna sebevražd lidí, kteří přežili před třemi měsíci požár Grenfell Tower a pronásledují je noční můry z toho, co prožili i viděli.

Trump

zrušil program legalizace pobytu dětských imigrantů (přivedených rodiči - ilegály, nebo takovým rodičům narozených v USA).

Macron

slibuje rychlejší deportace imigrantů, v reálu dělá ovšem pravý opak.

Hnus

Poslanci nakonec odmávali pařížskou klimatickou dohodu, postavenou na lži o "lidmi způsobeném globálním oteplování".

Na Merkelovou

vytahují na jejích volebních mítincích červené karty, házejí rajčata a vejce. Zejména na východě Německa na ni voliči kašlou.

Lékaři i lékárníci

shodně odmítají "elektronické recepty". Jedná se o totálně bezcennou idiocii, v níž bude text na papírovém receptu nahrazen čárkovým kódem, který v lékárně budou načítat speciální čtečkou. Lékař pak zase bude muset mít speciální HW a SW, kterým tuto idiotštinu bude tisknout. Bude nutné vyměnit řadu tiskáren, které čárkový kód v dostatečné kvalitě nezvládnou. Problém mohou mít i některé inkoustové, protože se tisk z nich maže. Bude to tedy obrovský vejvar pro "ty správné" podnikatele. Rozdíl proti klasickému receptu je jediný: Obsluha v lékárně bude potřebovat cca trojnásobek času. Slibované databáze, kontrolující souběh preskripce od praktika a různých specialistů nebudou. Navíc neexistuje důvod, proč by recepty napojené do nich musely být na čárkovém kódu.

Pro teroristy

z anarchistické organizace, plánující teroristické zapaůlování vlaků, požaduje žaloba až 12 let. Ti se hájí, že oni nic, to vše "policejní provokatéři".
Faktem je, že zsa paličství byly vždy velmi drastické tresty (často upálení).

Ukrajina

tvrdí, že se na ni Rusko chystá zaútočit. IMHO se jen dělá její současná politická garnitura zajímavou.

Soudruzi biskupové

zakázali přednášet prof. Ondreji Prostredníkovi na teologické fakultě UK Bratislava za jeho vystoupení na "Duhovém pochodu", kde podpořil registrované partnerství.

"Česká vědecká studie"

prokázala šílenou škodlivost alkoholu. Zpracovávám na toto téma samostatný post.

Školy

zavádějí tvrdý ochranný režim proti teroristům a dalším útočníkům, včetně toho, že se žáci učí rozpoznat tajné heslo o nebezpečí v nevinně znějícím hlášení školního rozhlasu. Tedy asi něco na způsob "stonožka dále stepuje".

Volkgenosse Posselt

kritizoval V. Klause staršího za jeho podporu AfD.

Zemětřesení v Mexiku

bylo spojeno se zelenými záblesky nad krajinou. Ty se vysvětlují jako výboje statické elektřiny, vytvořené piezzoelektrickými jevy v horninách, které procházejí tlakovou deformací. Mimochodem, ještě před dvaceti lety (-+) oficiální věda existenci těchto fenoménů zuřivě popírala.

Několik tisíc Britů

protestovalo proti Brexitu, pro který hlasovalo několik desítek milionů Britů.

neděle 10. září 2017

Odborníci?

Neustále jsme z různých stran ujišťováni o tom, že bychom v souvislosti s krizí vyvolanou islámskými migranty "měli věřit odborníkům". Dá se to vůbec?

Odborníci a veřejnost

V zásadě o tom samém byl i můj minulý post, kdy jsem konstatroval, že odborník, navíc jehož významná část příjmů je placená z veřejných peněz, šíří jen manipulativní polopravdy a nepravdy, navíc zcela irelevantní se současnými problémy.
Pan J. X. Doležal před nedávnem připomenul v Reflexu i to, jak různí samozvaní odborníci zesměšňovali veřejnost v souvislosti s obavami, že s přílivem civilizačně nekompatibilních migrantů dojde ke kriminálním atakám, mimo jiné sexuálním, vůči obyvatelům zemí, do nichž se tito migranti nacpou.
Faktem je, že vývoj událostí dal za pravdu "rasistům a xenofobům, šířícím 'zaostalé kmenové pudy'". Vedle masových sexuálních útoků, dlouhodobě zločině popíraných, jak mainstreamovými médii, tak i mainstreamovými politiky, došlo k významnému nárůstu teroristických útoků a podobné násilné kriminality. Přitom můžeme pozorovat stále vyšší zapojení imigrantů první generace (a dokonce prvních dvou tří let pobytu v civilizovaných zemích) do této kriminality. Dá se dokonce učinit přibližný odhad, že teroristické útoky a další zločiny navíc proti létům před imigrační vlnou jsou páchány buď výlučně imigranty z této vlny, nebo se ti na přípravě a realizaci této kriminální činnosti významně podílejí.
Není to také tak dlouho, co "odborníci na islám" popírali existenci islámských no go zón ve městach západních států EU. Dnes lze mapky těchto zón nalézt na policejních webwch řady států, informují o nich cestovní kanceláře i místní hotely. Jejich existenci nyní popírají už jen naprostí fanatici, zcela odtržení od reality, jako např. ti na Britských Listech.
Odborníci, kteří občany, verbalizující zmíněné obavy a informující o zmíněných jevech, zesměšňovali a snažili se je i kriminalizovat, by nyní, pokud mají alespoň špetku morálky, měli chodit skrze kanály, nebo s bílou plachetkou na hlavě a zvonečkem a při jeho cinkání volat "Nečistý, nečistý!" Pokud by ovšem neměli rovnou stát na sviňské kůži a sypat si na hlavu popel.


Odborníci a věda

Odborník by měl být vědec. Atributivním znakem vědy je korekce na realitu. Jestliže jsem coby vědec něco naměřil přístrojem A a nad naměřenými hodnotami spočítal metodou A, tak získání přístroje další generace (B), případně objev nové metody na zpracování dat, vede k tomu, že své předchozí výsledky budu upřesňovat (to v každém případě) a v některých případech i korigovat, protože se do oblasti vědecky prokazatelných jevů dostanou i jevy, které jsem přístrojem a metodou A nemohl prokázat.
Z tohoto důvodu je také jazyk vědy velice zdrženlivý, zpravidla pracuje s tzv. nulovou hypotézou (jev neexistuje, rozdíl neexistuje atd.), která je následně na základě pozorování nebo pokusu buď zavržena se statisticky významnou pravděpodobností (zpravidla tedy hodnota p ze statistického testu 0,05 a menší), nebo ji na základě dat z daného přístroje, zpracovaných danou metodou zavrhnout nelze (což ovšem neznamená, že s další generací přístrojů a metod zavržena nebude). Diskuse se pak vede o platnosti té či oné alternativní hypotézy, spojené s nalezenými rozdíly, případně o prioritách podrobnějšího výzkumu.
Pokud by tedy současní "odborníci na islám" byli skuteční vědci, potom by museli na základě nových fakt (masové sexuální útoky s nebývalou brutalitou, drasticky narůstající terorismus) revidovat svoje téze. Místo toho jsme se od nich dočkali jen bezcenných pindů typu "Češi taky znásilňují". A navíc se tito "odborníci" zapojili do snah cenzurovat masivně na internetu informace, které jsou s jejich bezcenným blábolením v rozporu. Čímž se pochopitelně totálně degradovali z vědců na podstatně méně hodnotné politické aktivisty (mající spíš hodnotou zápornou).

Odborníci a veřejnost

Pochopitejně, veřejnost není úplně intuektuálně nekompetentní. Navíc existuje známá poučka, podle níž je neorganizovaný dav chytrý tak, jako nejhloupější osoba v něm, zatímco organizovaná skupina se blíží k tomu nejchytřejšímu z ní. Z tohoto pohledu nadělaly spoustu práce skupiny typu IvČRN, protože právě ty způsobily, že proti islamizaci nestojí nějaký desorganizovaný dav (což je situace, kterou se muslimové vždy v minulosti snažili navodit v zemích, které se chytali dobýt).
Pochopitelně, uvedené organizované skupiny zahrnují (nebo s nimi spolupracují) i vysokoškolsky vzdělané a jazykově kompetentní lidi, kteří jsou s to analyzovat informace o islámu a s ním spojených rizicích a jsou schopni kompetentně uvádět na pravou míru desinformace  nesmysly, které šíří "odborníci", různými způsoby podporující islamizaci. Pan Ostřanský, citovaný v minulém postu, je ke své smůle a vzhledem k výrazným politickým aktivitám na tomto poli, přimo typovým exemplářem (abych převzal pojmosloví od kolegů taxonomů) takovéhoto "odborníka".
Za těchto okolností si uvedené občanské organizace zkonstituují své vzdělanostní elity, požívající odborný kredit, a poslouchat budou je. A "odborníky", hlásající zjevné nesmysly budou prostě ignorovat. Konec konců, naprosto stejně to vypadalo v dějinách vědy při mnoha jiných příležitostech, kdy bylo nutno zavrhnout nějaké zastaralé nesmysly, udržované uměle kvůli svému náboženskému nebo ideologickému kontextu. V medicíně např. zavádění asepse a antisepse do chirurgie, ale i mnoho dalších vývojových skoků.
Další záležitostí je určitá arogance, kterou se tito lidé snaží prosazovat své s realitou se zjevně naprosto míjející téze. Já osobně studuji plísně a jejich toxiny cca čtyřicet let a vydal jsem na toto téma desítky odborných prací. Přesto bych si nikdy nedovolil říct někomu, který informuje o jím zaznamenaném novém a z hlediska mých zkušeností problematickém jevu na tomto poli, že je blbec nebo lhář. Jistěže bych projevil určitou skepsi, ptal bych se na potenciální zdroje metodických zádrhelů, způsobujících deformnované výsledky, nicméně bych ho rozhodně nenazval ani blbcem ani lhářem, jak to mnozí "odborníci na islám" svým oponentům běžně dělají.

Je tedy třeba velmi drsně konstatovat, že to, co se nám na základě jakéhosi graduování na pochybných humanitních studií samonazývá odborníky, bude třeba zavrhnout a zcela ignorovat a opřít se spíše o poctivě studující autodidakty.

pátek 8. září 2017

Pan Ostřanský a lhaní v islámu

Pan Ostřanský reagoval na článek paní Šafránkové poněkud nešťastným způsobem.

Nábožensky (či ideologicky, ono to v islámu splývá) motivované lhaní se v islámu jednoznačně vyskytuje. Asi nejpřehledněji je popsáno (byť anglicky) na stránkách The Religion of Peace , nicméně veškeré zde uváděné pojmy a definice jsou dohledatelné i v dalších zdrojích (včetně Wikipedie a včetně českých webů). Navíc jsou na citovaném webu odkazy na verše v Koránu a hadithy, které tyto pojmy v základu definují.
Islám má čtyři (!) speciální pojmy pro lhaní o islámu (mají např. ateisté nějaké speciální slovo, alespoň jedno, pro lhaní o ateismu?). Tyto pojmy jsou následující (v české transkripci), s uvedením přirovnání k jevům, nám kulturně či historicky blízkým:
 1. takíja, označuje předstírání, že takíju provádějící osoba není muslim. Je to tedy jakási obdoba "tajného členství", např. v komunistické straně. Asi nejznámějším a nejvýznamnějším tajným členem KSČ byl Zdeněk Fierlinger, který rozvrácením ČSSD výrazně přispěl k úspěchu komunistického puče v roce 1948. Svoje "členství" jistě utajují (a zapírají) i např. příslušníci Mafie, Camorry a dalších podobných organizací.
 2. kitmán, "vynechávání" konkrétních informací z popisů islámu a poměrů v islámu, které by islám v očích nevěřících diskreditovaly (např. vraždění nevěřících muslimy).
 3. tavríja, záměrné vytváření falešného dojmu o islámu. Určitou obdobou kitmánu a tavríje byly např. známé Fučíkovy reportáže ze SSSR v 30. letech. Velmi podobé prostředky propagandy používají i tzv. popírači holokaustu.
 4. muruna, předstírané "zapadnutí" muslima do společnosti nemuslimů. Určitou analogií muruny byli tzv. "salonní komunisté", případně "salonní nacisté", kteří svou sociální konformitou propagovali tyto totalitní směry, většinou v návaznosti na další propagandistické aktivity.
Známé je doporučení propagátorům islámu, že pokud svádějí ke konverzi na islám alkoholika, pak mají důrazně popírat zákaz konzumace alkoholu v islámu jako pomluvu ze strany nemuslimů, a teprve poté až odříká "šahádu" a stane se muslimem, mu přiznat, že konzumace alkoholu je v islámu přísně zakázána. Nehodlám diskutovat na téma zda tato lež je kitmán nebo tavríja, protože je to z hlediska nemuslima naprosto nepodstatný detail.
Je jasné, že všechny tyto formy lhaní nejsou určeny na "obranu muslimů proti nemuslimům", ale naopak jsou nástroji útočné války proti nim.

Pan Ostřanský zneužívá toho, že výše uvedená slova, jsou pro nearabistu jen nezapamatovatelné skřeky, významné části občanů splývají, a většinou jsou ztotožňována s tím prvním, které se používá v textech o islámu s nejvyšší frekvencí.
Od něj, jakožto od odborníka, bych očekával ono předložení všech čtyř těchto pojmů a vysvětlení jejich významu (třeba i na vyšší odborné úrovni, než jsem to učinil já výše). Tedy nějakou korekci ve smyslu (například) "to a to (konkrétní výrok), co paní Šafránková pojmenovává takíja, je ve skutečnosti jiný druh islámského lhaní o islámu, kitmán".
Místo toho jsme se v jeho textu dočkali jen manipulativní informace, že se nejedná o takíju. Že se jedná o jiný druh lhaní o islámu, islámem definovaný a muslimům jejich vírou předepsaný, jsme se už nedozvěděli.

Pan Ostřanský rovněž opakuje islámistickou propagandistickou mantru o tom, jak jsou muslimové v současnosti ve stejné situaci jako Židé ve 30. letech 20. století. Přitom jako vysokoškolsky vzdělanému člověku by mu mělo být jasné, že:
 • Židé 30. let, na rozdíl od současných muslimů, neprovozovali žádný stát, v němž by byly osoby jiné etnicity utlačovány, nebo dokonce systematicky vybíjeny.
 • Židé 30. let, na rozdíl od současných muslimů, neprovozovali terorismus (Herschel Grynszpan, jehož čin nacisté zneužili jako záminku k rozpoutání "Kříšťálové noci" byl naprostá výjimka). Jejich chování vůči svým nacistickým vrahům ostatně kritizuje i známé heslo poválečného Izraele: "Již nikdy jako ovce!"
 • Židé neměli nikdy definován náboženský imperativ totálního vybití ostatních etnik, což kontrastuje s explicitními příkazy na toto téma v Koránu (a s realitou chování se muslimů k nemuslimům na mnoha místech světa).
 • Ve 30. letech existovala rozsáhlá populace sekulárních Židů, odpadlých Židů (nejčastěji ke křesťanství) a židovsko - nežidovských míšenců (různě mixujících židovskou a majoritní kulturu). Něco podobného se u současných muslimů, praktikujících velmi přísná omezení míšení s nemuslimskou populací, téměř nevyskytuje.
Pan Ostřanský nereflektuje ani příčiny pronásledování Židů nacisty ve 30. letech:
To bylo nacisty vedeno především touhou po jejich majetku (od "arizace" jejich majetku, přes využití jejich otrocké práce až po "těžbu" drahých kovů z úst zplynovaných Židů v koncentrácích) s cílem oddálit ekonomický kolaps nacistického Německa. Respektive šlo o maximální možné odddálení termínu, kdy tento stát musel zahájit dobyvačnou válku, aby takovému kolapsu předešel, což prodlužovalo dobu, po kterou byla válka připravována. Ta "těžba" navíc prodlužovala přežívání nacistického Německa cestou nákupů strategických surovin za drahé kovy, prováděných až téměř do konce války. Veškeré údaje nacistů o "židovských spiknutích" apod. byly jen propagandistické lži, zakrývající tento ryze pekuniární důvod pronásledování Židů.
Naopak averze obyvatel Evropy vůči muslimům má kořeny v jejich chování vůči nemuslimům jak v islámských tak i neislámských zemích, v jasně a veřejně vyhlašovaném záměru islamizovat společnost a zavést šaríju (FB skupiny "sharyia for .../jméno státu/). Dalším faktorem je islámský terorismus a zejména totální podpora islámské populace jeho pachatelům, včetně poskytování maximální možné pomoci těmto zločincům od logistické podpory po ochranu před policií, a ztotožnění se naprosté většiny muslimů s jejich cíli.
Veškeré "protiislámské" aktivity nejsou ničím jiným než zcela racionální sebeobranou před genocidou ze strany muslimů. Je dobré vědět, že pojem "genocida" se vztahuje i na cizím násilím vynucené opuštění vlastní kultury nějakým etnikem (vztahuje se tedy např. na některé aktivity křesťanských misionářů v rozvojových zemích), a měl by se tudíž vztahovat i na násilnou islamizaci obyvatelstva Evropy.

Pan Ostřanský "lituje, že propagandu islamofobů přejímají snadno vzdělaní, kultivovaní a kriticky smýšlející lidé". Poněkud pomíjí skutečnost, že právě tito lidé si mohou vcelku snadno ověřit, že prakticky vše, co "islamofobové" uvádějí, je pravda. A dokážou si nalézt, že ona lhaní o islámu, která uvádí paní Šafránková, skutečně existují (jak jsem to učinil i já), pouze se označují jiným nezapamatovatelným skřekem, což může být obyvateli Evropy a nemuslimovi naprosto šumafu, protože podstata věci se tím nijak nemění.
Občané tohoto státu jsou tedy nuceni za pana Ostřanského ve svém volném čase studovat informace, které by jim měl za jejich peníze, z nichž je významnou měrou placen, předložit tak říkajíc na zlatém podnose. Jako informace jasné a přehledně uspořádané (a nikoli jako změť frází, zakrývající svou chaotičností podstatné mezery a vynechávky, alespoň tak na mě jeho výše odkázaný text působí). Navíc jsou občané nuceni se v jeho textu vypořádat i s desinformacemi či zavádějícími informacemi a uvádět je na pravou míru.
Od pana Ostřanského občané nejspíš očekávají, že jím nebudou poučováni např. o jménech Mohamedových oblíbených kobyl či konkubín (jak to dělali někteří "odborníci" při veřejných debatách o riziku islamizace), ale informace o tom, jak co nejvíc odradit potenciální teroristy od takových aktivit (tj. jak zacházet s teroristovým kadaverem, aby to bylo pro muslima co nejméně přijatelné, tedy jak by bylo nejlépe v tomto smyslu upravit zákon o pohřebnictví, jak postihnout teroristovu rodinu, aby to maximálně odradilo další zájemce o tuto činnost apod.). Pokud se takovýchto skutečně praktických a v reálném životě potřebných informací od něj nedočkají, pak jeho existence, stejně jako excistence instituce na níž působí, ztrácejí pro občany tohoto státu jakékoli opodstatnění.

Pan Ostřanský nechť se následně nediví, pokud se na veřejnosti začne probírat otázka, zda má smysl do instituce, na níž působí, přesouvat finance z daní. A takováto diskuse se může jistě  promítnout i do preferencí v nadcházejících volbách.

čtvrtek 7. září 2017

Vydání Babiše a jiné hry.

Poslanci z PS PČR vydali po rozpravě požadované poslance Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Problém

Poslanci za ANO referovali opakovaně o tom, že se seznámili s materiály od prokuratury i policie a nenalezli v nich nic, co by svědčilo o porušení zákona.
Můžeme je jistě atakovat proponováním toho, že se chtějí zavděčit svému stranickému šéfovi. Nicméně věc má ještě druhou, daleko nepříjemnější stránku: Příslušné zákony jsou psány natolik prasácky a pýthicky, že normální člověk nemá sebemenší šanci pochopit, co se po něm vlastně chce, případně co je mu zakazováno.
Je opravdu absurdní, pokud je zákon takový, že ho jsou schopni pochopit jen soudci, a to ještě jen někteří z nich.
Zákon by měl být jasně definovaný, aby i nejblbější svéprávný občan věděl, co má nebo nemá dělat. Je naprosto k exkrementu, pokud se občan po létech (či spíš desetiletích, při kvalitě práce a rychlosti našich soudů) soudních tahanic dozví, že podle tří soudců z pětičlenného tribunálu zastřešujícího soudu (podle toho, o kterou oblast práva se jedná) porušil (nebo naopak neporušil) nějaký obskurně znějící zákon.
Čili pokud v dokumentech od policie a prokuratury poslanec, tedy osoba asi nadprůměrně lucidní v právu (proti běžné populaci), nenajde porušení zákona, tak to signalizuje, že by se asi podobného "porušení zákona" dopustil v dobré víře i kterýkoli další občan. A tedy i to, že takový zákon nemá v civilizovaném a funkčním právním řádu co dělat.

Bordel z EU, jaksi "navíc"

U "zákonů", které seká EU "jako Baťa cvičky" se ještě uplatňují i rozdíly, dané tím, že určitý konkrétní právní termín znamená v různých zemích různé věci. Což je věc, která může souviset i s tou "čapí" kauzou.
Pamatuji si, že kdysi v souvislosti se "zákonem" EU o trestnosti padělání veřejných listin jeden právník v internetové diskusi (tenkrát ještě funkční na Neviditelném Psovi) konstatoval, že prakticky každá země EU má tento termín ("veřejná listina") definován jinak, takže vznikne jen a jen právní chaos. Navíc i pojem "padělání" je v různých zemích definován různě. V některých státech je "padělkem" i xekokopie titulní stránky pasu (pořizovali si je běžně např. průvodci skupin a další pracovníci cestovek), v jiných se to za "padělek" nepovažuje.
Navíc EU chrlí "zákonů" tisíce stran ročně, což je zcela mimo reálnou možnost jakéhokoli člověka takové právnické texty byť jen přečíst, natož pochopit jejich smysl a interakce vůči domácímu právu (připomíná to situaci, kdy za dob protektorátu byli speciální právníci, kteří řešili kolize protektorátního a německo-nacistického práva).

Brexit ++

Velká Británie v souvislosti s Brexitem bude velmi rozsáhle škrtat v "zákonech" vydaných (respektive nadiktovaných) EU. Pochopitelně, ultralevičáci z toho dělají šílenou tragédii, jak budou rušeny nebo redukovány "zákony" dlouho projednávané "demokratickým EUroparlamentem".
Pochopitelně, toto ječení levíčáků nemá absolutně žádný vztah k realitě.
 1. Část zákonů je jednoduše nadiktována EUrokomisí či EUroradou, a jde buď zcela mimo EUroparlament.
 2. Část zákonů je těmito orgány předložena EUroparlamentu k blokovému schválení či neschválení, přičemž EUroparlament nemá, na rozdíl od skutečných parlamentů v demokratických zemích žádné možnosti pozměňovacích návrhů.
 3. Jen realtivně nepatrná část EUrozákonů prochází něčím podobným standardnímu zákonodárnému procesu. Ovšem platí zde opravdu jen podobnost, protože EUroparlament nemá, na rozdíl od demokratických parlamentů v demokratických zemích, zákonodárnou iniciativu.
Postavení EUroparlamentu je tedy blízké postavení pseudoparlamentů v bývalých komunistických státech, případně parmalentu v absolutistické monarchii, jakou jsme tu měli do roku 1918.
V té monarchii měl zákonodárnou iniciativu jen císař a jím jmenovaná vláda a parlament mohl leda přicmrndávat. Císař mohl i zcela o své vůli vyhlásit válku (což se naposledy stalo v souvislosti se známým slintem dementního senila France Josefa "Mým národům").
V komunistických parlamentech bylo zase všechno dění předjednané v partajních orgánech (a i tam to šlo už v podstatě v hotové podobě z předjednání v úzkých skupinách lidí, držících v rukou skutečnou moc) a hlasování samo bylo ryze formální věcí.

EU a legitimita

Vraťme se k té EU. Demokratická legitimita EUrorady a EUrokomise je čistá nula. Tyto orgány neprocházejí žádným procesem, který by mohli občané EU jako celek jakýmkoli způsobem ovlivnit. Členy těchto orgánu jsou "samojmenovaní" příslušníci kasty EUroúředníků, případně kandidátů do této uzavřené a exkluzívní sociální skupiny.
EUroparlament sice vzniká z jakýchsi voleb, ale tyto volby přinejmenším nejsou rovné (protože hlasy občanů různých států EU mají různou váhu) a velmi problematická je i jejich přímost, protože volič nemá šanci nijak ovlivnit, do které "evropské" strany se jím volení poslanci zařadí (či budou zařazeni), a přímo "evropské strany" volit nemůže, protože celoevropské kandidátky celoevropských stran prostě neexistují. To je dílo EUroúředníků, kteří se snaží co nejvíce omezit možnost občanů jakkoli dění v jejich pašaliku ovlivňovat, což by se cestou vzniku jednotných celoevropských stran a následně i evropského politického národa nejspíš stalo.
Z důvodů celkové pochybnosti těchto voleb je účast na nich zpravidla velmi nízká, proto se v nich často uplatňují obskurní strany i "politici", což pochopitelně legitimitu tohoto orgánu EU dále snižuje.
Z tohoto důvodu je výše zmíněná likvidace části nebo celku EUrozákonů naprosto rozumný počin.

EUrosoud

S EUrozákony souvisí zcela jistě i EUrosoud, který nad nimi soudí, pochopitelně, zcela v zájmu kasty EUroúředníků. To nám názorně předvedl v případě žaloby na kvóty pro "uprchlíky". Pochopitelně, jednou z prvních věcí, které Velká Británie deklarovala v souvislosti s Brexitem, je vymanění se z pod jurisdikce EUrosoudu.
Náklady spojené s nejrůznějšími zhovadilostmi, které jsou cestou EUrosoudu prosazovány, je třeba přičíst k negativnímu dopadu EU na ČR a naopak odečíst od nákladů na czexit.

Jinými slovy, CETERUM AUTEM CENSEO, i kausa s Čapím hnízdem v širších souvislostech představuje soubor argumentů pro czexit.