pátek 26. května 2017

Kdo z muslimů?

I po atentátu v Manchestru se rozjela propagandistická mašinérie, blekotající o "fantastické solidaritě" muslimů s oběťmi a o tom, že atentátník "vlastně nebyl muslim".

Realita atentátníka

Salman Abedi byl muslim, byl potomek přistěhovalců (muslimů) se Severní Afriky, konkrétně z Libye. Jeho rodina byla alespoň zčásti do příprav atentátu zapojena (bude normální člověk, nikoli zrůda vymozkovaná islámem, pomáhat svému dítěti nebo sourozenci v přípravě něčeho takového?); zapojena do těchto příprav byla i širší islámská komunita z Manchesteru a snad i z dalších muslimských komunit Velké Británie.
Atentát sám byl výsledkem sofistifikované přípravy, vyžadující bezprostřední účast většího počtu technicky vzdělaných lidí (lze-li tento pojem v souvislosti s atentátníky vůbec použít) a daleko větší počet méně kvalifikovaných spolupracovníků. Vůbec by mě nepřekvapilo, pokud by počet spolupracujících, při započtení těch, co se podíleli jen dílčími a "nevýznamnými" aktivitami, přesáhl stovku.
Toto pochopitelně vyžaduje obrovské množství lidí, kteří budou s touto akcí souhlasit a o nichž to je v islámské komunitě natolik dobře známo, že se je strůjci atentátu neobávali oslovit (včetně toho, že jejich celá rodina je natolik loajální, že jejich podezřelé aktivity neudá).
Opět se zde ukazuje podobnost, na niž upozornil před několika týdny O. Neff na Neviditelném Psovi, když porovnal (v souvislosti s teroristickým útokem v Bruselu) loajalitu islámské komunity vůči atentátníkům s loajalitou české komunity vůči atentátníkům na Heydricha.
Pochopitelně, pachatel atentátu nebyl žádný "Brit", jako nebyl Heydrich Čech, přestože zemřel na postu faktické hlavy českého státu, a jako nebyli Čechy ani K. H. Frank, K. Henlein a další podobní, přestože měli české občanství a jejich rodiny několik generací v Česku žily.

Islámská "solidarita"

Ultralevicoví pisálkové se rozplývají nad tím, jak muslimové "truchlí" nad oběťmi atentátu, jak vybrali peníze pro pozůstalé, jak "pomáhali" po atentátu obětem.
Dokážu si představit, že takováto promptní "spontánní" reakce mohla být připravena předem. Peníze vybrané na podporu teroristů prostě nešly na nákup dalších náloží, ale na "pomoc", vyrábějící islamistům PR a jejich placenými pisálky zneužívanou k boji proti zcela normální a správné reakci na tento atentát: Tj. požadavku na potrestání všech, kteří vyznávají identickou ideologii, jaká byla motivem tohoto zločinu.
Připomínám, že se po roce 1945 ukázalo, že "spontánní reakce" Němců na zavraždění německého diplomata židovským studentem, kterou známe pod názvem "Kříšťálová noc" byla předem připravená až do takových detailů, jako byly předem pro jednotlivá německá města stanovené počty Židů "ubitých rozhořčeným davem".
Totalitní ideologie postupují velmi podobně až stejně, proto bych se vůbec nedivil tomu, pokud by se někdy v budoucnu podařilo prokázat, že "spontánní reakce" muslimské komunity na atentát byla předem připravovaná paralelně s přípravou samotného atentátu, jako integrální součást komplexní akce.
Do bezprostředních příprav atentátu museli být zapojeni i někteří z členů ochranky koncertní haly, protože Češka žijící v Manchestru popsala na internetu bezpečnostní opatření, běžně v této hale používaná, při jejichž dodržení by s batohem obsahujícím nálož, matice a šrouby (a patrně i hřebíky) pro zesílení účinku a odpalovací zařízení neměl nikdo možnost do střeženého prostoru projít. Normální člověk tam neprojde ani se sluchátky od mobilu nebo wolkmenu v kapse.
Pokud tam prošel (jakože ano, důkazem je samotný atentát), museli o něm někteří členové ochranky vědět a jeho průchod přes zabezpečovací zařícení zajistit. Pokud s ním spolupracovali, pak je vcelu jasné, že motivem k tomu musela být stejná ideologie, jakou vyznával sám atentátník. Jinými slovy - budou-li muslimové zapojováni do opatření proti islámským teroristům, budou tato opatření neúčinná.
Britská vláda "zuří" nad americkým zveřejněním snímků, které toto dokazují. Je ovšem otázka, zda nezuří spíše nad provalem naprosto zásadních pochybení místních sekuriťáků a rizikem, že si veřejnost vynutí jejich řádné vyšetření.

Solidarita

Atentát je jednoznačně inspirován fundamentalistickým pojetím islámu. Je umožněn hlubokou vírou pachatele, že (protože podle šaríje není sebevrah, ale padlý při džihádu) odlétne rovnou do ráje obcovat s huriskami, jejichž panenství se po každém "čísle" obnoví. Gay bude takto obcovat s hurisáky, pedofil s hurisáčaty - co se obnovuje u těchto rajských bytostí mi není známo.
Fundamentalistické pojetí islámu hlásá zahalování žen a hlásá i striktní ramadánový půst, který nedávno začal.
Dle mého soudu jediným projevem solidarity by bylo, pokud by místní muslimky na prostest proti atentátu odložily šátky a muslimská komunita jako celek začala v následujícíh ramadánových dnech pořádat polední vepřové hody. Tím by tito lidé jasně ukázali, že jsou proti fundamentalisticko - teroristickému pojetí islámu.
Pokud takovéto věci manchesterské muslimy ani nenapadnou, znamená to naprosto jednoznačně, že další podobné akce budou následovat, a že budou mít v této muslimské komunitě vysokou míru podpory.
Pokud se muslimové nedokáží vypořádat s fundamentalisticky pojatým islámem, jako se dokázali Němci vypořádat s nacismem, bude nutné s nimi udělat to samé, co se po válce udělalo s těmi Němci: Prostě je z civilizovaných zemí plošně odsunout, bez ohledu na jejich občanství (které konec konců oni sami pojímají pouze jako nástroj k páchání teroristických aktivit, stejně jako Němci chápali své občanství v jiných státech pouze coby nástroj šíření německého nacionalismu).

Čím dříve bude reakcí na podobné zločiny muslimů tvrdá odveta, zaměřená plošně proti celé islámské komunitě, tím dříve tyto akce ustanou.

středa 24. května 2017

Máme zlikvidovat demokracii?

Stále častěji se ozývá po luzích a hájích (byť hlavně virtuálně - internetových) hlas na téma: "Demokracie se neosvědčila, je nutné ji nahradit něčím jiným".

Forma vlády

Demokracie zcela jistě není jedinou rozumnou formou vlády.
Řekněme si to zcela upřímně: Není ani ani formou nejlepší, tou je zcela jednoznačně osvícená autokracie (ctitelé Zeměplochy si jistě připomenou Ankh-Morporkhského městského patricia, Lorda Vetinariho). Problém této nejlepší formy vlády je v tom, že kvalitní autokrat může zešílet (nebo jinak změnit své vlastnosti), popřípadě být vystřídán autokratem nekvalitním. V lepším případě půjde "jen" o osobu pouze nekompetentní, která však může i tak přivodit celospolečenský a celostátní rozvrat. Z reálné historie vzpomeňme na vystřídání vysoce kompetentního Karla IV. jeho dosti málo kompetentním synem Václavem. Přitom se někteří historikové domnívají, že Václavovy excesy z posledního období vlády byly spíše než neschopností způsobeny jeho uvědomováním si své neschopnosti a nekompetentnosti, z nichž nenacházel východisko. Horší možností je náhrada vysoce kompetentního panovníka autokratem jednoznačně zlým, který záměrně škodí. Takové příklady by se v historii, zcela jistě nejznámější jsou události z dob císařského Říma, našly také.
Výhodou demokracie je skutečnost, že v případě nějaké havárie jsou zde mechanismy, jak zabránit propadu do nejhoršího průšvihu.

Autokracie

Důležité ovšem také je, že kvalitně nastavená demokracie má nastaveny také podmínky, kdy může stanovený jedinec (buď jmenovaný ad hoc, nebo předem existující ve strukturách státní moci) dočasně převzít moc a řešit situace, které by byly pro řešení hlasováním kolektivních orgánů demokracie neřešitelné.
V některých starořeckých demokraciích v krizových situacích přecházela moc na vojenské velitele, ve starověkém Římě bylo možno jmenovat na časově omezenou dobu diktátora, který krizovou situaci vyřešil a poté předal moc zpět demokratickým orgánům. Některá jeho rozhodnutí byla zpětně přezkoumatelná těmito orgány.
V podstatě odezvou této instituce je v našem ústavním systému vláda presidenta pomocí dekretů, která byla uplatněna v době za a krátce po nacistické okupaci, kdy nebylo možné, aby normálně fungovali zastupitelé (část byla vězněna a část navíc okupanty zavražděna, jiní se naopak těžce zkompromitovali kolaborací s okupační mocí).
V rozporu s kydy nacistických agitátorů a jejich pomahačů byly a jsou tzv. "Benešovy dekrety" plně demokratické a také byly všechny následně prověřeny a schváleny hlasováním prvního po válce zvoleného parlamentu, čímž nabyly formy nikoli "zvůle patpologického jedince", jak to presentují nacisté a kolaborati, ale formy standardních zákonů.
Problém nastává u těch demokracií, kde nemají pro podobné případy vhodný mechanismus, protože v nich vzniká v souvislosti s krizí nějaký autokrat živelně, byť třeba s podporou části demokratických institucí. Toto byl i problém Chile, kde Allende pracoval se sovětskými poradci na ustanovení rudé moci, která by Chile vrhla někam. kde je dnes Venezuela (nebo rovnou na úroveň Kuby), zatímco Pinochet byl pověřen parlamentem, aby vojenskou mocí rudé potlačil. Což také udělal a můžeme jen litovat toho, že se takový "pinochet" nenašel u nás v roce 1948.

Demokracie

Současná demokracie je zcela zjevně problematická a zcela zjevně jen částečně funkční. Jevy, které s tímto faktem úzce souvisejí, pozorujeme všichni. I současná politická krize kolem demise - nedemise je indikátorem tohoto stavu.
Objevují se v podstatě dva rozporné názory:
  • na tohle si musíme zvyknout, toto je demokracie
  • demokracie je špatná, nahraďme ji něčím jiným
V reálu jsou ovšem oba tyto hlasy mimo. Historie nás vcelku jasně poučí o tom, že takový rozval demokracie tu dříve nebyl, a to při stejném nebo +- stejném státním systému. Na druhé straně můžeme konstatovat, že v menším měřítku (systém jako celek neohrožujícím) se podobné krizové jevy vyskytovaly už dříve a jejich historie sahá v podstatě až do první republiky.
Je rovněž si třeba uvědomit, že konkrétní krizové jevy, které vidíme kolem sebe, nejsou většinou příčinou krize, ale jejím důsledkem. Demokracii u nás tedy nelikvidují Babišové, Kalouskové a podobní politikové. Platí opak: Protože demokracie u nás je v permanentním krizovém stavu, lidé tohoto druhu (a mnoha dalších) mají prostor ke svému uplatnění.
A rozhodně odmítněme všechny konspirační teorie: To, že za deště padají kapky (+- s opravou na vítr) dolů, to není spiknutí kapek, které by se na něčem takovém spiklenecky domluvily. Je to prostě reakce na gravitační pole Země. Naprostá většina negativních jevů, které kolem sebe můžeme pozorovat, nestojí na základě spiknutí nějakých osob, ale je to důsledek toho, že tyto osoby v daných podmínkách jednají (naprosto logicky) tak, aby ze situace vytěžily co nejvyšší benefit. Jistěže se v konkrétních situacích mohou na některé věci domlouvat, ale rozhodně zde neexistuje nějaké komplexní spiknutí těchto osob. Není totiž ani zapotřebí. A právě to, že tyto osoby mohou jednat antisociálně a v podstatě se jim to vyplatí, alespoň v krátkodobém časovém horizontu, je krizový jev.
Moje osobní teorie je, že zde působí především skutečnost, že se významná část šíbrů v naší společnosti "v tom naučila chodit" a nalezla cesty, jak v současných podmínkách (= v současné konkrétní verzi demokracie) tahat za nitky ku svému prospěchu.

Forma

Pokud tedy něco v krizi je, tak je to současná forma demokracie (protože zdaleka ne všechny formy demokracie musejí být zastupitelské, ani není bezpodmínečně nutno mít současný volební systém).
Vliv šíbrů by zcela jistě nabourala referenda. Zákon o referendu by ovšem nesměl být totálně vykastrovaný do nemožnosti pomocí referenda rozhodovat o zásadních věcech. Referendum by mělo být o všem (třeba i o trestu smrti, o naší mezinárodní orientaci, včetně členství v EU nebo NATO) a mělo by mít při určité reálné účasti (třeba průměr volební účasti za posledních pět voleb do parlamentu) vyšší sílu než zákony a hlasování v parlamentu.
Šíbrové by v takové situaci věděli, že jejich příliš drzé akce mohou být zvráceny nakrknutými voliči v referendu, a tudíž by se drželi daleko více při zdi (ti blbější by si to museli zkusit a lidé by jim v tom museli vymáchat čumáky).
Vliv šíbrů by zcela jistě naboural jiný způsob výběru poslanců. Nevidím nic nedemokratického na tom, pokud by byli zastupitelé vybíráni losem (dělaly to tak některé antické státy), přičemž do osudí by prostě šli všichni občané státu, mající o takovou funkci zájem a nemající nějaké jasně dané zdravotní či jiné kontraindikace.
Při počtu dvou set poslanců je velice pravděpodobné, že složení takovéhoto zastupitelského sboru by daleko lépe odpovídalo složení společnosti, než je tomu u parlamentu současného. I zde by se prakticky rozpadl vliv šíbrů, kteří nyní působí přes politické strany a poslenecké kluby. A co je důležité: Další "volby" by všechny narychlo navázané vazby mezi poslanci a šíbry totálně zpřetrhaly.
Zcela jistě by se daly vytvořit (respektive vykrást třeba z Aristotela) i další modely uspořádání státu, které by byly demokratické a přitom současně nebyly zatíženy nemocemi nyní existujícího systému.

Zevní vlivy

Důležité také je, že naprostá většina rozhodnutí, které naše současné zastupitelské orgány provedou, je dílem naprosto nedemokratické Evropské Unie a jejich přijetí je nám nadiktováno a vnucováno pod hrozbou sankcí.
Je jasné, že demokracie dost dobře nemůže fungovat v situaci, kdy významná část zákonů i konkrétních opatření je dílem nedemokratické instituce. Přesně proto jsme neměli demokracii ani v protektorátu, ani v letech 1948 - 1989, přestože demokratické instituce formálně existovaly a alespoň některé formálně i pracovaly. Rozhodnutí se ovšem děla čistě mimo ně (a většinou i mimo území státu) a tyto instituce sloužily v podstatě jako stafáž bezuzdné diktatury (přitom ta sovětsko - komunistická byla o něco málo osvícenější než ta nacistická).
Současný stav se tedy stále více blíží tomu, který jsme zde měli před rokem 1989. Současné demokratické instituce se stále více stávají fíkovým listem na ohavnostech bruselské diktarury. Jejich členové přitom velice horlivě předstírají, že o čemsi rozhodují, byť se jejich pravomoci každým výnosem bruselských antidemokratů zmenšují.
Jako problematické se ukazují i některé strany, které se prezentují jako "antisystémové, jako jsou např. Piráti, Svobodní, Zelení apod. Tyto strany většinou mimo líbivých hesel ke zcela podružným otázkám prakticky nenabízejí nic. V politice mě zklamali i ti Svobodní (o těch další jsem si iluze nedělal a nikdy je také nevolil). Představa některých politiků z řad Svobodných a Pirátů, že musíme povolit muslimům vraždit a znásilňovat, protože na to mají právo v rámci náboženské svobody, je pro mě naprosto nepřijatelná a činí pro mě nepřijatelnými i ty z jejich spolustraníků, kteří takto explicitně náboženskou svobodu nepojímají.

Rada co dělat, je tedy velice jednoduchá: Změnit - modifikovat současnou konkrétní formu demokracie a zbavit se diktátu EU, i za cenu czexitu. V podstatě politicky nejblíže tomuto směru má Okamura, myšleno z politiků, kteří mají nenulovou šanci se do parlamentu dostat. Mohu mít k němu výhrad jak opice blech, ale nic lepšího (či méně špatného) na naší politické scéně prostě není.

pondělí 22. května 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Cholera

vypukla v Jemenu jako důsledek a součást agrese, kterou proti této zemi organizuje Saúdská Arábie.

Turecko

opět zakázalo německým poslancům vstup na záladnu Incirlik, kde v rámci NATO slouží němečtí vojáci. IMHO by nebylo od věci je prostě z Turecka odvolat.

Trump

údajně prozradil Rusku přísně tajnou informaci o chalifátu. Podle dalších zpráv mělo jít o prozrazení faktu, že Izrael má v jeho nejvyšším velení "krtka".

Hamza bin Ussáma

(tedy U. bin Ladina) vyzval džihádisty ke sjednocení a útokům na euroamerickou civilizaci.

Podle

islamisticko - lidskoprávních aktivistů popravuje syrský režim desítky vězňů denně. Lidskoprávními luhy a háji se ozývá zoufalý řev, protože jsou likvidovány stvůry vymozkované islámem, krásně použitelné na zavedení "těch správných" pořádků ve vyspělých zemích.

Na afghánskou televizi

zaútočili sebevražední atentátníci.

Indonézský soud

odsoudil dva homosexuály k 85 ranám bičem. Indonézie je stát, který multikulturalisté prohlašují za vzor mírumilovnosti a tolerance islámu.

Křesťanské milice

ve Středoafrické republice zaútočily na imigrované islámské zločince a 115 jich zlikvidovaly. V podstatě jedna mála pozitivních zpráv v poslední době, týkající se islámu a jeho interakce s okolím.

USA

zavedly sankce proti bratrovi presidenta Asada.

Amri,

islámistický terorista, který spáchal předvánoční atentát v Berlíně pomocí kamionu, byl zapleten do ilegální distriuce drog a kdyby policie jednala jak měla, byl by v době atentátu už v lochu.

Chalifát

soustřeďuje chemické experty. Prognózováno je, že se pokusí pomocí chemických zbraní zvrátit porážku.

Američané

udeřili na syrský vládní konvoj, z ne zcela jasných důvodů.

Německá vláda

byla nucena přiznat, že Arabové systematicky islamizují "stát" Kosovo.

V Íránu

zvítězil ve volbách současný president Rúhání. Mohlo to dopadnout hůř.

Trump

na státní návštěvě v Saúdské Arábii mluvil velmi opatrně a v podstatě nijak islámský terorismus neodsoudil. Uzavřel zbrojní dohody za 2,6 bilionu.

Chalifát

se začal stahovat z Homsu, kde držel dosud část města.

Imigrace


Ve Švédsku

občané žhářskými útoky vynutili odstěhování 300 ohrožujících a obtěžujících imigrantů. Takto to dopadá, když selže stát jako takový, protože toto měla ex definitio zajistit státní moc.

Imigrant

napadl v Milánu vojáky kuchyňským nožem.

V Německu i v Dánsku

proběhlo několik soudů s teroristy, kteří připravovali islámem motivované teroristické útoky.

Obecné


Objevily se případy,

kdy se podařilo prokázat, že obvinění z pedofilie od dítěte bylo provedeno na příkaz matky. Problém vidím v tom, že tresty za navádění k podobným obviněním jsou velice nízké.

Ebola

se dále šíří v Kongu, kde se objevila nová epidemie této choroby. Problémem je, že virus koluje v opicích a kaloních (vypadají jako netopýři, ale nemají s nimi krom vzhledu nic společného; podobnost je dána konvergentním vývojem), jejichž maso konzumují domorodci. Mohou se nakazit jak při zpracovávání masa tak i při konzumaci masa nedostatečně tepelně upraveného.

Severní Korea

se chlubí tím, že má raketu schpnou nést jadernou nálož.

Ve volbách

v Severním Porýní - Vestfálsku vyhrála CDU Merkelové. Propadla SPD. Do místního zastupitelstva se dostala i AfD.

Mormonský pastor

předváděl v Zimbabwe chůzi po vodě. Poněkud to nezvládl a sežrali ho krokodýli. Jen houšť a větší kapky!

Koruna

posílila vůči euru na nejvyšší hodnotu od roku 2013.

LePenová

se vrátila do čela FN.

Tři muži,

dva bratři a slabomyslný syn staršího z nich, unesli dívku, kterou drželi násilím ve svém domě a v kempu na jihu Moravy a všichni tři ji pohlavně zneužívali. Inspiroval je Rakušan Fritzl. Pikanterie je, že dívka byla před únosem těhotná a před soudem s násilníky stačila i porodit.

Nastaly hádky

ohledně financí k odchodu Velké Británie z EU. Zatímco EUrounijní politici vydírají Velkou Británii jejími údajnými dluhy (počínají si tedy jako bordelmamá za Rakouska a První republiky, které "svým děvčatům" vygenerovaly dluhy, aby nemohly jít jinam nebo se resocializovat), Velká Británie chce vyplatit své mnohamiliardové podíly z několika EUnijních fondů.

Barbora Škrlová

žije údajně po propuštění z basy v utajení a pod cizí identitou. Je otázka, zda je to pro její ochranu, nebo zda to má zajistit, aby se veřejnost nedozvěděla podrobnosti této kauzy.

Unie středoškoláků

tlačí na odložení povinné maturity z matematiky. Já jsem se nikdy netajil s názorem, že povinná maturita jen zakonzervuje zoufalý stav jejího vyučování. Zde je třeba udělat radikální řez, který by měl směřovat na vyučující a autory (velice špatných) učebnic.

V Indii

povolili (ó, jaký pokrok) desetileté holčičce, otěhotnělé v důsledku znásilnění, jít na potrat.

V Rakousku

budou v říjnu předčasné volby.
Rakousko také odhlasovalo, k velké nelibosti lidskoprávních šíbrů, zákaz zahalování tváří na veřejnosti.

EK

opět vyhrožuje zemím, odmítjícím kvóty na imigranty (o uprchlících nemají tu drzost hovořit už ani oni). Čím dříve z toho spolku vypadneme, tím líp!

Inflaci v EU

nejvíce ilustruje italský návrh na zrušení jedno a dvou EUrocentových mincí.

Konečně došlo

ke schválení úpravy zákona, podle něhož museli zastupitelé rozhodovat o majetku obcí výlučně z krátkodobého měřítka (takže soutěž musela vyhrát podvodná firma s nejlevnější nabídkou, přestože bylo obecně známo, že nabídka je nevěrohodně nízká a s firmou jsou od jiných zakázek nebo odjinud špatné zkušenosti).

Ještě dle Obamy

byla propuštěna z vězení zrádkyně Manningová (původně Manning), informace pro teroristy od níž stály řadu lidských životů.

EU

se snaží odebrat hlasovací právo Maďarsku.

Ve Venezuele

jsou další tři oběti sociálních bouří, vyvolaných katastrofální dlouhodobou levicovou politikou.
Celkově se tamní stát dostal do podoby blízké té, k jaké dopracovali Somálsko islamisté. Tamní obyvatelé začínají utíkat za hranice.

V USA

osvobodil soud policistku, která zastřelila agresívního zfetovaného afroameričana, údajně neozbrojeného.

Rok

oslavila dívenka, která se narodila matce s transplantovaným srdcem. Je to v Česku druhý takový případ, první takovéto dítě se narodilo v roce 2011.

Provalilo se,

že francouzské "elity" měly plán k zabránění vítězství Le Penové - respektive jejího nástupu do úřadu v případě zvolení. Ukazuje se jasně, že tyto "elity" nejsou nic jiného, než kriminální spodina.

Ivan Pilný

vystřídá Babiše.

Nacisté

i letos organizovali "Pouť smíření" o údajném "pochodu smrti", v reálu civilizovaném odsunu Němců z Brna.

čtvrtek 18. května 2017

Zas trocha desinformace od našich "hyen"

Lidovky otiskly článek o tom, že se ve Finsku prodávají na trzích i v obchodních domech jedovaté ucháče, navíc ještě s tím, že upozornění na jejich jedovatost je jen v úředních jazycích Finska, tj. finštině a švédštině.

Trošku základů

Všechny smržovité houby jsou za syrova jedovaté. Týká se to smržů, kačenek, destice chřapáčové, chřapáčů, i blízkého příbuzného houbě z citovaného článku, Ucháče obrovského.
Tyto houby obsahují kyselinu helvellovou (pojmenovanou po rodu Helvella, česky Chřapáč, což jsou drobnější houby, podobně jako jejich příbuzní složené ze zakřivených a zprohýbaných "plotýnek", pokrytých na jedné straně vřecky, a dalších, které vřecka neobsahují). Tato látka je jedovatá a odstraní ji (částečně rozloží, částečně vylouží) spaření plodnic těchto hub vroucí vodou (samotná tepelná úprava při sto stupních Celsia, nebo i vyšší teplotě, detoxikační účinky nemá). Jed částečně zmizí během skladování sušených hub, nemám informace, nakolik je stabilní v houbách mražených (např. toxiny naší nejznámější jedovaté houby, Amanita phalloides v syrové houbě v mražáku stabilní nejsou; už po několika měsících nebývá pozitivní test na novinovém papíře a posléze poklesne jejich koncentrace i pod detekční limit tenkovrstevné chromatografie).
Součástí zkoušek trhovců byly u nás i dotazy na znalost faktu, že jsou povinni u těchto hub zákazníka poučit o správném způsobu přípravy (respektive předpřípravy).
Obecně se dá ovšem říci, že téměř všechny houby jsou za syrova jedovaté (proto bylo, konec konců, přiděleno druhové jméno syrovinka jednomu z druhů ryzců, který je opravdu konzumovatelný za syrova) a konzumují se tepelně upravené, pokud není otrava cílem jejich konzumace (např. lysohlávky). Jedovatý za syrova je i Hřib obecný.
Naopak, po dobré tepelné úpravě (uvádí se jako minimum desetiminutový var nebo desetiminutové dušení pod pokličkou, u grilování jsou známé otravy vzniklé proto, že se některé části plodnice, navzdory opálení jiných, nedostatečně prohřály) jsou poživatelné mnohé houby, včetně známého Hřibu satana, který je v atlasech (správně) uváděn jako jedovatý, a ze skupiny modrajících hřibů má největší koncentraci emetického toxinu, nicméně po důkladné tepelné úpravě je jedlý stejně jako příbuzné tržní druhy Hřib kovář a Hřib koloděj. Velmi razantní tepelná úprava (pražení na sádle nebo škvařícím se špeku) vede ke zpoživatelnění Ryzce peprného (jinak obsahuje dráždivé látky, vyvolávající zvracení) nebo Podhřibu žlučového (u něhož zmizí látky, vyvolávající jeho odporně hořkou chuť).

Troška historie

Ucháč obecný (u nás relativně běžná houba, pokud jsou touhle dobou podmínky pro růst jarních smržovitých hub), má latinský název Gyromitra esculenta, přičemž přídavné jméno "esculentus" v latině znamená jedlý, výživný, poživatelný. Byl tedy (v době, kdy byly vytvářeny vědecké názvy hub) považován za jedlou houbu.
Za Rakouska - Uherska byl mezi houbami jmenovanými v Codex alimentarius jako přípustné pro prodej na tržištích. V té době se otravy touto houbou připisovaly nedostatečnému nebo neprovedenému spaření plodnic před jejich finální úpravou.
V průběhu první republiky se objevilo více informací o tom, že tyto houby způsobily otravu i tehdy, kdy bylo provedeno standardní spaření, které by bylo bezpečné pro jiné jedlé smržovité houby. Bylo to vysvětlováno tím, že by houba mohla obsahovat nějaký další jed, který se v organismu konzumentů kumuluje a při opakované konzumaci vyvolá otravu. Houba byla nakonec ze seznamu tržních (tj. k prodeji na tržištích způsobilých) hub vyřazena a na tržištích se u nás prodávat nesmí. Jinou věcí je, že ji na prodejních stáncích občas pracovníci houbařských poraden zachytí.
Po druhé světové válce byl Ucháči obecném objeven toxin gyromitrin. Je to derivát hydrazinu (dva dusíky, spojené jednoduchou chemickou vazbou a na jejich zbylých vazbách vodíky, tedy celkem čtyři), na němž na jednom dusíku je dvojnou vazbou (tedy místo obou vodíků) připojena skupina =CH-CH3 a na druhém je místo jednoho vodíku metyl (-CH3) a místo druhého aldehydická skupina (-CO-H). Tento toxin poškozuje játra (sám hydrazin je také pěkně toxické svinstvo) a představuje (vedle toxinů muchomůrky zelené) druhý nejvýznamnější jaterní toxin velkých hub (stranou ponechávám toxiny hub mikroskopických).
Problémem ovšem zůstává skutečnost, že tento toxin se v ucháčích nevyskytuje konstantně, proto mohly být tyto houby i opakovaně beze škody požívány. Není úplně jasné, zda v populaci ucháčů existuje nějaká nehomogenita, přičemž některé subpopulace jsou neškodné a jiné jedovaté, nebo zda se toxiny (což byla teorie ing. Kříže, vedoucího Houbařské poradny v Brně v 60. a 70. letech) nevytvářejí nějakým mechanismem dodatečně ve starších plodnicích, protože plodnice smržovitých hub persistují v lese relativně dlouho bez zjevných známek kažení. Tato teorie ovšem neřeší otázku, proč se jedovatými takto nestanou i plodnice jiných druhů smržovitých hub.
V souvislosti s tím je ovšem třeba konstatovat, že i ta v článku zmíněná rada k úpravě zakoupené houby spařením nemusí zajistit zdravotní nezávadnost pokrmu, právě proto byl u nás tento druh ze seznamu tržních druhů vyřazen.

A neodpustím si rejpnutí

Finsko je členem EU. EU reguluje kdejaké uprdnutí.
Nedávno jsme byli svědky hysterických výlevů nevzdělanců na bruselských postech, "evropských odborníků na všechno", kteří resolutně zakázali používání názvů "tuzemský rum" a "pomazánkové máslo" (a jistě by se podobných hovadin nalezlo více). Přitom, i kdyby si to nějaký blbeček (v souladu s argumentováním "odborníků") opravdu otrocky přeložil podle slovníku a nevěděl (jako uživatel některé z podřadných hatmatilek typu angličtiny), že přídavné jméno modifikuje význam jména podstatného, u něhož stojí (látka základní školy), tak by se mu nic nestalo. Tuzemák je stejně pitelný jako jiné lihoviny se srovnatelným obsahem alkoholu a pomazánkovým máslem namazaným na chleba se člověk rozhodně neotráví (a upozornění, že není vhodné pro teplenou úpravu na obalu stejně je).
Zato v případě, kdy konzumentovi hrozí těžké postižení zdraví a případně smrt (pokud by játra zkolabovala a nenašel se dostatečně rychle vhodný dárce na transplantaci), EU absolutně nic neřeší. Strká hlavu do písku jako ten příslovečný pštros (protože ti skuteční tento manévr neprovádějí). Její existence je v této souvislosti (= v ochraně zdraví lidí před volně prodávanými jedovatými potravinami) totálně na exkrement. Selhává i její systém upozorňování na potenciálně nebezpečné zboží, jinak hystericky reagující na kdejakou panenku s obsahem nula celá nula něco ftalátů nebo pigmentů na bázi těžkých kovů, která by ovšem při požití vyvolala smrt leda ucpáním střeva, a ne otravou.
Lidé, pokud se nechtějí trávit jako potkani, si musejí pomáhat amatérským kolováním upozornění na skutečné nebezpečí. A zcela jistě jim přitom hrozí buzerace od negramotných pseudoodborníků z "ministerstva pravdy" a podobných škodlivých institucí.

Ve Finsku se tedy na tržištích a supermarketech prodávají smrtelně jedovaté houby a EU, zcela podle svých nejlepších tradic, to naprosto ignoruje.

středa 17. května 2017

Něco za něco

Opět se objevují ekologistické úvahy na téma, jak strašlivě škodíme životnímu prostředí a jak ty či ony škodliviny je nutno zlikvidovat (Respekt, Britské lity a podobná media). Velice hezký text na toto téma vyšel úterním Neviditelném Psovi, dovolím si ho ale doplnit ještě o jeden aspekt.

Nejde jen o dopravu.

Po celou historii lidstva jde o to, že jsme (resp. naši předkové) prakticky vždy za pokrok platili nějakou cenu, nicméně tato cena byla v globále vždy menší, než to, co ten pokrok přinesl. Takže byla pro lidský průměr přijatelá.
Když to trochu přeženu, tak v momentě, kdy náš chlupatý prapředek někdy na přelomu třetihor a čtvrtohor slezl ze stromu, tak za to platil. Nejen rizikem ukopnutého palce (což při jeho tehdejší stavbě nohy bylo riziko podstatně menší než pro nás), které mě napadlo jako první, ale zcela jistě i rizikem sežrání jakoukoli šelmou, která se na jeho rodiče, čistě stromové bytosti, mohla jen mlsně koukat ze žabí perspektivy.
Nicméně toto riziko bylo natolik výrazně vykompenzováno rozšířením potravních zdrojů a únikem před konkurenty, kteří nenalezli odvahu z těch stromů slézt, že, přes občasné sezobnutí některého méně opatrného příslušníka tlupy pozemním predátorem, tlupa jako celek prosperovala a množila se.
Podobnou situaci zažili i ti z našich předků, kteří se rozžehnali se životem lovce a sběrače a dali se na zemědělsko - pasteveckou dráhu. Porovnáme-li jejich kostry s kostrami lovců, můžeme vidět zhoršení výživového stavu, které přetrvávalo v podstatě až do konce středověku (mimo některá časově omezená období hojnosti, zpravidla spojená s vyššími teplotami klimatu, než jaké existují dnes).
Zásadním problémem ovšem bylo, že žena lovce a sběrače musela o dítě pečovat tak dlouho, dokud nedokázalo jít s tlupou, která se přesunovala z místa n místo v relativně krátkých intervalech a na relativně velké vzdálenosti. To bylo někdy v mladším školním věku, jak lidský věk počítáme my. Pokud se narodily během této doby nějaké další děti, tak nepřežily (dokonce bych si typoval, že se ocitly na jídelním lístku). Žena primitivního zemědělce mohla mít další dítě v podstatě už někdy za rok od narození předchozího, jinými slovy rodila (pokud byla zdravá a muži o ni měli zájem) i častěji než jednou za dva roky (protože cca půl roku až rok ji mohlo antikoncepčně chránit kojení předchozího dítěte).
Dalším aspektem bylo, že sice zemědělci byli živeni nevalně, ale vyjma opravdu katastrofických událostí byla alespoň nějaká výživa (k přežití) dostupná, zatímco lovci během daleko kratších a méně intenzívních výpadcích měli fatální problémy.
Posledním aspektem byla skutečnost, že zemědělci na daleko menší ploše uživili podstatně více lidí, což vedlo k tomu, že lovce a sběrače prostě přečíslili natolik, že případné střety v globále (jistěže nemůžeme vyloučit nějaké pravěké obdoby bitvy u Little Big Hornu) vyhrávali a vytlačovali je ze svého zájmového území.
Takže celková chronická podvýživa byla "přebenefitována" pozitivními dopady zemedělství na lidskou populaci.
Čapkovský Pračlověk Janeček, brblající na pokrok, by se v reálu připravil o cenné benefity a skončil by rukou pokrokových lidí (a opět se obávám, a archeologické doklady na to existují, že i jako položka na jejich jídelním lístku).

Pohostinnost

Někteří apologetové promitivismu (a velice často někteří apologetové islamismu) děsně chválí, jak jsou lidé v zemích třetího světa pohostinní, a jaký je to rozdíl oproti stavu u nás.
Zapomínají ovšem na to, že v těchto zemích neexistují (nebo do nedávna neexistovaly) jakékoli instituce, zajišťující péči o lidi mimo domov (na cestách z nejrůznějších důvodů), přičemž zachování tohoto cestování bylo celkovým a společným zájmem, a proto se vyvinuly různé rituály, které umožnily relativně přijatelné vztahy v spouvislosti s cestováním i mezi jinak nepřátelskými komunitami.
Stejnou úlohu mělo i "půjčování žen" hostům, které známe jak z různých historických pramenů, jako jsou záznamy cestovatelů do barbarských zemí, tak i z ozvěn podobných rituálů, např. v řeckých bájích a pověstech. Jen namátkou: takto byl zplozen (byť v tomto případě byla "zapůjčena" dcera) Theseus, známý z báje o Mínotaurovi.
Geny procházejících cizinců měly zásadní pozitivní vliv pro populace, z jejichž příslušníků se naprostá většina nedostala od pomyslného středu osady na větší vzdálenost něž nějakých deset kilometrů. Tyto zvyky se udržely i dlouho do středověku, církev je sice zakazovala, ale současně z nich těžili např. potulní mniši, kteří vedle duchovních úkolů byli i jakýmisi potulnými přenašeči odlišných genů. Později organizované (u nás třeba baroko) církevní poutě, na nichž se sešla omladina i z lokalit vzdálených přes sto kilometrů, měly na genofond populace podobný dopad.
Pochopitelně, jakmile se tyto věci začaly zajišťovat jiným způsobem (péče o cestující osoby se institucionalizovala na komerční bázi, padlo "člověčenství" a lidé začali cestovat za prací, studiem, výukou řemesel apod. i na mnohasetkilometrové vzdálenosti), tak se tyto pravěké instituce přežily a dokonce se ocitly mimo rank běžné morálky. Zůstaly jen tam, kde přetrvává, nebo do nedávné doby přetrvávalo, primitivní barbarství.

Jak je to s moderní společností

Moderní společnost zcela jistě přináší četné problémy, z nichž některé se přímo či nepřímo promítají do zdravotního stavu obyvatel. Na druhé straně nám ovšem stále narůstá, byť s nějakými výkyvy, střední délka života a klesá i průměrný podíl délky života, po kterou je člověk odkázán na cizí pomoc a péči (ať už rodiny, nebo sociálních institucí).
Opět tedy výskytem nějakých škodlivin v prostředí "platíme" za to, že se v reálu dožíváme vyššího věku a v relativně slušném zdravotním stavu. Představa, kterou hlásají někteří zelení extrémisté, spolu s extrémisty (neo)marxistickými, jak je třeba se vrátit ke stavu rurální společnosti někdy v dobách Národního obrození, kdy byly vzduch a voda čisté, doprava ani výroba neprodukovaly hluk ani chemické škodliviny a lidé se dožívali 30 - 40 let (při nezapočítání katastrofální úmrtnosti malých dětí) a padesátník byl vnímán jako stařec nad hrobem, je prostě idiotská a je naprosto šílené, že se najdou lidé, kteří něco podobného myslí vážně. Však se také ozývá po zelených luzích kvil, že preference stran s podobným programem klesají, zatímco "populistům", kteří podobné "hrůzy" neřeší, nebo dokonce zelenomarxistická řešení programově odmítají, preference rostou.

Ještě připomenutí

Za pozitivní změny může posunování dopředu jako takové. Kdysi jsem tu už vzpomínal, jak dvě velmi významná zlepšení zdravotního stavu, "hýbající" i velmi hrubými statistikami nad celkovou populací, může čistě technický rozvoj, u něhož ani nebylo cílem nějak ovlivňovat zdravotní stav:
  • zavedení chladniček a mrazniček do významné části domácností vedlo, aniž to kdo čekal, ke drastickému snížení výskytu rakoviny žaludku (přičemž tento pokles alespoň u nás pořád ještě pokračuje a přináší tedy další a další benefity)
  • zavedení mobilních sítí a mobilů vedlo ke drastickému poklesu na akutní kardiální příhody, nicméně se tento faktor podílí i na snižování úmrtnosti na dopravní nehody, promítá se do kvality života i rizika předčasného úmrtí u diabetiků a dalších chronicky nemocných

Ekologické zákazy

Nedávno kvičeli na Britských listech nad tím, jakým obrovským ekologickým problémem jsou plastové tašky, a "jak se proti nim musí bojovat". Přitom ti samí ekologové už mnoho let blokují pěstování GMO brambor, z jejichž škrobu (protože jsou GMO) by bylo možné vyrábět prakticky identické fóliové tašky za srovnatelnou cenu, které by se ovšem, pohozeny někde v přírodě, během několika měsíců zcela rozpadly na biologicky a ekologicky kompatibilní škrobový prášek, zpracovatelný kdejakou bakterií.
Ekologové také svým zákazem "ďábelského DDT", zastavili v té době velmi úspěšné potlačování malárie a navíc způsobili, že se do řady zemí již vyhubená malárie vrátila. Jen v oblastech s návratem malárie již stačilo od tohoto zákazu zemřít víc lidí, než kolik bylo obětí hitlerovského holokaustu a pokud porovnáme spoučasný stav s extrapolacemi ubývání malárie v době před zákazem DDT, tak počet obětí tohoto zákazu již překračuje počet obětí druhé světové války a uhlodává z obětí té první. Ekologisté jsou prostě horší než nacisté i komunisté.
Pochopitelně, naprosto ekologická byla Kambodža pod vládou Pol Pota a spol. Dodnes se tam nacházejí v pralesích pyramidy z lebek "přespočetných" lidí, které nebylo možné v ekologisticko marxisticko utopických zemedělských komunách uživit. I v Evropě bychom stěží uživili víc několik desítek milionů lidí a zbytek by "šel do odpadu", a třeba by se z jeich lebek také stavěly pyramidy.

Společenské a technologické změny jsou tedy vždy obchodem typu "něco za něco", a jako nemůžeme mít lízátko a současně peníze, za které jsme ho koupili, tak nemůžeme mít benefit z technologií, které jsme (již rozvinuté) "ekologicky" potlačili, případně jejich rozvoj "ekologicky" brzdíme.

pondělí 15. května 2017

Co uplynulý týden (od prodlouženého víkendu) dal

Islám


Kausa křesťanského guvernéra

v Indonésii progredovala jeho umístěním ve vězení za "urážku islámu". Ukazuje názorně, že soužití nemuslimů a muslimů v jednom státě je naprosto vyloučené a měli bychom podle toho k muslimům přistupovat.

Český

přívrženec chalifátu, který hodlal jet vraždit do Sýrie, byl nakonec v odvolacím řízení poslán do vězení na šest let. Problém vidím v tom, že se takto důsledně nejedná se sympatizanty chalifátu z řad muslimů.

V Německu

se podařilo zadržet dva džihádisty původem ze Sýrie.

Turecký prokurátor

požaduje pro pachatele novoročního teroristického útoku v Istambulu 40 doživotí a 1555 let navíc.

V Rakousku

se podařilo odsoudit spolupachatele teroristů z Paříže.
Dále se podařilo odsoudit teroristu, který ve službách chalifátu vraždil bezbranné zajatce a dorážel raněné nepřátele.

Podařilo se dobýt

město Tabka, které je strategickým cílem k dobytí poslední velké bašty chalifátu - měšsta Rakká.

Německo

uzákonilo zákaz zahalování tváří pro vojačky a úřednice.

Atentát

na místopředsedu senátu v Pákistánu si vyžádal 25 obětí.

V Belgii

byla podána žaloba na prioncezny ze Spojených Arabských emirátů kvůli týrání služebných. Je třeba konstatovat, že islám vychovává "cyklistické povahy" (= nahoru se krčit a dole šlapat), a že týrání služebných, za jaké by se nemusela stydět ani známá Čachtická paní, je v islámských zemích více-méně normou.
V této souvislosti: Existují teorie, že Ersbéth Báthory byla odsouzena z čistě politických důvodů (její rodina byla zapletena do protihabsburských aktivit), protože tak, jako ona, se chovala v její době v Uhrách ke služebným většina šlechtičen.

Imigrace


Slovensko a Madarsko

vysvětlovaly EUrosoudruhům, proč si dovolují mít negativní vztah ke kvótám na "uprchlíky".

Italská prokuratura

zveřejnila podezření, že se organizace "Lékaři bez hranic" podílí na pašování ilegálů do Evropy.

Řecký soud

politicky nekorektně odsoudil dva naturalizované Švédy s mačetami, kteří se snažili dostat ilegálně do Turecka.

Německo

provedelo rozsáhlou protiteroristickou razii, zaměřenou na džihádisty z chalifátu a jejich sympatizanty.
Zpřísňuje rovněž podmínky pobytu a nespolupracujícím "uprchlíkům" mohou být (konečně!) kráceny sociální dávky.

Afghánec,

který v nemocnici v Motole znásilnil zdrvotní sestru, bude možná souzen podle přísnějšího paragrafu, kde je maximum až 12 let.
Řekněme si to upřímně: Pokud by soudruzi neměli zájem co nejvíce oslabit podporu konvičkovcům a podobným aktivistům, tak by byl už nejspíš v tichosti na svobodě.

Obecné

Pokračuje vládní krize, její nějaké vyústění týden velkohubých prohlášení i zákulisních podrazů rozhodně nepřinesl.

Norsko

má problémy s výskytem chronického chřadnutí jelenovitých, což je choroba velice blízká "nemoci šílených krav". Ta byla řešena masovým vybíjením stád, ovšem chovaného hovězího dobytka. U volně žijících zvířat je problém v tom, že priony přetrvávají v prostředí léta až desítky let.

V dílčí části

"metanolové kausy" padlo několik osvobozujících rozsudků.
Je třeba stále znovu připomínat, že skuteční viníci této séria úmrtí sedí ve strukturách EU, na jejíž příkaz jsme metanol vyřadili z kategorie zvlášť nebezpečných jedů a přeřadili mezi méně jedovaté látky. Tím se stalo, že metanol mohl být dáván do postřikovacích směsí pro mytí skel na autech (se zvlášť nebezpečným jedem, který se odepisuje po mililitrech by se to dělat nemohlo), a tím pádem se dostal i do pančovaných lihovin, které se z těchto směsí vyráběly.
Protože se metanol nedá senzoricky odlišit od etanolu (právě proto jsme ho měli v kategorii zvlášť nebezpečných jedů), nemusel nikdo ze zúčastněných vědět, že připravuje smrtící jed.

FBI

zveřejnila, že odemčení teroristova iPhonu stálo 900 000 dolarů.

Rezignaci

ohlásila na konec května ministryně Valachová v souvislosti se skandálem zneužívání dotací ve fotbalu.

Německé

bezpečnostní složky zadržely několik vojáků, kteří údajně chystali teroristické útoky na politiky, které měly být svedeny na imigranty. Problém vidím v tom, že "společenská objednávka" na takovouto kauzu byla velmi vysoká.

Trump

odložil jednání o pařížské klimatické dohodě. Je to pozitivní zpráva, protože bez USA se tento nesmysl stane zjevným a postupně se rozpadně.
Také pro neschopnost odvolal ředitele FBI

Marion Maréchalová - Le Penová

ohlásila, že se chce dočasně stáhnout z politiky a věnovat práci a rodině.

Nizozemský soud

rozhodl, že Rusko úmyslně nechalo zkrachovat Jukos.
Problémy zde vidím dva:
  • nevidím důvod, proč by měli nějací nizozemští soudci rozhodovat o něčem, co se dělo v Rusku
  • pokud byla ekonomika Jukosu založena na tom, že bude prosperovat pouze tehdy, když nebude platit daně, tak je jasné, že výběr daní musel vést k jeho zkrachování

Uprostřed týdne

přišli poněkud uspíšení "ledoví muži". Došlo k pomrznutí části vinic, ořešáků vlašských a dalších méně odolných rostlin. Padly "mínusové" rekordy za posledních sedmdesát let. To globální oteplování je holt svíčka lojová!

11 policistů

zadržovalo zdrogovaného agresívního pachatele, který zkolaboval a zemřel. Nyní jsou souzeni. Problém je, že zdrogovaní nefungují na "hmaty a chvaty", které mají policisté nacvičené, protože nemají čití bolesti a zpravidla ani rozumovou kontrolu nad svým konáním. Dokážu si představit, že ho opravdu nedokázali zvládnout. Navíc zde ještě panoval zmatek ve velitelských pravomocech jednotlivých skupin policistů, které se k němu sjely (a za to by neměli být souzeni řadoví policisté).

Pražská kavárna

zorganizovala demonstrace proti Zemanovi. Účast na nich nebyla moc valná.

Ústavní soud

zvrátil zeleně hovadský zákaz motorových plavidel na Brněnské přehradě.

Ruský blogger

byl odsouzen za "hanobení náboženství", kterou provedl tím, že hrál v chrámu na mobilním zařízení počítačovou hru. Ukazuje to názorně, že křesťané jsou principiálně to samé, co muslimové.

Zbankrotoval

německý dodavatel zařízení pro sluneční elektrárny Solar World. Jen více takových zpráv!

Klimatologové

varují před nedostatkem vody. Asi proto, že máme po dlouhé době typicky deštivé jaro.

Armádní vrtulník

po vysazení motoru nouzově přistál ve známé rezervaci Hadcová step u Mohelna.

Ústavní soud

si dal závazek, že rychle rozhodne nejednotný výklad Ústavy ohledně odvolávání ministrů a vlády presidentem.

V USA

proběhla největší policejní razie proti kriminálním gangům.
Obávám se, že i toto je důsledek Trumpa na presidentském postu, protože v dobách prohibice prorostl organizovaný zločin se všemi třemi složkami demokracie v USA (mocí zákonodárnou, justiční i exekutivou) tak silně, že se z toho USA dodnes nevyhrabaly a dodnes k takto razantním zásahům proti organizovanému zločinu prostě nebyla politická vůle.

Byla vytvořena

busta šamanky z Dolních Věstonic, která měla po úraze (asi) v dětství zdeformovyný obličej. Tato žena "slaví" několik primátů. Je první, jejíž individuální portrét (z mamutoviny, právě kopíruje asymetričnost jejího obličeje) se zachoval, jednak se jedná o první doložený případ jednostranné fraktury krčku mandibuly.
Oboustranná fraktura krčků mandibuly byla "oblíbeným" výsledkem rytiřských turnajů, respektive "držkopádů" v jejich průběhu. Měl ji i Karel IV. z dob svého rytířského mládí. Dnes tuto zlomeninu vídáme spíše u cyklistů a motorkářů jako následek přeletění přes řídítka.

Běží dohady,

kdo uveřejnil Macronovu e-mailovou korespondenci v době před druhým kolem presidentských voleb, zda "krajní pravice", nebo Rusko.

V Kongu

se objevila nová epidemie eboly.

Na konci týdne

ochromil řadu počítačů s Windows na celém světě ransomware.
Kolabovaly nemocnice, dráhy, benzínové pumpy.
Část napadení se podařilo zlikvidovat počítačovému expertovi, který si všiml, že se virus snaží spojit s neexistující doménou na internetu, a tak ji vytvořil. Virus po úspěšném spojení s ní přestal být aktivní, ale již poškozená data se neobnovila.

Kajínek

bude s vysokou pravděpodobností amnestován presidentem Zemanem. Prohlásil, že neustane ve snaze o obnovu procesu, protože nevraždil.

V Madridu

protestovaly tisíce lidí proti býčím zápasům. Podle dokumentárních fotografií se ovšem vesměs nejedná o Španěly.

Babiš

nabídl svou výměnu za svou náměstkyni Schillerovou z ANO, Sobotka se k tomu postavil negativně.

President Zeman

se angažoval v Číně ohledně napojení českých ekonomických vztahů na eurasijský projekt "Hedvábná stezka". Setkal se s Putinem.

Volby v Severním Porýní - Vestfálsku

vyhrála CDU. Socialisté "EUrosubbiľaka" Schulze skončili druzí. Uspěla i AfD, přečíslila zelené. Patrně propadli Linke a zcela jistě i Piráti.

V Rakousku

se změnilo vedení Lidovců a chce předčasné volby.

neděle 14. května 2017

Modrá velryba vrací úder

Po sítích se šíří informace o patologické hře "Modrá velryba", nabádající puberťáky k sebevraždě.

Reakce našich orgánů

Policie na tyto zprávy reagovala zahájením příslušného vyšetřování a spoluprací s policiemi dalších zemí.
"Experti", jak z "ministerstva pravdy", tak pro "internetovou bezpečnost" po linii školství, začali velmi autoritativně tvrdit, že celá informace je naprostý hoax, a že policie jedná nesmyslně či přímo špatně, pokud se něčím takovým vůbec zabývá.

Realita

V Rusku byl zadržen Filip Budejkin, který se přiznal pod tíhou důkazů, že "Modrou velrybu" vymyslel a s její pomocí dohnal k sebevraždě šestnáct teenagerek. Ruská policie ho vyšetřovala pro možnou vazbu na některé z těchto sebevražd, nakonec ho usvědčil teenager, který hru "vzdal". Po tomto usvědčení (tedy ne pro nějakém průplesku policejní rukou) přiznal obviněný šestnáct jím ovlivňovaných dívek. Ve skutečnosti jich ale mohlo být i více.
Další věcí je, že se zřejmě aktivity tohoto zločince staly inspirací pro další podobné (internet je na to jak dělaný), takže "Modrých velryb" bude patrně více, do jisté míry nezávislých na sobě. Není také úplně jasné, zda si obžalovaný Budejkin "Modrou velrybu" opravdu vymyslel (tady bych naopak nepodceňoval snahu policistů si šetřit práci; vedle šestnácti případů dohnání k sebevraždě je vytvoření realtivně primitivních pravidel této "hry" zločinem z hlediska výše trestu v zásadě zanedbatelným).
Řekněme si to ještě více zpříma: Na základě stávajících informací o této "hře", i na základě např. návštěvy ruských sociálních sítí, není pro nějakého místního psychopata naprosto žádný problém vytvořit "lokalizovanou" verzi této hry. Mohlo by mu (pokud by byl z mladších ročníků, co nemají zažitou ruštinu ze školy jako moje generace) napomoci i výrazné zkvalitnění překladačů pana Googla, které začaly pracovat na bázi "neuronových sítí", což výrazně snížilo jejich chybovost.

Co z toho plyne

Ukázalo se jednoznačně, že naši "odborníci", ať už z "ministerstva pravdy", nebo "experti na internetovou bezpečnost" nejsou s to ani velmi přibližně reflektovat realitu.
Naopak, jejich počínání a výroky silně zavánějí ideologickou objednávkou.
Zde bych si dovolil upozornit na seriál idnes o sériových vrazích, kdy v podmínkách socialismu jejich dopadení výrazným způsobem komplikovala téze, že "v socialismu žádní sérioví vrazi být nemohou, a proto také nejsou". Vedlo to k tomu, že jednotlivé vraždy či skupiny vražd byly vyšetřovány v některých případech zcela nezávislými týmy, které o sobě ani nevěděly, natož aby mezi nimi probíhala nějaká výměna informací. V řadě konkrétních případů pak socialistický sériový vrah mohl z tohoto důvodu řádit daleko déle.
U nás se v případě jednoho sériového vraha, který se zaměřoval na "kopečkáře", patrně uplatnila i politická nevůle řešit případné vraždy "kopečkářů", tedy politicky negativních osob, které si dovolovaly prchat ze socialistického "ráje na Zemi".
Obávám se, že i v případě našich "expertů" je velmi silná politická objednávka na téma: Něco takového v EUrounijním socialistickém ráji na Zemi nemůže existovat. Leda tak v tom totálně zaostalém Rusku, kde mají ještě kapitalismus. A právě od tohoto zadání se poté odvíjejí "expertízy", které tyto instituce vydávají.

Je zde ovšem jedna pozitivní zpráva: Policie dosud u těchto kauz pracuje na bázi kriminalistické odbornosti, nikoli na základě nějakého EUrosocialistického politického zadání. Z tohoto důvodu bychom měli být velmi zdrželiví vůči těm politikům, kteří začali na policii vykonávat nátlak ve smyslu pokřivení vyšetřování podle politického zadání. A nejlépe jejich strany v následujících volbách nevolit.